Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

 • r5_ra_0305_d

R5 RA 0165–0305 D

Roterande lameller

allroundenheten för ett flertal vakuumtillämpningar

Pålitlig

Robust konstruktion, slitstarka kolfiberlameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift i grovvakuumområdet

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tekniska specifikationer

Marknader och tillämpningar

Analys, forskning och utveckling
 • Beläggning
 • Frystorkning
 • Förångning
Biogashantering
 • Uppgradering - tryckväxlingsadsorption
Kemi- och läkemedelsindustrin
 • Förångning
 • Destillation
 • Frystorkning
 • Filtrering
 • Torkning
Elkraftsgenerering
 • Rening av transformatorolja
 • Transformatortorkning
Livsmedelsbearbetning
 • Pulverbearbetning
 • Vakuumkylning
 • Köttmarinering
 • Köttpåfyllning
 • Frystorkning
 • Köttskärning
 • Pastörisering
 • Sterilisering
 • Pneumatisk transport
 • Köttumlare
Sjukhus och vårdinrättningar
 • Vakuumtömning vid kirurgiska tillämpningar
 • Medicinsk sugteknik
 • Vakuumassisterad stängning (VAC)
Produktion av litiumjonbatteri
 • Plocka och placera
 • Torkning
 • Avgasning
 • Elektrolytfyllning
 • Slamblandning
Metallurgi
 • Hårdlödning
 • Svetsning
 • Beläggning
 • Värmebehandling
 • Induktionssmältning med vakuum (VIM)
 • Vakuumomsmältning med ljusbåge (VAR)
Olje- och gasindustri
 • Torkning av rörledningar
Förpackning
 • Termoformande förpackningsmaskiner
 • Vätskeförpackning
 • Förpackningsmaskiner för runda bord/karuseller
 • Blisterförpackning
 • Etikettering
 • Kartoneringsmaskiner
 • Formsprutning
 • Kammarmaskiner
 • Klippmaskiner
 • Trågtätning
 • Brickpackningssystem
Behandling av avloppsvatten
 • Vakuumavlopp
 • Grundvattenpumpning
 • Vakuumavfallshantering
 • Vakuumtoaletter
Träbearbetning
 • Fastspänning på CNC-maskiner

Tillbehör

 • Gasballastventil
 • Olika inloppsfilter
 • Energiåtervinningssats med värmeväxlare
 • Oljenivåbrytare
 • Temperatursensorer
 • Filtertryckmätare
 • Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
 • Vakuumreglerande enhet

Designtillval

 • ATEX – för användning i områden med explosionsrisk.