Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

TAPIR

Läcksökare

tapir_hl_2216_a

Läckage i vakuumsystem kan orsaka stora skador i känsliga industriprocesser. Vakuumpumpar kan sluta fungera eller kräva service oftare. Produktionskvaliteten kan sjunka och energieffektiviteten försämras. Som ett resultat ökar energikostnaderna och de totala driftskostnaderna betydligt.

Våra TAPIR läcksökare har utformats specifikt för att undvika den här typen av problem. De kan lokalisera och kvantifiera läckor exakt. Detta förbättrar produktionskvaliteten, effektiviteten och pålitligheten för hela processen. I nästan alla industrier, från fordon till olja och gas.

Det finns fyra olika sätt att detektera läckage med vår TAPIR. Det så kallade spraytestet, som lämpar sig för komponenter under vakuum. Och läckagedetektering med avsökare för komponenter under tryck. Medlen för detektering är spårgaserna helium eller väte.

Båda testmetoderna är lätta att utföra och levererar exakta resultat vilket gör TAPIR till ett perfekt komplement till er vakuumprocess.

Driftsprincip

Spraytest (komponenter under vakuum)
Det så kallade spraytestet är den perfekta testmetoden för komponenter under vakuum. Denna mätprincip har den högsta känsligheten av alla tillgängliga metoder. Helium eller väte sprayas på testobjektets utsida. I händelse av läckage dras de inkommande molekylerna in av den integrerade turbomolekylära vakuumpumpen i TAPIR tillsammans med sin förpump. De hamnar sedan i en analysatorcell. Denna cell detekterar spårgasatomerna.

Läcksökning med avsökare (komponenter under tryck)
Läckagedetektering med avsökare är den perfekta metoden för komponenter under tryck. Ett testobjekt trycksätts med helium eller väte. En avsökningssond som är ansluten till vår TAPIR styrs därefter sakta och systematiskt över objektet. Vid läckage detekteras de läckande spårgasatomerna. Därmed kan läckagets ursprung lokaliseras exakt.

Leak Testing Specialists Inc. använder Busch TAPIR 1102 heliumläcksökare för kärnkraftverksserviceindustrin, men även för flygindustrin och andra specialiserade marknader. TAPIR 1102 har en kompakt design, universell strömförsörjning, tillförlitlighet och är lättanvänd vilket gör den till ett perfekt serviceverktyg för den globala marknaden.
Tony Heinz, VD för Leak Testing Specialists Inc

TAPIR HL

tapir_hl_1102_a
Det kraftfulla detekteringsinstrumentet för alla tillämpningar

  • Exakta mätresultat
  • Ultrasnabb reaktionstid
  • Korta starttider
  • Avtagbar styrpanel
  • Högupplöst färgdisplay med pekskärm
  • Intuitiv menynavigation
  • Anpassningsbara parameterinställningar
  • Integrerat SD-minneskort

Video: Så här fungerar TAPIR HL läcksökare

3d_animation_tapir_hl_thumbnail

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Fördelarna med TAPIR HL-serien

TAPIR HL är de nya läcktestarna från Busch. Alla modeller har utformats specifikt för läckagedetektering med spray och avsökare i nästan alla tillämpningar. De här läcktestarna kännetecknas av snabb reaktionstid, korta starttider och mätresultat med hög noggrannhet.

TAPIR HL finns i två olika versioner. I en liten, lätt och portabel version med en integrerad torrgående membranvakuumpump. Den här versionen är den perfekta anordningen för servicetekniker. Den kan användas oavsett riktning vilket gör den till det perfekta valet för avsökning i stora anläggningar med långa rörledningar.

Universalversionen inkluderar en oljesmord lamellvakuumpump med hög kapacitet för extremt snabba pumptider. Tack vare den höga kapaciteten kännetecknas den här versionen av snabba reaktioner på vald spårgas. Denna detektor kan placeras på exempelvis en bänkskiva. En annan möjlighet är att integrera den permanent i en automatiserad produktionslinje.

Båda versionerna har en avtagbar styrpanel med högupplöst färgdisplay med pekskärm. Tack vare de inbyggda magneterna kan den fästas på metallhållare. Vid ett läckage, visar TAPIR antingen läckagevärdet på skärmen eller avger en ljudsignal.

Alla relevanta data sparas på det integrerade SD-minneskortet. Data kan enkelt laddas ned och användas för dokumentation och efterbearbetning av testresultaten. Menyn är tydligt uppbyggd och intuitiv för användaren. Alla parameterinställningar kan anpassas. På så sätt kan användarna endast se det som är viktigt för deras specifika process.

Alla TAPIR HL-produkter

Frågor och svar TAPIR

Vilken typ av läcksökare är TAPIR HL?

TAPIR HL är läcksökare som arbetar med spårningsgaserna väte eller helium. Med spårningsgasen kan man upptäcka, hitta och kategorisera läckage i vakuumsystem.

Vad är fördelarna med TAPIR HL läcksökare?

TAPIR HL läcksökare kan upptäcka spårgaserna helium och väte med mycket hög noggrannhet. Från stora läckage till de minsta mikro-läckagen. De förbättrar energieffektiviteten hos vakuumsystem, säkerställer produktkvalitet och ökar slutprodukternas säkerhet.
TAPIR HL 1102 A utmärker sig när det gäller mobilitet och är det bästa valet för fältservicetekniker. Det har samma funktioner som en kraftfull läcksökare i en kompakt enhet som har halva fotavtrycket, vikten och storleken hos en konventionell läcksökare utan att kompromissa med prestandan.
TAPIR HL 2216 A klarar att kvalitativt upptäcka större läckage även vid 100 mbar. Möjligt att exakt kvantifiera läckagevärdet vid tryck under 25 mbar. Därför klarar TAPIR HL 2216 A att upptäcka läckage innan konventionella läcksökare har kommit till testläget.

I vilka tillämpningar kan TAPIR HL läcksökare användas?

TAPIR HL läcksökare kan användas i nästan alla tillämpningar för läcksökning av rör, ventiler, tankar, vakuumpumpar etc. Till exempel i bilindustrin (t.ex. krockkuddar, gastankar, ABS-ventiler), sjukhus och vårdinrättningar (t.ex. pacemaker, katetrar, blodfilter), vakuumförpackning, halvledartillverkning (t.ex. massflödesregulatorer, integrerade kretsar, gasledningar), flygindustrin (t.ex. motorer, antenner, bränsleleverans).

Vad är skillnaden mellan spraytest och läcksökning med avsökare?

Spraytestet är lämpligt för komponenter som står under vakuum. Det erbjuder den högsta känsligheten av alla tillgängliga metoder. Läcksökning med avsökare används för komponenter som står under tryck. Det är det perfekta valet för att hitta läckagen exakt.

Vilka komponenter finns i en TAPIR HL läcksökare?

TAPIR läcksökare är komplexa maskiner tillverkade för mycket krävande tillämpningar.
Huvudkomponenterna hos en läcksökare är primärt förpump, en turbomolekylär vakuumpump, ett ventilblock, en analysatorcell och en display.

I vilka situationer/tillämpningar ska jag använda TAPIR HL 1102 A?

TAPIR HL 1102 A är en unik läcksökare som har den högsta detekteringskänsligheten med halva vikten, halva fotavtrycket och halva storleken jämfört med konventionella bordsenheter. Genom att den är portabel är den det bästa valet för läcksökningstjänster och för många tillämpningar. Fast att den är så kompakt och liten är den ett fullständigt läcksökningssystem med samma känslighet som större modeller.
Transportlådor finns som tillbehör så att TAPIR HL 1102 enkelt kan transporteras eller fraktas.

I vilka situationer/tillämpningar ska jag använda TAPIR HL 2216 A?

TAPIR HL 2216 A kan användas för läcksökning i olika tillämpningar. Från industriell läcksökning till integrering i en produktionslinje. De är de enda läcktestarna i sin klass som erbjuder kvalitativ läcksökning från 100 hPa (mbar) innan de når testläget (25 mbar) för kvantitativ läcksökning. I avsökningsläget erbjuder de den högsta känsligheten med 5*10-9 mbar l/s.

Vad är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ läcksökning?

Kvalitativ läcksökning visar initialt endast om det finns en läcka eller inte i systemet som undersöks. Busch TAPIR HL 2216 A klarar detta redan från ett inloppstryck på 100 mbar. När inloppstrycket ökar, vanligtvis vid 25 mbar, kan läcksökare inte bara upptäcka läckor utan även kvantifiera dem. Det innebär att storleken på ett läckage kan fastställas exakt baserat på läckagevärdet.

Kan jag registrera mätdata?

Ja! Det uttagbara SD-kortet möjliggör registrering av mätdata. Dessutom kan parameterinställningar sparas. Utöver att använda läcksökaren oberoende av extrautrustning kan den anslutas till en dator eller annan produktionsutrustning tack vare de tillgängliga kommunikationsgränssnitten.

Vilken typ av material används för filamenten i analysatorcellen?

Dubbla yttriumbelagda iridium-filament med lång livslängd och flerkanalplatta elektronmultiplikator används för förbättrad prestanda.

Vilka lägen har TAPIR HL 1102 och TAPIR HL 2216 A?

Båda versionerna av Busch TAPIR läcksökare har tre olika testlägen: total, normal och hög känslighet. Dessa lägen väljs automatiskt. Beroende av inloppstrycket som mäts med en Pirani trycksensor manövreras olika ventiler i ventilblocket automatiskt. Detta leder till att olika ventiler öppnas så att spårningsgasen kommer in i den turbumolekylära vakuumpumpen i olika positioner. Känsligheten ökar beroende av var gasen kommer in i den turbomolekylära vakuumpumpen. Totalläget i TAPIR HL 1102 A startar vid 15 mbar medan totalläget i TAPIR HL 2216 A startar vid 25 mbar. Vidare erbjuder TAPIR HL 2216 A ytterligare ett läge, kallat massivt läge. Det möjliggör kvalitativ läcksökning med start från 100 mbar, innan normala testlägen nås.

Vilka tillbehör rekommenderas?

De två huvudtillbehören är heliumsprutpistolen och avsökningsproben. Båda är viktiga för respektive testmetod, spraytest eller läckagedetektering med avsökare. Transportvagnar och transportboxar rekommenderas för ökad mobilitet och för att skydda TAPIR HL läcksökare under transport. Inloppsfilter behövs för att skydda det förstklassiga vakuumsystemet inuti läcksökaren mot skador som orsakas av dammpartiklar.