Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Den nya ARPQP-tjänsten från Busch hjälper till att förhindra oplanerade driftstörningar för kunder inom halvledar- och plattskärmsindustrin. Källa: Martin Hofmann.

Undvik oplanerade driftstörningar i halvledarfabriker med förebyggande vakuumservice

Denglobala efterfrågan på datorchip är nu så hög att den befintliga produktkapaciteten inte kan hålla jämna steg. Oplanerade produktionsavbrott i halvledarfabriker måste undvikas till varje pris. Busch Vacuum Solutions har utvecklat ett nytt servicekoncept som säkerställer tillgången på vakuumförsörjning, vilket spelar en viktig roll i halvledarproduktionen. Denna nya service säkerställer att man undviker oförutsägbara driftstörningar och gör det till och med möjligt att minska de totala driftskostnaderna med upp till 35 procent.

Busch Vacuum Solutions utvecklade den unika renoveringstjänsten ARPQP (Advanced Remanufacture Product Quality Planning) för vakuumpumpar. Det nya servicekonceptet följer de fyra kärnprinciperna i bilbranschens APQP-standarder i världsklass för renovering av vakuumpumpar. Att följa dessa principer anses vara den högsta standarden för säker produktion som leder till en effektiv, tillförlitlig och optimerad tillverkning. ARPQP innebär en ny nivå av tillförlitlighet för kunderna. Det innovativa servicekonceptet fokuserar på avancerat tänkande och förebyggande åtgärder. För alla leverantörer på marknaden för halvledare och platta bildskärmar har minskningen av oplanerade driftstopp högsta prioritet. Busch är det första företaget inom vakuumteknik som har anammat denna standard. Vakuumpumpar renoveras enligt bilbranschens kvalitetsstandarder.

ARPQP har redan visat sig vara framgångsrikt bland många Busch-kunder. Anledningarna till att kunderna bestämmer sig för att använda ARPQP varierar. Ändå har de alla samma mål: undvik oplanerade driftstörningar och förbättra prestandan. Deras erfarenhet efter några månader är övertygande. I alla fabriker har felfrekvensen minskat för alla typer av vakuumpumpar. En av världens största halvledartillverkare upplevde en 35-procentig minskning av vakuumpumpbyten per år efter implementering av ARPQP för hela den installerade basen av vakuumpumpar. Förbättringen ledde till att produktionsutrustningens tillgänglighet ökade med sju procent, vilket är avgörande när belastningen av fabriken redan är 100 procent.