Evacuation-Icon.svg
Evakuering

Läs mer om hur vakuum används i evakueringstillämpningar såsom tömning av gjutformar, värmebehandlingsprocesser, härdning och många andra.

Evakuering med vakuum

Var i evakueringstillämpningarna används vakuum?
Att evakuera behållare, d v s att tömma slutna behållare på luft eller gas, är en av vakuumteknikens mest spridda tillämpningsområden. Dessa tillämpningar är därmed mycket varierade.

Med evakuering menas i allmänhet tömning av fysiska utrymmen
på gaser, i de flesta industriella tillämpningar rör det sig om omgivningsluft. Evakueringskammare används i många olika tillämpningar för att utföra tillverknings- eller testprocesser som
skulle förhindras av omgivningsluft eller i vissa fall av syre.

De vakuumnivåer som krävs varierar från en tillämpning till en
annan, från lågvakuum för rengöring eller "rena rum", till
högvakuum för t ex ytbehandling av kiselskivor vid
halvledartillverkning.

Vilka av Buschs vakuumlösningar är särskilt lämpade för evakueringsprocesser?
Det finns stor variation på tillämpningar inom evakuering av
olika behållare, vakuumkammare, tankar, autoklaver etc, och det pumputbud som kan användas är lika skiftande. Nyckelfaktorer
att beakta vid val av vakuumgenerator är vilken volym som ska evakueras och vilket slutligt tryck som ska uppnås inne i
behållaren. Nästan samtliga vakuumpumpar i vårt
produktutbud kan användas för att uppfylla denna typ av krav.

R 5 lamellvakuumpumpar används vid många olika evakueringsprocesser där de utmärker sig tack vare sin driftsäkerhet och robusthet. Detta är ett skäl till varför vakuumpumparna i R 5-serien är den lösning som föredras vid installation av vakuumsystem för evakuering av behållare inom sjukvården.

Mink klovakuumpumpar är praktiskt taget underhållsfria tack vare sin kontaktfria och oljefria drift. Dessa energisnåla vakuumgeneratorer används därför vid evakueringsprocesser i lågvakuumområdet.


COBRA skruvvakuumpumpar är särskilt lämpade för applikationer som innefattar evakuering av korrosiva eller explosiva gaser. Den torra skruvteknik som COBRA vakuumpumparna använder medger höga vakuumnivåer.

För evakueringsprocesser under högvakuum rekommenderar vi vakuumsystem bestående av R 5- eller COBRA-vakuumpumpar
i kombination med Roots booster-vakuumpumpar ur Puma- eller
Pandaserien. För små volymer råder vi att evakuera med
vakuumpumpen Zebra med roterande lameller. Andra
pumpkombinationer som passar för evakueringsprocesser
med högvakuum inkluderar den turbomolekylära Turbo
eller diffusionsvakuumpumpen Rangu.

Vanliga exempel på evakueringstillämpningar:
 

  • Vakuumförpackning – evakuering av förpackningskammare (se "Förpackning med vakuum")
  • Vakuumsystem för kärl – permanent vakuumnivå i vakuumbehållare
  • Värmebehandling – evakuering av vakuumugnar
  • Ytbeläggning – evakuering av ytbeläggningskammare
  • Evakuering av gjutformar – kvalitetsoptimering i många gjutprocesser
  • Rymdsimulering – evakuering av rymdsimuleringskammare
  • Överföringskammare – används vid produktion av kiselskivor
  • Processkammare – används huvudsakligen vid halvledarproduktion
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt