Drying-Icon.svg
Torkning

Här får du reda på mer om att använda vakuum i torkningsprocesser såsom frystorkning av livsmedel, produktion av mjölkpulver, i spillvattenindustrin, vid torkning av trä, torkning av plastgranulat, inom keramiska tillämpningar och vid torkning av komponenter liksom i många andra processer.

Vakuum för torkningsprocesser

 Where is vacuum used in drying processes?Var i torkningsprocessen kan man använda vakuum?
Det är otänkbart att föreställa sig flera industrisegment utan vakuumtorkningsprocesser. Vätskeinnehållet i det processade materialet förångas genom tryckminskning och sugs ut i form
av ånga.

Vakuumtorkning är snabbare, skonsammare och energieffektivare än torkning med värme. Den är särskilt lämpad för torkningsprocesser för kemikalier, farmaceutiska produkter, livsmedel och andra tillämpningar där extra värme skulle förstöra eller försämra produkten.

Till exempel, vid produktion av fruktkoncentrat eller frystorkning av kaffe eller frukt gör vakuumtorkning att produkternas konsistens bibehålls och att viktiga ingredienser som vitaminer och smakämnen bevaras.

Vakuumtorkning är särskilt lämpad för torkning av produkter med stora ytor, såsom plastgranulat eller andra hygroskopiska material. Vakuum används också för att torka industrikomponenter.

Vilka av Buschs produktserier är särskilt lämpade för torkningsprocesser?
Buschs skruvteknik har blivit erkänd inom kemiska och farmaceutiska industrier där ett stort antal torkningsprocesser erfordras. COBRA skruvvakuumpumpar används flitigt för att generera höga vakuumnivåer i ett steg.

COBRA skruvvakuumpumpar är det perfekta valet för torkningsprocesser eftersom de har hög tålighet mot fukt och är helt fria från drivvätskor. Avsaknaden av drivvätskor gör det omöjligt att förorena det processade materialet.

Om det finns risk för explosiva ångor vid torkningsprocessen finns
 ett brett utbud tillgängligt av explosionsskyddade (ATEX) vakuumpumpar för att hantera sådana material. Dessa pumpar uppfyller alla nationella och internationella krav för säkerhetscertifiering.

Vi levererar inte bara vakuumteknik för torkningsprocesser utan
också separeringsenheter som kondenserar utsugna ångor och återanvänder dem i form av vätskor. Eftersom vakuumpumparna är torra och inte behöver några drivvätskor blir det inga föroreningar och om så önskas kan vätskorna återanvändas omedelbart.

Vårt breda produktutbud är utformat för att ta hand om ett brett spektrum av torkningsprocesser. Tillämpningar sträcker sig från små vakuumpumpar med roterande lameller till stora vakuumsystem och nyckelfärdiga installationer.


När man torkar keramiska ämnen eller byggnadsmaterial såsom tegelstenar eller kakelplattor används vakuumpumpar med vätskering och vakuumpumpar med roterande lameller. Vätskeringpumpen Dolphin har ett särskilt effektivt och hållbart sätt att extrahera fuktiga gaser och ångor, eftersom den enda drivvätskan som behövs är vatten.

En specialmodell av vår R 5-vakuumpump med roterande lameller visar hög kompatibilitet med ånga, d v s vattenånga kondenseras inte inne i pumpen
så utsugen fukt kommer inte i kontakt med det torkade materialet.

Båda teknikerna passar för dessa processers särskilda krav och
finns tillgängliga i många olika storlekar och utföranden.

Skruvvakuumpumpen COBRA drar med lätthet ut alla sorters ångor vid
låga trycknivåer och använder en torr driftsprincip. Tillsammans med vakuumpumparna Puma eller Panda Roots kan de användas i vakuumsystem för torkningsprocesser.

Lamellvakuumpumparna R 5 eller Huckepack liksom vätskeringpumpen Dolphin har visat sin förmåga att torka keramiska ämnen och byggnadsmaterial över hela världen.

Exempel på Buschs vakuumteknik vid torkningsprocesser:

 

  • Frystorkning – av livsmedel
  • Produktion av mjölkpulver
  • Slamtorkning – i avloppsvattenindustrin
  • Torkning av trä – vid träbearbetning
  • Torkning av syntetiska granulat
  • Torkning av keramiska material
  • Torkning av komponenter
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt