Vakuumberatung-Icon.svg
Konsulttjänster inom vakuum

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

Vakuumberatung-Icon-hell.svg

Konsulttjänster inom vakuum

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

Förbättra effektiviteten hos ditt vakuumsystem.

Vakuumsystem påverkas av växande krav på produktionsanläggningens tillgänglighet, stigande energikostnader och ökade kostnader för underhåll och reparationer. Många vakuumsystem är inte optimerade för att uppfylla dessa krav. Exempelvis kan vakuumanläggningar som inte är helt integrerade med det övergripande systemet binda upp investeringar, öka energikostnader onödigt mycket eller misslyckas med att hantera strömsprång på tillförlitligt sätt.

Även mindre ändringar i produktionsprocessen kan orsaka
permanent ineffektiva driftförhållanden, större förslitning
eller ökad energiförbrukning hos vakuumsystemet.
Förbättra effektiviteten hos ditt vakuumsystem.

Genom våra konsulttjänster inom vakuum erbjuder vi anläggningsansvariga en möjlighet att säkerställa att
deras vakuumanläggningar fungerar effektivt, från
enstaka pumpar till hela vakuumsystem, också under
förändrade produktionsförutsättningar.

Genom en engångsgenomgång eller regelbundna granskningar av samtliga vakuumanläggningar och systemkomponenter i kombination med andra komponenter inom produktionsanläggningen kan vi hitta potential för optimering och ta fram strategier för att eliminera felkällor.

Hundratals företag använder regelbundet Buschs vakuumgranskningar för att optimera driftsekonomin
hos sina vakuumanläggningar och system.


Vacuum Consultancy Keyvisual

Erbjudandet i detalj

Vi kommer överens om ett datum då en av våra vakuumspecialister besöker er på plats för att granska alla relevanta system.

Under besöket analyseras och dokumenteras samtliga systemparametrar i detalj baserat på kundspecifika nyckeltal.
Vissa områden med förbättringspotential kan upptäckas
och beskrivas som en del av denna process.

Ytterligare förbättringspotential kommer att fastställas under
den följande analysen av systemparametrar i jämförelse med
andra av Buschs vakuumsystem i drift. I detta syfte jämför vi
data från tusentals vakuumsystem som är installerade över
hela världen.


Tjänster vi tillhandahåller

  • Granskning av livskostnaderna för användning och krav
  • Expertrådgivning
  • Energibesparing
  • Skriftlig granskningsrapport med uppmätta värden och beräknade nyckeltal samt rekommendationer för systemoptimeringar
  • Ökad produktivitet
  • Pumpskydd
  • Reducering av buller
  • Upptäckt av läckor
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt