Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

 • dolphin_lx_0260_c

DOLPHIN LX 0260–0430 C

Vätskering

den kompakta lösningen för utmanade miljöer

Robust

Beprövad teknik, pålitlig drift, extremt hög tolerans mot partiklar och ånga, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål

Kompakt

Direktflänsmonterad motor, ram krävs ej

Flexibel

Hus i gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 2 (i) IIB, T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

Tekniska specifikationer

Marknader och tillämpningar

Kemi- och läkemedelsindustrin
 • Filtrering
 • Förångning
 • Destillering
 • Torkning
 • Återvinning av lösningsmedel
 • Pneumatisk transport
Elkraftsgenerering
 • Vattenfyllning
Livsmedelsbearbetning
 • Pastörisering
 • Sterilisering
 • Frystorkning
 • Pulverbearbetning
 • Vakuumkylning
 • Köttmarinering
 • Köttumlare
 • Köttskärning
 • Buteljering
 • Pneumatisk transport av vått livsmedelsavfall
Sjukhus och vårdinrättningar
 • Evakuering av anestesigas
Förpackning
 • Vätskeförpackning
Plastbearbetning
 • Extruderprofil
 • Extruderblandning
 • Vakuumkalibrering
 • Extrudereringsfolie/-film
Behandling av avloppsvatten
 • Vattenförberedelse
 • Grundvattenpumpning
Träbearbetning
 • Impregnering
 • Torkning

Tillbehör

 • System med partiell eller total återcirkulation
 • Vätskeavskiljare
 • Kavitationsskydd
 • Värmeväxlare
 • Gasejektor
 • Stort urval av motorer
 • Backventiler
 • Vakuumavlastningsventiler
 • Olika driftsvätskor

Designtillval

 • ATEX – för användning i områden med explosionsrisk.