Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Johannes Kohne, teknisk chef, håller koll på prestandadata för alla vakuumpumpar på den stora skärmen på sitt kontor. Källa: Emsland Frischgeflügel.

Spara in på underhållskostnaderna med digitala tjänster

Emsland Frischgeflügel GmbH (Emsland Fresh Poultry GmbH)

Spara 70 % av underhållskostnaderna och få 30 % subvention: Hur Emsland Frischgeflügel GmbH lyckas med sitt nya vakuumsystem från Busch Vacuum Solutions och nu kan teknikerna sova gott på helgerna.

Johannes Kohne och hans kollega tittar uppmärksamt på den stora skärmen på hans kontor. Det tittar på data över den aktuella prestandan för alla deras vakuumpumpar. "Allt fungerar som det ska", säger den tekniska chefen på Emsland Frischgeflügel. Samtliga 60 tekniker på företaget har tillgång till realtidsdata för varje pump på sina surfplattor. Det innebär att de alltid känner till systemets aktuella tillstånd och kan ingripa om något inte fungerar som det ska. De 36 MINK-vakuumpumparna från Busch Vacuum Solutions jobbar på. De förser anläggningens transportsystem med vakuum på ett mycket tillförlitligt sätt. Detta säkerställer att avfall från köttproduktionen, samt färdiga produkter, kan transporteras från punkt A till punkt B på ett säkert, effektivt och hygieniskt sätt med pneumatisk sugtransport.

Kvalitet från första början

"Vi kastar inte bort någonting, allt bearbetas – för människoföda eller som djurfoder av hög kvalitet", betonar Kohne. Den ovillkorliga kvalitetsstandarden gäller över hela företaget: i deras vakuumförsörjning och produkter, samt arbetsförhållanden och djurens välbefinnande.
Därför håller Emsland Frischgeflügel koll på hela processkedjan – från foder till köttbearbetning. Förutom tre sammansatta foderanläggningar omfattar Rothkötter-gruppen även ett kläckeri och två kycklingslaktnings- och styckningsanläggningar. 1959 lade Franz Rothkötter grunden för den sammansatta foderanläggningen. 2003 uppförde Franz-Josef Rothkötter tillverkningsanläggningen i Haren, Emsland. Cirka 2 500 medarbetare bearbetar kycklingdelar från vinge till filé för livsmedelshandeln och vidare bearbetning i olika vikt- och förpackningsenheter.

Finansierad av den tyska regeringen

I början av 2022 bytte Kohne ut det gamla vakuumsystemet med oljesmorda lamellvakuumpumpar mot nya MINK-vakuumpumpar.
Fördelarna med Busch klovakuumpumpar uppenbara: tack vare den torra driftsprincipen kräver de inga driftsvätskor i kompressionskammaren och arbetar nästan helt underhållsfritt.
Kohne räknar, "Vi har inte bara sparat otroligt mycket tid på systemen, vi har även sparat in 70 % av underhållskostnaderna. Nu behöver inte längre specialister ägna timmar åt att rengöra pumparna och byta olja under veckoslutet!" Dessutom kan cirka 274 500 kWh energi sparas på ett år tack vare de toppmoderna IE4-motorerna som driver MINK-pumparna.
En annan fördel var att Emsland Frischgeflügel fick tillbaka 30 % av inköpskostnaderna från BAFA(Federal Office for Economic Affairs and Export Control), som stödjer konverteringen till modern, energieffektiv teknik i Tyskland. Buschs experter hjälpte till med ansökningen för ersättningen.

OTTO – digitala tjänster från Busch

Men inte nog med det! Kohne utnyttjade också digitaliseringen för omställningen och utrustade alla 36 MINK-vakuumpumparna med OTTO, Buschs innovativa digitala service. De skickar alltså kontinuerligt prestandadata som exempelvis pumptemperatur, vibrationer och inloppstryck till molnet, som sedan kan nås via dator, surfplatta eller smarttelefon. "Hur hög växellådans oljetemperatur är, om inloppstrycket är konstant, hur hög utblåslufttemperaturen är – det visste vi inte tidigare. Och nu, tack vare OTTO, har vi till och med tillgång till det på våra surfplattor via appen", säger Kohne entusiastiskt. ”Tack vare det fantastiska samarbetet mellan vår IT-avdelning och Buschs experter har även installationen i vårt system fungerat extremt bra.” Emsland Frischgeflügel har också tecknat ett aktivt serviceavtal för underhåll med Busch och förlitar sig på vakuumspecialisterna från Maulburg för underhåll. Genom målinriktat prediktivt underhåll kan överdrivet slitage och förtida haveri förhindras. Om det skulle uppstå problem kan Buschs tekniker även fjärransluta till systemet.

Pålitlig och felsäker

Pålitlighet och felsäkerhet är av största vikt för Emsland Frischgeflügel, eftersom tillverkningen annars skulle stanna av och i värsta fall skulle livsmedel förstöras. På processlinjerna faller alla styckade kycklingdelar genom uppsamlingstrattar till särskilda kärl. En kulventil öppnas var sjätte minut och innehållet sugs ut. Busch MINK klovakuumpumpar tillhandahåller det vakuum som krävs för utsugning, transport och rengöringen i slutet av produktionsskiftet. Standardcykler beräknas baserat på data som skickas permanent till molnet. Dessa används för att anpassa efter den faktiska tryckprofilen för att upptäcka avvikelser i förväg, så att företagets tekniker kan agera i tid. "Vi vill lösa problemen innan de uppstår", förklarar Kohne.

Redo för framtiden

Det finns även andra centralvakuumsystem från Busch som används på Emsland Frischgeflügel i Haren. De tillhandahåller ytterligare transportsystem med vakuum. 25 speciella syresatta versioner av MINK-vakuumpumpar används för förpackning under skyddsgas med en förhöjd syrenivå (MAP). Alla de 135 befintliga vakuumpumparna kommer inom kort att utrustas med IoT-satsen. I systerbolaget i Wietze, Niedersachsen, är alla vakuumpumpar redan utrustade med OTTO. "Då är vår vakuumförsörjning toppmodern och vi är helt digitala. Det var rätt beslut att modernisera och digitalisera våra anläggningar tillsammans med Busch! För oss är OTTO både bekvämt och lönsamt", säger Kohne entusiastiskt.