Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Källa: © www.istockphoto.com – joephotographer.

Pålitlig nedkylning av sallad – tack vare banbrytande vakuumteknologi

Heekren

Vakuumkylning för grönsaker och sallad i direkt anslutning till skörden är en vanligt förekommande metod för att snabbt och tillförlitligt kyla dessa livsmedel och på så sätt garantera produkter som håller hög kvalitet under längre perioder av lagring.

För att uppnå korrekt kylning har företaget Heekeren börjat använda den moderna skruvvakumpumpen COBRA PLUS från Busch Vacuum Solutions för att förkyla isbergssallad.

Fördelarna med denna teknologi är flera:
vakuumpumpen är frekvensstyrd, vilket innebär att den kan behovsstyras samt att kylningstider och energiförbrukning kan hållas nere. Tack vare den oljefria driften blandas inte den vattenånga som sugs in i vakuumpumpen med oljan, något som påverkar underhållsbehovet mycket positivt.

Om Heekeren

Jörg Heekeren utvecklade sitt företag till att bli specialister på odling av isbergssallad.

Under loppet av en säsong producerar företaget över 10 miljoner isbergssalladshuvuden. Man odlar även andra salladsvarianter som exempelvis romansallad. Den största delen av dessa sallader säljs via grossister i Tyskland och når slutligen konsumenterna via livsmedelsbutiker och stormarknader.

Vakuumtorkning

För att kunna garantera en så lång hållbarhet som möjligt utan att tumma på kvaliteten har Jörg Heekeren förlitat sig på vakuumkylning de senaste åtta åren. Så snart salladen skördats läggs de i backar som i sin tur placeras på pallar för vidare transport till vakuumkammaren (fig. 1).
Vakuumkammaren är utformad för att rymma elva europallar staplade med salladsbackar till en total höjd på nästan tre meter.

När lastningen via en rulltransportör är klar stängs kammaren och vakuum anbringas.När lastningen via en rulltransportör är klar stängs kammaren och vakuum anbringas. Detta innebär att luften sugs ut ur kammaren. Vakuum gör att all fukt i och på salladen förångas och extraheras ur kammaren som vattenånga. Eftersom det uppsamlade vattnets status ändras från flytande form till gasform förs värme bort varmed salladen kyls ned.

Beroende på den externa temperaturen och mängden varar denna process mellan 20 och 35 minuter. Fördelen med den här metoden är, utöver att den kyler ner salladerna till 3 °C, att den dessutom kyler dem inifrån och ut, vilket påskyndar processen ytterligare. Vidare går mindre fukt förlorad än vad som är fallet med traditionell luftkylning.

När den erforderliga kylningstemperaturen nåtts ventileras vakuumkammaren och salladen tas ut för transport till ett kyllager för mellanlagring. Utmaningen för vakuumteknologin ligger här i att även vattenånga sugs ut ur vakuumkammaren tillsammans med luften. Av denna anledning matas luft- och vattenblandningen genom en förmonterad kylfälla. Här kyls luften ner och kondenserar ut vattenångan (fig. 2).
Målet med denna process är att säkerställa att ingen vattenånga tar sig in i den eftermonterade vakuumpumpen. Givet storleken på vakuumkammaren hos Heekeren anslöts tre parallella oljesmorda lamellvakuumpumpar. Med denna inställning ledde vattenånga som inte förångats fullständigt ut via kylfällorna till problem, eftersom en del av vattnet blandades med driftsvätskan (olja) i vakuumpumparna. Alla olje- och filterbyten som detta medförde genererade ett ökat underhållsbehov.

Förbättring av processer

Dessa omständigheter gav Jörg Heekeren anledning att påbörja sitt sökande efter sätt att förbättra systemet. I samarbete med leverantören av vakuumkylningssystem och Busch Vacuum Solutions fann han till slut en lösning.

I början av skördesäsongen i april installerades en COBRA PLUS skruvvakuumpump så att den skulle kunna testas under hela salladssäsongen. Eftersom den här typen av vakuumpump inte kräver någon oljesmörjning i kompressionskammaren utgjorde vattenånga inget problem.

COBRA PLUS körde under hela säsongen och ända fram till slutet av oktober utan några störningar. Inget underhållsarbete fordrades. Detta innebar att det inte uppstod några kostnader från underhållsarbete eller utbyte av slitdelar.

Hastighetsreglering

Eftersom COBRA PLUS är frekvensstyrd anpassar den sin pumpkapacitet efter det aktuella behovet. Detta innebär att motorn i början av vakuumkammarens evakueringsfas, då så mycket luft som möjligt snabbt behöver extraheras, kör på högt varvtal. När trycket i kammaren sjunker reducerar vakuumpumpen sitt varvtal automatiskt. Detta ger fördelen att mindre mängder energi förbrukas än hos en oreglerad motor, som nästan jämnt och ständigt kör på fullt varvtal.
Detta ger fördelen att mindre mängder energi förbrukas än hos en oreglerad motor, som nästan jämnt och ständigt kör på fullt varvtal.
Vid 50 Hertz med ett nominell motorvärde på 18,5 kilowatt behöver COBRA PLUS mindre ström än lamellvakuumpumpen som drevs av en oreglerad 22 kilowattsmotor.

Regleringen för COBRA PLUS införlivas i den allmänna systemregleringen. När operatören tryckt på startknappen går hela kylningsprocessen helt på automatik.

Tack vare den behovsstyrda regleringen kunde även kylningstiderna reduceras.Detta innebar att vakuumkylningssystemets kapacitet ökade.

För Jörg Heekeren är COBRA PLUS den perfekta vakuumpumpen för att uppnå garanterat lång lagringstid och hållbarhet för sina sallader, utan att det påverkar kvaliteten.