Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Nya läcktestare från Busch

Busch Vacuum Solutions introducerar nu två nya läcksökare på marknaden. De är perfekta för att testa tätheten i vakuumsystem eller individuella vakuumkomponenter samt för att lokalisera möjliga läckage och kvantifiera deras läckagevärden. De två nya läcksökarna TAPIR HL 1102 A och 2216 A arbetar med helium eller vätgas som spårgas och kan upptäcka läckage med flöden på upp till 5 x 10-13 Pa m3/s beroende på testmetod.
Kraven på täthet i vakuumsystem och dess komponenter ökar ständigt. Läckor kan utgöra en stor risk om gaserna är hälso- eller miljöfarliga och läcker ut i miljön. Dessutom kan läckage försämra den ekonomiska effektiviteten hos ett vakuumsystem och påverka produktkvaliteten negativt.
TAPIR HL läcksökare är särskilt utformade för att komma runt sådana problem och kan användas i många olika tillämpningar.
Det finns två möjliga testmetoder med TAPIR HL läcksökare:

1. Spraytest

Spårgasen sprayas på utsidan av en komponent under vakuum. Om spårgasmolekylerna tränger in i vakuumkomponenten, sugs de in av den integrerade vakuumpumpen och leds till en analyscell där de individuella gasatomerna detekteras, mäts och dokumenteras. Spraytestet har den högsta känsligheten av alla testmetoder.

2. Läckagedetektering med sniffermetoden

Med sniffermetoden trycksätts en vakuumkomponent med spårgas. Utsidan av komponenten skannas med en sniffersond. Läckande spårgasatomer kan detekteras, mätas och dokumenteras direkt. Sniffermetoden ger en exakt lokalisering av detekterade läckor.
Den lilla läcksökaren TAPIR HL 1102 A är utformad för mobila tillämpningar och servicetekniker. Enheten är kompakt tack vare den integrerade torra membranvakuumpumpen som förpump för den turbomolekylära vakuumpumpen, som också är integrerad. Den låga vikten gör att är enheten lätt att ta med och snabbt kan användas var som helst.
Den stora universalenheten TAPIR HL 2216 A är utformad för stationära tillämpningar som t.ex. rutintestning i produktionslinjen. En oljesmord lamellvakuumpump med hög kapacitet fungerar som förpump för en turbomolekylär vakuumpump.
Båda versionerna har en avtagbar kontrollpanel med högupplöst pekskärm i färg. Tack vare de inbyggda magneterna kan den fästas på metallhållare. Vid ett läckage visar TAPIR antingen läckagevärdet på skärmen eller avger en ljudsignal.
Alla relevanta data sparas på det integrerade SD-minneskortet. Data kan enkelt laddas ned och användas för dokumentation och efterbearbetning av testresultaten. Menyn är tydligt uppbyggd och intuitiv. Alla parameterinställningar kan ändras. På så sätt kan användarna snabbt observera viktiga detaljer för den specifika processen.