Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Källa: Capua 1880

Högkvalitativa essentiella oljor och essenser tack vare vakuumdestillering

Kärnkompetensen hos Capua 1880, ett företag i södra Italien, är produktion av högkvalitativa essentiella oljor från citrusfrukter. Dessa oljor används på många sätt, exempelvis för framställning av parfym, där de används som toppnoter, eller som smaksättning i livsmedel. När olje-/vattenemulsionen har extraherats ur fruktskalen raffineras de separerade råoljorna i destillationsprocesser. Detta producerar extremt rena oljor som har en exakt definierad doft och som inte påverkas av andra ingredienser doft- eller färgmässigt.

Capua 1880 använder vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions för destilleringsprocesser som utförs i tunnfilmsförångare eller kortvägsdestillatorer beroende av vilken typ av frukt som används. Alla destillatorer använder COBRA skruvvakuumpumpar som är fria från driftsvätskor. De frekvensstyrda vakuumpumparna garanterar exakt och tillförlitligt nödvändig vakuumnivå som tillsammans med temperaturen säkerställer önskad produktkvalitet.

Om Capua 1880

Capua 1880 har producerat citrusfruktessenser sedan 1880. Företaget har två produktionsanläggningar i Kalabrien, mitt i en av världens största odlingsområden för bergamott, en korsning mellan citron och bitter apelsin, framtagen särskilt för framställning av essentiella oljor.

Över 96 procent av världens produktion av bergamott odlas i Kalabrien, och Capua 1880 är världens största producent av naturliga essenser av denna frukt. Oljorna extraheras även ur citroner, apelsiner, blodapelsiner och mandariner. Mellan oktober och maj skördas och processas citrusfrukterna i Capua 1880:s Reggio Calabria-anläggning. Extraheringen av olja är densamma för alla citrusfrukter.

De essentiella oljor som innehåller vatten extraheras mekaniskt från fruktskalen på 12 produktionslinjer. Först separeras de kvarvarande fasta ämnena och sedan vattnet från denna emulsion i de eftermonterade centrifugalseparatorerna med flera steg. Råoljorna som extraheras på detta sätt raffineras under året på Campo Calabro-anläggningen och blandas för olika kunder efter deras önskade recept för att alltid skapa samma doft.

Utöver denna moderna produktion säkerställer grundliga kvalitetskontroller att de essentiella oljorna exakt motsvarar specifikationerna från de olika kunderna.

95 procent av bergamottessenserna som framställs på det här sättet används för parfymproduktion. Många av världens mest kända parfymtillverkare använder bergamottolja från Capua 1880 som toppnot i sina parfymer. De återstående fem procenten används inom dryckesindustrin som smaksättning.

Destilleringsprocessen

Råoljorna som extraherats i det första steget raffineras på sammnlagt fem destillationslinjer och lagras därefter tillfälligt i en kontrollerad atmosfär. Destillation av de essentiella råoljorna måste ske så skonsamt som möjligt så att doften inte påverkas. Redan under 1990-talet beslöt man sig på Capua 1880 därför för att gå över till vakuumförsörjning för sina förångare för tunn film och kortvägsdestillatörer till torr COBRA skruvvakuumteknik från Busch. Vakuumpumparna med vätskering som användes tidigare uppnådde endast ett vakuum på 40 till 60 millibar. Det behövdes en högre temperatur än så för förångningen. Denna var 80 till 90 grader Celsius för förångare för tunn film, beroende på vilken typ av frukt det gällde.

Vår lösning

Alla förångare för tunn film är nu utrustade med COBRA skruvvakuumpumpar som innehåller ett mycket högre permanent vakuum. Fördelen i det här fallet är att destillationsprocesserna kan utföras i omgivande temperatur.

Varierande omgivande temperaturer eller olika oljor kan medföra mindre justeringar av driftsvakuum och den kapacitet som vakuumpumpen kräver. Detta kan endast uppnås genom reglering av den frekvensstyrda motorn för vakuumpumpen.
Kortvägsdestillatorer (fig. 2) arbetar vid ännu lägre tryck. Det är därför som vakuumboosters installeras innan COBRA skruvvakuumpumpar installeras där. Dessa vakuumboosters drivs också av frekvensstyrda motorer och kan därför regleras efter behov. Vid kortvägsdestillation beror det exakta drifttrycket också på vilka oljor som ska destilleras. Drifttemperaturerna är ofta något högre än den omgivande temperaturen, men väsentligt lägre än då vakuumpumpar med vätskering ännu användes.
COBRA skruvvakuumpumpar från Busch (fig. 3) har utvecklats speciellt för tillämpningar som kräver lågt tryck och kompression av extraherade gaser och vätskor utan driftvätskor, till exempel för att motverka kontamination mellan gas eller ånga och en driftvätska.

Den största skillnaden jämfört med de vakuumpumpar med vätskering som användes tidigare är att COBRA skruvvakuumpumpar inte behöver någon driftsvätska för att komprimera processgasen. Det är därför dessa vakuumpumpar betecknas som ”torrgående”.

COBRA skruvvakuumpumpar

I COBRA skruvvakuumpumpar roterar två skruvformade rotorer i varandras motsatta riktning (fig. 4). De extraherade ångorna fångas in mellan cylinder och skruvkammare, komprimeras och transporteras till gasutloppet. Under komprimeringen kommer skruvrotorerna inte i kontakt med varandra eller cylindern. Denna funktionsprincip möjliggörs av precis tillverkning och minimalt spel mellan de rörliga delarna. Dessutom säkerställs ett lågt sluttryck på < 0,1 mbar.

COBRA skruvvakuumpumpar arbetar med vattenkylning, vilket säkerställer jämn temperaturfördelning i pumpkroppen och därmed termisk stabilitet för hela processen. På grund av den variabla stigningen i skruvspolarna förkomprimeras processgasen. Fördelen med detta är att både gastemperaturerna och strömförbrukningen hos vakuumpumpen reduceras avsevärt. Torrgående skruvvakuumpumpar arbetar i regel vid högre temperaturer än vakuumpumpar med vätskering. Detta motverkar kondensering av ångorna i vakuumpumpen, vilket eliminerar risken för kontaminering med en driftsvätska.

Fördelar för Capua 1880

Övergången från vakuumpumpar med vätskeing till skruvvakuumteknik medförde enorma fördelar för Capua 1880.

  • Kvalitetssäkringen för de essentiella oljor man framställde förenklades avsevärt.
  • Kvalitetsbrister orsakade av högre temperaturer under destillationsprocessen kunde elimineras helt och hållet.
  • Destillering vid låga temperaturer, exakt justerade efter produkten, låter processen köra under optimala förhållanden och garanterar bästa resultat för doften.
  • Detta producerar dessutom en helt ren, färglös olja (fig. 5).

Genom att lämna vakuumtekniken med vätskering bakom sig kunde driftsvätskan vatten och därmed förbundna kostnader samt extra utgifter för underhållsarbete också elimineras.

Capua 1880 har ingått ett serviceavtal med Busch. Det slår fast att en Busch servicetekniker ska inspektera och utföra service på COBRA vakuumpumpar och vakuumsystem en gång per år. Det krävs inget ytterligare underhåll.

Capua 1880 är säkra på att de fattade rätt beslut för två decennier sedan då de gick över till Buschs COBRA skruvteknologi. Detta har också medfört en ny kvalitetsstandard för deras produktion av essentiella oljor från citrusfrukter.

Ta reda på mer om vakuumdestillering