PneumaticConveying-Icon.svg
Pneumatisk överföring

Ta reda på mer om att använda vakuum och övertryck vid pneumatisk transport d v s pneumatisk transport av bulkvaror såsom granulat, sädeskorn, pulver eller puder och mycket annat.

Pneumatisk överföring med hjälp av vakuum och övertryck

Var används pneumatiska transportsystem som drivs med vakuum och/ eller övertryck?
Pneumatisk transport av bulkvaror är en beprövad och effektiv metod för att transportera damm, pulver, granulat och andra fluidiserbara material snabbt och tillförlitligt inom en produktionsanläggning. Man skiljer på pneumatisk sugtransport och transport med pneumatiskt övertryck – det vill säga transport med vakuum eller övertryck.

Pneumatisk sugtransport används alltid vid känsliga material som kräver transport utan kontakt med omgivningsluften. Pneumatiska sugtransportsystem används huvudsakligen inom livsmedelsindustrin, inom plastbearbetningsindustrin för att transportera granulat och inom farmaceutiska och kemiska industrier

Transport med pneumatiskt övertryck, å andra sidan, används för relativt tunga material som sand, grus och cement.

Det är också möjligt att transportera stora volymer och fuktiga material med hjälp av vakuumtransport, t ex spillvatten och transport av barkkompost.

Vilka av Buschs produktserier är särskilt lämpade för pneumatiska transporttillämpningar?
Vakuumpumpar ur Mink-serien, vilka använder principen med kloteknik, är den mest ekonomiska, tillförlitliga och rena lösningen som finns för pneumatisk sugtransport av känsliga material. Den utsugna luften komprimeras utan drivvätskor så den är praktiskt taget underhållsfri.

Pumphastighet och vakuumnivå i ett sugtransportsystem bestäms av olika faktorer, inklusive transporthastighet, materialkarakteristik, transportavstånd och rördiametrar.


Utöver Mink klovakuumpumpar kan också någon av de beprövade lamellvakuumpumparna i R 5-serien användas om en högre vakuumnivå krävs. Om material i relativt stora volymer ska transporteras skulle första valet vara någon av fläktarna Samos med sidokanal eller Tyr med rotationslob. Buschs vakuumsystem är specifikt designade för stora eller komplexa transportsystem och driftsätts helt och hållet i din produktionsanläggning, inklusive erforderliga separeringsenheter och kontrollsystem.

Praktiska tillämpningar med Buschs vakuum- och övertrycksgeneratorer i pneumatiska transportsystem:
 

  1. Pneumatisk sugtransport av livsmedel
  2. Transport av bulkvaror med pneumatiskt övertryck
  3. Pneumatisk sugtransport av plastpellets
  4. Transport av vått avfall
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt