Frystorkning av livsmedel

Frystorkning baseras på den fysiska processen sublimation: i vakuum övergår vatten från sitt fasta, frusna tillstånd direkt till ånga - isen avdunstar. Produkten som ska torkas djupfryses först vid normalt tryck, vanligtvis med kryogeniska kondenserade gaser. Sedan sätts den i vakuum så att den frusna fukten i produkten sublimeras och avlägsnas som ånga. Detta gör det möjligt att extrahera vatten från livsmedel utan uppvärmning eller långvariga torkningsprocesser som skulle göra att näringsämnen, aromatiska substanser och vitaminer går förlorade.

Dessa viktiga ingredienser påverkas i stort sett inte alls av frystorkning. Extraheringen av vatten med denna metod orsakar endast en minimal förändring av livsmedlets interna struktur. De torkade cellerna formar en svampliknande struktur, med håligheter som absorberar fukt snabbt när produkten placeras i vatten. Vid ideala förhållanden är det nästan omöjligt att skilja mellan återfuktat frystorkat livsmedel och färskt livsmedel.


Typiska exempel på frystorkat livsmedel innefattar kaffekorn och andra snabbdrycker, kryddor och frukt för müsliblandningar. Ibland flyger frystorkat livsmedel riktigt högt - de finns med bland astronauternas matpaket.


COBRA:s torrgående skruvvakuumpumpar är särskilt väl lämpade för tömning av torkningskammare i frystorkningssystem för livsmedel. De uppnår erforderliga vakuumnivåer utan drivvätskor och garanterar höga pumphastigheter genom hela arbetsintervallet, från atmosfärs- till sluttryck.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt