Distillation-Icon.svg
Destillering

Läs mer om att använda vakuum i destilleringsprocesser, såsom inom kemiska och farmaceutiska anläggningar, återvinning av lösningsmedel, destillering av råolja och mycket annat.

Destillering med vakuum

Var i destillationsprocessen kan man använda vakuum?
Vakuumdestillering är en viktig process inom farmaceutisk och kemisk industri och har tillämpningar inom många andra sektorer, inklusive dryckes- och livsmedelsproduktion. Ett annat exempel är raffinering av råolja: råolja innehåller tyngre och lättare kolväteföreningar med olika kokpunkter, vilket kräver två destilleringsprocesser. Efter atmosfärisk destillering utförs en andra destillering under vakuum för att separera tyngre kolväteföreningar vid lägre temperaturer, vilket minskar termisk sprickbildning och att oönskade biprodukter bildas.

Vårt breda utbud av ångkompatibel, rostfri vakuumutrustning är idealiskt för att använda vid destilleringsprocesser. Vi kan erbjuda ATEX (explosionssäkra) modeller för användning med brandfarliga ångor, gaser och vätskor.

Vilka av Buschs produktserier är särskilt lämpade för tillämpningar inom vakuumdestillering? 
COBRA skruvvakuumpumpar är idealiska för destilleringstillämpningar eftersom de genererar högt vakuum i ett enda steg. Eftersom dessa pumpar drivs vätskefritt kan de extrahera media såsom ånga utan att förorena. Därför kan mediet återanvändas efter kondensering. Ett brett utbud av storlekar och modeller finns tillgängligt, inklusive explosionssäkra utföranden.

Dolphin vätskeringpumpar är extremt robusta vakuumgeneratorer (ATEX) som används inom ett antal olika destilleringsprocesser. De kan levereras i ett brett utbud av utföranden i olika storlekar och material för att passa olika tillämpningar.


Huckepack lamellvakuumpumpar har använts inom destilleringsprocesser
i mer än 50 år. Dessa tvåstegs-vakuumpumpar har enkelt men beprövat utförande och smörjs med färsk olja. Smörjvätskan tillförs till kompressionskammaren i minimala mängder. Processkompatibla
smörjvätskor kan användas.

R 5, oljesmorda lamellvakuumpumpar passar också för destilleringsprocesser.

Exempel på Busch vakuumteknik som används i destillationsprocesser:
 

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Matchande produkter

Standard News

Senaste nytt