Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Find dine ideelle vakuumpumper

4 nemme trin til at finde den ideelle vakuumpumpe

1. Vælg marked.
Alle brancher har sine helt særlige krav, når der skal findes den mest velegnede vakuum- eller overtryksteknologi Ved at vælge det rigtige marked får du vist alle de Busch produkter, der matcher.

2. Vælg det, der skal bruges vakuum eller overtryk til.
Ved at angive anvendelsen specifikt kan du gå efter løsninger, der passer perfekt til dine særlige krav.

3. Ekstra mulighed: Vælg produkttype, teknologi eller produktserie.
En ekspert i vakuum og overtryk, der allerede ved, hvilken produkttype eller teknologi der er brug for, kan indsnævre søgningen. Du kan faktisk også vælge en bestemt produktserie, hvis du allerede kender Busch' produktsortiment.

4. Ekstra: Angiv tekniske parametre.
Ved du præcist, hvilket vakuum- eller overtryksniveau du skal bruge? I så tilfælde kan du yderligere indsnævre din produktsøgning ved at bruge konkrete tekniske parametre som pumpehastighed eller volumenflow, også kaldet gennemløbshastighed.

Tekniske overvejelser ved valg af vakuumpumper

Vakuumområder

Når der refereres til vakuum i teknologier, der anvendes industrielt, er det – for at være helt fysisk korrekt – reelt negativt tryk. Dette omfatter alt under det gennemsnitlige atmosfæriske tryk ved havniveau, som er 1.013 millibar (mbar). Trykket falder støt, i takt med at højden stiger. Vejret spiller også ind. Disse trykforskelle er imidlertid ikke særligt store og spiller rent teknisk ikke nogen rolle. Inden for vakuumteknologi taler man derfor helt enkelt om et atmosfærisk tryk eller et omgivende tryk på 1.000 millibar eller 1 bar. Vakuum eller negativt tryk ligger derfor mellem nul og 1.000 millibar. De forskellige vakuumniveauer, der betyder noget inden for vakuumteknologi, deles typisk ind i fire områder, som det ses af nedenstående tabel:

Vakuumkategori
Vakuumområde (ISO)
Vakuumområde (US)
Groft/lavt vakuum
1000 til 1 mbar
760 til 0,75 torr
Almindeligt/fint vakuum
1 til 10-3 mbar
0,75 til 7,5-3 Torr
Fint vakuum
10-3 til 10-7 mbar
7,5-3 til 7,5-7 Torr
Ultrafint vakuum
10-7 mbar
7,5-7 Torr

Typer af vakuumpumper

På basis af forskellige teknologier skelner vi mellem otte forskellige typer vakuumpumper:

Oliesmurte lamelvakuumpumper
Lamelvakuumteknologien gør det muligt at designe vakuumpumper med en teknisk enkel konstruktion. Det konstant høje vakuumniveau ved kontinuerlig drift opnås via olieomløbssmøring, perfekt matchende materialer og avanceret og præcis fremstilling. Olieseparatoren, der er monteret som standard, sikrer en ren og oliefri udstødning via det avancerede udsugningsystem med indbygget oliereturløb. Ved montering af en gasballastventil (ekstraudstyr) kan der desuden behandles store mængder damp. En kontraventil i indløbsflangen forhindrer, at luften flyder tilbage til vakuumkammeret, når vakuumpumpen er slukket.

Tørtløbende klovakuumpumper
I klovakuumpumper roterer to kloformede rotorer i modsat retning inde i kabinettet. Takket være disse kløers udformning, bliver luften eller gassen suget ind, komprimeret og udstødt. Kløerne kommer ikke i kontakt med hinanden eller med cylinderhuset, hvori de roterer. Snævre afstande mellem klorotorer og huset optimerer den indvendige tætning og garanterer en konstant høj pumpehastighed. En synkroniserede gearkasse sikrer nøjagtig synkronisering af klorotorerne.

Tørtløbende skruevakuumpumper
Tørtløbende skruevakuumpumper er udstyret med to skruerotorer, der roterer i modsat retning. Pumpemediet opfanges mellem de enkelte skrueformede rotorer, komprimeres og transporteres derefter til gasudledningen. Under kompressionsprocessen kommer skruerotorerne ikke i kontakt med hinanden eller med cylinderen. Det betyder, at der slet ikke er brug for smøring eller driftsvæske i kompressionskammeret.

Vakuumboostere
Inde i kabinettet på vakuumboostere roterer to rotorer synkront. Takket være rotorernes særlige profil og deres præcise fremstilling, kommer de ikke i kontakt med hinanden eller kabinettet. Dette gør det muligt at pumpe et medie uden behov for driftsvæsker. De to kolberotorer styres af et par tandhjul, der er placeret på gearkassens akselender og adskilt fra kompressionskammeret.

Tørtløbende lamelvakuumpumper
Disse vakuumpumper fungerer i overensstemmelse med den dokumenterede lamelteknologi. Med selvsmørende lameller det ikke nødvendigt med driftsvæske. Kompressionen sker som en fuldstændig tør proces. Et konstant højt vakuumniveau ved kontinuerlig drift opnås via de perfekt matchende materialer, lamellerne af specialgrafit i kompressionskammeret, effektiv varmeafledning og den avancerede og præcise fremstilling.

Væskeringsvakuumpumper
Væskeringsvakuumpumper er udstyret med et excentrisk monteret løbehjul. Væskeringen dannes af driftsvæsken (som regel vand), der roterer koncentrisk i kabinettet. Procesgassen suges ind gennem indløbet, bevæger sig videre mellem løbehjulets vinger og komprimeres, før den føres ud gennem udløbet sammen med lidt driftsvæske. Væskeringvakuumpumper kan køres som et simpelt system med kontinuerlig strømning eller et delvist eller fuldstændig recirkulationssystem.

Scroll vakuumpumper
Scroll vakuumpumper består af både en fast og en mobil spiral. Når den mobile spiral bevæger sig, opstår der tomrum ved pumpens indløb, og gassen trækkes ind. Via rotorens bevægelse komprimeres gassen kontinuerligt, indtil den endelig udledes.

Diffusionsvakuumpumper
Diffusionsvakuumpumpen består af en oliekedel, der er forbundet med en central flertrins jetenhed. Den opvarmede olie udstødes fra jetenheden ved en hastighed højere end lyden, og processens gasmolekyler meddrives i oliejetflowet og overføres gennem pumpehuset ved hjælp af de tungere oliemolekylers moment. Denne proces fører gasmolekylerne fra lavtryksindsugningsflangen til fødelinjens vakuumport, hvor olien kondenseres og returneres til kedlen, og processens gasmolekyler fjernes af støttepumpen.

FAQ

Vakuumpumper

De fleste moderne vakuumpumper er positive fortrængningspumper. De fjerner luftmolekyler eller andre gasser fra vakuumkammeret, så der dannes et vakuum.
Der anvendes vakuumpumper med forskellige funktionsprincipper til evakueringsprocessen. Teknisk set er de alle sammen forskellige, og de har hver deres specifikke fordele. Det er således nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at vurdere, hvilken type vakuumgenerering der er mest velegnet.
Leder du efter en industriel vakuumpumpe til formål, der kræver groft vakuum som pakning af fødevarer? Eller leder du efter en vakuumpumpe til semicon-industrien, der kan fungere ved almindeligt og højt vakuum? Vores produktfinder hjælper dig igennem vores omfattende produktsortiment, der omfatter vakuumgeneratorer til hvert enkelt vakuumniveau og alle tekniske krav.

Hvad bruges vakuumpumper mest til?

Vakuumpumper og vakuumsystemer anvendes til flere områder inden for industrien og til en lang række formål. Hver enkelt anvendelse forudsætter et bestemt vakuumniveau.
F.eks. inden for fødevareindustrien, metallurgi, fortørring eller destillering er der sædvanligvis kun brug for grov vakuum. Til partikelacceleration er der derimod brug for ultrafin vakuum.

Vakuum bruges almindeligvis til:

Populære vakuumpumper fra Busch

Busch Vacuum Solutions kan tilbyde et vidtspændende produktsortiment, der omfatter det største udvalg af vakuum- og overtryksteknologier. Vi kan levere de bedste løsninger til alle formål, der kræver driftstryk fra atmosfærisk tryk til ultrafin vakuum

Vores populære R5 lamelvakuumpumper er f.eks. industristandarden til fødevarepakning.

Vakuumpumper, blæsere og kompressorer fra Busch omfatter:

R5 oliesmurte lamelvakuumpumper, den førende pumpe til vakuumpakning.

 • Sluttryk: 0,05-20 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 3 –1600 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 4,8 –1800 m³/t

HUCKEPACK oliesmurte lamelvakuumpumper med enkelt gennemløb til de mest krævende formål.
 • Sluttryk: 0,5 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 160 –630 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 190 –760 m³/t

MINK tørtløbende klovakuumpumper og kompressorer er perfekt egnede til industrielle applikationer, hvor konstant vakuum eller overtryk samt oliefri drift er afgørende.
 • Sluttryk: 20-200 hPa (mbar)
 • Overtryk: 2 bar(g)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 40 –950 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 40 –1150 m³/t

COBRA Industry tørtløbende skruevakuumpumper til industrielle applikationer, som kræver pålidelig og kontaminationsfri udvindelse af gasser og dampe.
 • Sluttryk: 0,01-1 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 110 –2000 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 130 –2500 m³/t

COBRA Semicon tørtløbende skruevakuumpumper til krævende processer såsom produktion af halvledere, solpaneler og fladskærme og i mange anvendelser med industriel coating.
 • Sluttryk: 0,001-0,03 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 70 –7400 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 85 –7400 m³/t

TORRI-flertrinsvakuumpumper med roterende rotor til nedpumpning af load lock chambers.
 • Sluttryk: 100–600 hPa m³/t, 0,01–0,001 hPa (mbar)

SECO tørtløbende lamelvakuumpumper og kompressorer til industrielle applikationer, hvor der er behov for hurtigt, rent vakuum og komprimeret luft.
 • Sluttryk: 100-150 hPa (mbar)
 • Overtryk: 0,6 – 1,5 bar(g)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 3 –124 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 3,6 –146 m³/t

DOLPHIN væskeringsvakuumpumper og kompressorer designet til kontinuerlig drift.
 • Sluttryk: 33-160 hPa (mbar)
 • Overtryk: 4 bar(g)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 25 –26800 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 31 –26800 m³/t

SAMOS sidekanalblæsere til alle formål, hvor der er brug for pulseringsfrit volumenflow.
 • Differenstryk: Δp maks.
 • Vakuumversion: -490 hPa (mbar)
 • Trykversion: +670 hPa (mbar)
 • Volumenflow: 40–2640 m³/t

ZEBRA to-trins, oliesmurte lamelvakuumpumper til industrielle og analytiske processer.
 • Sluttryk: 6,7 · 10–3 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 2,4 –80 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 2,9 –95 m³/t

FOSSA scroll vakuumpumper, perfekte til transport af gasser uden risiko for lækage.
 • Sluttryk: 0,01-0,025 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 15 –35 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 18 –42 m³/t

RANGU diffusionsvakuumpumper til applikationer, hvor der kræves højt vakuum samt høj pumpehastighed eller hurtig gasgennemstrømning.
 • Sluttryk: < 7·10–8 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed: 10.000 – 28.000 l/s

TYR kapselblæsere, der sikrer konstant differenstryk til spildevandsbehandling, pneumatisk transport eller dambrug.
 • Differenstryk: ∆p maks.
 • Vakuumversion: -500 hPa (mbar)
 • Trykversion: +1.000 hPa (mbar)
 • Volumenflow: 150–4.380 m³/t

PANDA og PUMA vakuumboostere øger pumpehastighed og sluttryk for vakuumpumper.
 • Differenstryk: ∆p maks. 100 hPa (mbar)
 • Nominel pumpehastighed 50 Hz: 250 –9535 m³/t
 • Nominel pumpehastighed 60 Hz: 300 –11675 m³/t