Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Vakuumtørring

Vakuumtørring. En termisk udskillelsesproces for at fjerne fugten i et stof ved hjælp af vakuum. Med lave temperaturer og korte tørretider.

vacuum_drying_salad

Hvordan fungerer vakuumtørring?

Vakuumtørring anvendes i mange industrisektorer til at tørre stoffer hurtigt, nænsomt og energieffektivt. Væsken i de behandlede materialer fordampes via trykreduktion og ekstraheres som damp.

Denne teknik er derfor særligt velegnet til at tørre følsomme produkter , der ville blive ødelagt eller beskadiget, hvis de blev tørret med varme. For eksempel kemikalier, lægemidler eller føde- og drikkevarer.

Vakuumtørring er desuden den foretrukne procedure til tørring af produkter med en stor overflade. Såsom plastgranulat eller andre hygroskopiske materialer og industrielle komponenter.

Busch vakuumteknologi til vakuumtørring

Vi kan tilbyde den optimale vakuumgenerator til alle disse tørreprocesser. Og til mange flere.

Eksempler på anvendelser af vakuumtørring

Vakuumtørring i den kemiske industri og medicinalindustrien

Tørring er en af de mest anvendte og vigtigste procedurer i den kemiske industri og medicinalindustrien. Den består i at fjerne et opløsningsmiddel fra en opløsning eller suspension for at danne et tørt, fast stof.

Vandet eller væsken fjernes ved hjælp af fordampning , hvilket normalt kræver varme.

Vakuum giver imidlertid mulighed for at sænke væskens fordampningspunkt. Og begrænse kontakten mellem det stof, der skal tørres med ilt, og den atmosfæriske luft. Derfor beskadiges stofferne ikke under tørreprocessen. Vakuumtørring reducerer desuden eksplosionsfaren og muliggør betydelige energibesparelser.

Vores løsninger

Vakuumtørring i plastindustrien

Vakuumtørring anvendes ofte i plastindustristien til at fjerne fugten fra plastmaterialer. Og således gøre dem klar til støbning eller ekstrudering.

Vakuumtørrere gør det muligt at tørre plastik nænsomt ved lave temperaturer, da vandets kogepunkt kan sænkes med vakuum. Dette betyder, at materialet ikke skal varmes op til høje temperaturer. Derfor er det muligt at forkorte tørretiderne , hvilket nedsætter risikoen for, at materialet ødelægges. Det ville de ellers blive, hvis materialerne blev udsat for høje temperaturer i lang tid.

Vores løsninger

Vakuumtørring i træbearbejdningsindustrien

Vakuumtørring erstatter i stigende grad traditionel trætørring. Vandets kogepunkt sænkes med vakuum, hvilket gør det muligt at tørre træ ved lave temperaturer.

Det giver betydelige fordele. Det er muligt at reducere energiforbruget væsentligt. Tørringen varer kortere tid. Og tørrefejl forårsaget af varme kan undgås. En anden vigtig fordel er fravær af ilt under tørringen. Dette sikrer, at træet beholder sin oprindelige farve.

Vores løsninger