Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Lækagedetektorer til helium og hydrogen

leak_detection_video_thumbnail

Typer af lækagedetektorer

TAPIR lækagedetektorer er effektive detekteringsenheder til alle anvendelser.

 
TAPIR HL 1102 A
TAPIR HL 2216 A
Mindste detekterbare lækagerate for helium (spraytest)
5 · 10-13 Pa · m³/s
5 · 10-13 Pa · m³/s
Mindste detekterbare lækagerate for helium (detektering af lugt fra lækage)
1 · 10-8 Pa · m³/s
5 · 10-10 Pa · m³/s
Brug
bærbar
industriel
Forpumpens pumpehastighed (ved 50 Hz)
1,7 m3/t
15 m3/t
Detekterbare gasser
4He; 3He; H2

Den effektive detekteringsenhed til alle anvendelser

Anvendelser

Lækagedetektorer bruges i næsten alle anvendelser til lækagedetektion af rør, ventiler, beholdere og mere.

Hver branche og anvendelse har forskellige behov. Kontakt vores Busch serviceeksperter for at finde ud af, hvilken lækagedetektionsservice der passer bedst til dine behov.

VORES ERFARING. VORES SUCCESHISTORIER.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vakuumlækager?

En vakuumlækage er en utilsigtet eller uønsket åbning i et vakuumsystem. Den lader luft eller andre gasser trænge ind i eller ud af vakuumsystemet. Mængden af luft eller gas, der siver ud af et vakuumsystem, udtrykkes som lækageraten. Lækagerater afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen og antallet af åbninger, gastype og trykforskelle mellem systemets inder- og yderside.

Der er to typer vakuumlækager:

  • Lækager udefra og ind, hvor atmosfærisk luft eller gas strømmer ind i systemet.
  • Lækager indefra og ud, hvor procesgas eller driftsvæske strømmer ud af systemet.

Hvad er årsagerne til vakuumlækager?

Vakuumlækager opstår af forskellige årsager. Disse omfatter f.eks. defekte eller gamle tætninger, der er blevet porøse, beskadigede komponenter eller forkert installation af vakuumudstyr.

Hvad er den gennemsnitlige størrelse på en vakuumlækage?

Der er ingen gennemsnitlig størrelse på en vakuumlækage. Den kan variere fra mikroskopiske til store flænger, afhængigt af hvad der har forårsaget den. Størrelsen af en vakuumlækage kan bestemmes ved at måle lækageraten, som er den mængde procesgas eller luft, der udledes fra systemet pr. sekund. De fleste tekniske lækager er for små til at kunne ses med det blotte øje. Heliumlækagedetektorer som vores TAPIR er den mest nøjagtige metode til at detektere og kvantificere mindre vakuumlækager.

Hvordan tester jeg for vakuumlækager?

Der er forskellige måder at detektere en lækage på med vores TAPIR. Den såkaldte spraytest er egnet til komponenter under vakuum. Og detektering af lugt fra lækager til komponenter under tryk. Detekteringen sker ved hjælp af sporingsgassen helium eller hydrogen.

Begge testmetoder er nemme at udføre og giver nøjagtige resultater, hvilket gør TAPIR til det perfekte supplement til din vakuumproces.

leak_detection_methods

Spraytest
(komponenter under vakuum)

Den såkaldte spraytest er den ideelle metode til komponenter under vakuum. Dette måleprincip har den højeste følsomhed af alle de tilgængelige metoder. Luften fjernes fra det testemne, hvor der formodes at være en lækage, og TAPIR tilsluttes via en flange. Et testemne kan være alt fra en vakuumovn til en rørledning, en beholder eller andet udstyr. Der sprayes helium eller hydrogen på testemnets ydre flade ved hjælp af et spraypistolsæt (se figur 1). I tilfælde af lækage trækkes de indgående molekyler ind af TAPIR's integrerede turbomolekylære vakuumpumpe sammen med forpumpen. Molekylerne kommer ind i en analysatorcelle, som detekterer sporingsgassens atomer.

Detektering af lugt fra lækage
(komponenter under tryk)

Detektering af lugt fra lækage er den perfekte metode til komponenter under tryk. Helium eller hydrogen pumpes ind i et testemne, f.eks. noget udstyr, en rørledning eller en beholder, hvilket øger det interne tryk. En lugtdetekteringssonde, et værktøj, der er designet til at detektere og lokalisere lækager, kan købes som tilbehør og tilsluttes vores TAPIR. En servicetekniker fører langsomt og systematisk lugtdetekteringssonden over testemnet (se figur 2), ligesom en metaldetektor, men den søger efter spor af helium eller hydrogen. I tilfælde af en lækage detekteres de udstrømmende sporingsgasatomer. Og det er muligt at lokalisere lækagen nøjagtigt.

Integreret lækagedetektering

Spraytesten og detektering af lugt fra lækage kan begge anvendes til en integreret lækagedetekteringstest. Her anbringes testemnet i en beholder, f.eks. en plastikfilm eller en stiv beholder (illustreret med gråt på figur 3 og 4).

Ved den integrerede detektering af lugt fra lækage fyldes testemnet med helium (1). Hvis der er en lækage og der begynder at sive helium ud, fanges den i beholderen. Lugtdetekteringssonden fastsætter stigningen i heliumkoncentrationen over tid og måler lækageraten (2). Denne test udføres ved atmosfærisk tryk.

På den anden side udføres integrerede spraytests under vakuum. Testemnet tilsluttes lækagedetektoren og placeres i en beholder (3). For at sikre præcise testbetingelser og nøjagtige resultater tømmes beholderen og fyldes med en defineret mængde helium. Hvis der er en lækage, vil helium trænge ind i testemnet på grund af trykforskellen. Lækagedetektoren måler mængden af helium inde i testemnet og bestemmer lækageraten.

Tilbyder Busch lækagedetektionsservice?

Ja, det gør vi. Kontakt os for at aftale et servicetidspunkt for lækagesøgning. Vores serviceeksperter hjælper dig gerne!

Hvad er de to mest almindelige lækagedetekteringstest?

Sprøjtetest og detektering af lugt fra lækage er de to mest almindelige lækagedetekteringstest, der bruger sporgassen helium eller hydrogen.

Spraytesten er den ideelle metode til komponenter under vakuum. Dette måleprincip har den højeste følsomhed af alle de tilgængelige metoder. Der sprayes helium eller hydrogen på testemnets ydre flade. I tilfælde af lækage trækkes de indgående molekyler ind af TAPIR's integrerede turbomolekylære vakuumpumpe sammen med forpumpen. De ender inde i en analysatorcelle. Denne celle detekterer sporingsgassens atomer.

Detektering af lugt fra lækage er den perfekte metode til komponenter under tryk. Et testemne sættes under tryk med helium eller hydrogen. Derefter føres en lugtdetekteringssonde, der er forbundet til vores TAPIR, langsomt og systematisk henover emnet. I tilfælde af en lækage detekteres de udstrømmende sporingsgasatomer, og lækagen kan lokaliseres nøjagtigt.

Hvad er forskellen på kvalitativ og kvantitativ lækagedetektion?

Kvalitativ lækagedetektion registrerer i første omgang kun, om der er en stor lækage i det system, der undersøges. Dette er allerede muligt fra et indsugningstryk på 100 mbar med Busch' TAPIR HL 2216 A. Efterhånden som indsugningstrykket falder, typisk ved 25 mbar, kan lækagedetektorer ikke blot detektere dem, men også kvantificere dem. Det betyder, at størrelsen på en lækage kan bestemmes nøjagtigt baseret på lækageraten.

Er der forskel på en vakuumlækagetest og detektering af trykfald?

I en trykfaldstest, også kaldet en vakuumhenfaldstest, fyldes en trykbeholder med luft, indtil et måltryk er nået. Derefter måles tabet (decay) af dette tryk over en indstillet tidsperiode. Derimod findes der flere typer vakuumlækagetest. For eksempel kan specialiserede enheder som vores TAPIR lækagedetektor udføre to typer test ved at bruge enten sporingsgassen helium eller hydrogen til detektering. Vakuumlækagetest giver hurtigere resultater sammenlignet med trykfaldstest og er også mindre følsomme over for eksterne faktorer som f.eks. temperaturudsvingninger. Derfor er resultaterne også mere nøjagtige.

Hvad er forskellen på spraytest og detektering af lugt fra lækage?

Spraytesten er den ideelle metode til komponenter under vakuum. Dette måleprincip har den højeste følsomhed af alle de tilgængelige metoder. Der sprayes helium eller hydrogen på testemnets ydre flade. I tilfælde af lækage trækkes de indgående molekyler ind af den integrerede turbomolekylære vakuumpumpe fra TAPIR sammen med dens forpumpe. De ender inde i en analysatorcelle. Denne celle detekterer sporingsgassens atomer.

Detektering af lugt fra lækage er den perfekte metode til komponenter under tryk. Et testemne sættes under tryk med helium eller hydrogen. Derefter føres en lugtdetekteringssonde, der er forbundet til vores TAPIR, langsomt og systematisk henover emnet. I tilfælde af en lækage detekteres de udstrømmende sporingsgasatomer, og lækagen kan lokaliseres nøjagtigt.

Begge testmetoder er nemme at udføre og giver nøjagtige resultater.