Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Nye leak detectors fra Busch

Busch Vacuum Solutions har nu lanceret to nye leak detectors på markedet. De er idelle til testning af vakuumsystemers eller individuelle vakuumkomponenters lækagetæthed og til at finde mulige lækager og kvantificere deres lækagerate. De to nye leak detectors TAPIR HL 1102 A og 2216 A bruger helium eller brint som sporgas og kan detektere lækager med en lækagerate på op til 5 x 10-13 Pa m3/s afhængigt at testmetoden.
Kravene til vakuumsystemer og deres komponenters lækagetæthed stiger hele tiden. Lækager kan udgøre betragtelige risici, hvis gasser, der er farlige for helbredet eller miljøet, slipper ud. Lækager kan ydermere forværre et vakuumsystems økonomiske effektivitet og have en negativ indvirkning på produktkvaliteten.
TAPIR HL leak detectors er specifikt designet til netop at undgå disse problemer og kan bruges i mange applikationer.
Der er to mulige testmetoder med TAPIR HL leak detectors:

1. Spraytest

Sporgassen sprayes på overfladen af en komponent, der er under vakuum. Hvis sporgassens molekyler gennemtrænger vakuumkomponenten, suges de ind af den integrerede vakuumpumpe og transporteres til en analysecelle, hvor de individuelle gasatomer detekteres, måles og dokumenteres. Spraytesten har den højeste følsomhed af alle testmetoder.

2. Detektering af lugt fra lækage

Med denne detekteringsmetode sættes vakuumkomponenten under tryk med sporgassen. Komponentens ydre overflade scannes med en lugtdetekteringssonde. Lækkende sporgasatomer kan straks detekteres, måles og dokumenteres. Lugtdetekteringsmetoden muliggør en nøjagtig lokalisering af lækagen.
Den mindre leak detector TAPIR HL 1102 A er designet til mobile applikationer til brug af serviceteknikere. De kompakte dimensioner muliggøres gennem den integrerede, tørtløbende membranvakuumpumpe samt den turbomolekylære vakuumpumpe, som også er integreret. I kraft af dens lave vægt er enheden let at flytte og kan derfor bruges hurtigt alle steder.
Den større universale enhed TAPIR HL 2216 A er designet til stationære applikationer, f.eks. til rutinetests i en produktionslinje. En oliesmurt lamelvakuumpumpe med en høj pumpehastighed fungerer som en forpumpe her for en turbomolekylær vakuumpumpe.
Begge versioner er udstyret med et aftageligt kontrolpanel, som inkluderer et HD-display med touchskærm. Takket være de indbyggede magneter kan den også fastgøres til metal. I tilfælde af en lækage viser TAPIR enten lækageraten på displayet eller udsender et lydsignal.
Alle relevante data gemmes på det integrerede SD-hukommelseskort. Det er nemt at downloade dataene og anvende dem til dokumentation og efterbehandling af lækagetestresultaterne. Menuen har en tydelig struktur og er meget brugervenlig. Alle parameterindstillinger kan tilpasses. Det gør, at brugerne hurtigt kan se de vigtige oplysninger om deres specifikke processer.