Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

ORIGINALE OLIER OG SMØREMIDLER FRA BUSCH

Stol trygt på olier og smøremidler fra Busch til dine vakuumpumper, blæsere og kompressorer.

busch_oil_ohne_gruenes_logo

Olie er altafgørende. Til vakuumgenerering i olieomsmurte lamelvakuumpumper. Olien spiller en dobbeltrolle: En jævn rotationscyklus, der lader lameller glide frit. Og en effektiv forsegling af kompressionskammeret.

Under driften udsættes vakuumpumpeolien dog for forskellige kontaminationskilder. Så den mister sin viskositet over tid. Sammen med alle dens gavnlige egenskaber.

Køres en vakuumpumpe med en forringet, dårlig olie, reduceres dens ydeevne, og dens livscyklus forkortes. Regelmæssige olieskift og anvendelse af højkvalitetsolier sikrer, at din vakuumpumpe yder optimalt og fortsat kan imødekomme dine proceskrav.

Det er derfor, at en avanceret og perfekt afbalanceret oliesammensætning er hemmeligheden bag bevarelse af oliens viskositets- og smøringsegenskaber så længe som muligt. Selv tørtløbende vakuumpumper, blæsere og kompressorer har brug for olie til deres gearkasser for at forhindre for tidlig slitage og sikre stabil drift med lave støj- og vibrationsniveauer.

Der findes mange smøremidler. Men kun originale smøremidler fra Busch giver det perfekte match til din Busch-vakuumpumpe, blæser eller kompressor. Og din anvendelse.

HVORFOR VÆLGE ORIGINALE VAKUUMPUMPEOLIER FRA BUSCH?

Få den bedste ydeevne

Originale olier og smøremidler fra Busch er resultatet af årtiers erfaring. På alle områder af vakuumgenerering. De er specifikt udviklet til at opnå optimal ydeevne med hensyn til optimal ydeevne og sluttryk. Uanset hvilken vakuumpumpe, blæser og kompressor du bruger.

Forlæng din vakuumpumpes levetid

Kun originale olier og smøremidler fra Busch sikrer en meget høj driftstid. Med stabil ydeevne over tid. Vi har testet dem under de mest barske forhold. Hos tusindvis af kunder. God smøring reducerer friktion, øger effektiviteten og baner vej for forlængede skifteintervaller.

Undgå risikoen forbundet med "tilsvarende" olier

Vakuumpumpeolier, der markedsføres som værende "tilsvarende" originale olier og smøremidler fra Busch, leverer ofte ikke den ønskede ydeevne. Der er ingen garanti for, at der er foretaget kvalitets- eller ydeevnetests i overensstemmelse med Busch's standarder. Tag ikke nogen chancer. Bestil din udskiftningsolie direkte hos Busch.

Mineralolier

Anerkendt ydeevne. Til standard og specielle anvendelser.

Busch's mineralolieserie inkluderer omkostningseffektive, standard mineralolier til mindre krævende anvendelser og processer samt yderst raffinerede mineralolier til anvendelser med almindelig og fin vakuum.

Syntetiske, fødevaregodkendte olier til anvendelse med fødevarer

Optimal ydeevne. Til fødevareindustrien.

I fødevareindustrien er der strenge hygiejne- og sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes, f.eks. Rådets direktiv 93/43/EØF og FDA 21 CFR/HACCP-systemerne. Alle syntetiske, fødevaregodkendte olier fra Busch er H1-godkendte – den højeste standard for olier med tilfældig, direkte fødevarekontakt.

Syntetiske olier og smøremidler

Optimal ydeevne. Til krævende processer.

Syntetiske olier og smøremidler er egnede til krævende anvendelser med øgede procesbelastninger (f.eks. syrer og kemikalier) og højere driftstemperaturer. Takket være deres højere modstandskraft har de en levetid, der er op til fire gange længere end konventionelle mineralolier, afhængigt af anvendelsen.

Specielle PFPE smøremidler

Kemisk inerte. Til krævende anvendelser.

Hvis ekstrem varme, aggressive kemikalier, opløsningsmidler, reaktive gasser eller lignende forårsager problemer i din proces, er PFPE smøremidlerne fra Busch lige den løsning, du har brug for. Især ved oxygenrige anvendelser, med et iltindhold på over 21 % eller med ætsende kemikalier. Vores PFPE smøremidler er fuldstændigt inerte og har en lang levetid. Selv under ekstreme driftsbetingelser. I tilfælde af kontaminering kan disse smøremidler filtreres eller genbearbejdes professionelt. Det betyder, at de kan bruges adskillige gange, før det er nødvendigt med efterfyldning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken rolle spiller olien i en vakuumpumpe?

Olien er essentiel for vakuumgenerering i oliesmurte lamelvakuumpumper. Den har mange funktioner: Smøring for at reducere friktion og forhindre slid, forsegling for at lukke bittesmå mekaniske huller og efterfølgende øge tæthedsgraden og sikre maksimal effektivitet af kompressionen, optagelse af varmen, der genereres af de bevægelige dele, processen og kompressionen, og videresendelse af varmen til udskilleren for at frigøre den til omgivelserne for derved at nedkøle pumpen yderligere. Selv tørtløbende vakuumpumper, blæsere og kompressorer har brug for olie til deres gearkasser for at forhindre for tidlig slitage og sikre stabil drift med lave støj- og vibrationsniveauer.

Kan jeg bruge generiske olier og smøremidler i mine Busch vakuumpumper?

Valget af det rigtige smøremiddel har en stor indflydelse på driftsomkostningerne og vakuumpumpens ydeevne, navnlig i forhold til pumpehastighed og sluttryk. Der findes mange smøremidler. Men kun originale olier og smøremidler fra Busch sikrer et perfekt match til din Busch vakuumpumpe takket være mange års erfaring med anvendelser af vakuum. Da generiske olier ikke er specifikt udviklede til vores produkter, kan vi ikke garantere optimal ydeevne og levetid for vakuumpumpen.

Er det sikkert at bruge "tilsvarende" olier i min vakuumpumpe fra Busch?

Originale olier og smøremidler fra Busch til vakuumpumper og blæsere er udviklet og testet efter de højeste kvalitetsstandarder. De overholder naturligvis alle relevante internationale standarder som f.eks. CLP (EN 1272/2008) og REACH (EN 1907/2006). Dette sikrer sikker og pålidelig drift. Men hvis vakuumpumpen ikke har været i drift med et korrekt smøremiddel, men i stedet med en tilsvarende olie, vil der ikke være nogen garanti i tilfælde af beskadigelse.

Spiller anvendelsen en rolle i relation til valget af olie, eller er det blot vakuumpumpemodellen, der betyder noget?

For at kunne levere optimale smøregenskaber til den pågældende vakuumpumpe i produktionsprocessen, skal olien være optimalt tilpasset anvendelsen og en række specifikke, miljømæssige påvirkninger. Olie ældes hurtigere pga. eksponering for temperaturer, proceskontamination (kemikalier, syrer, støv, aerosoler), mekanisk slitage osv. Som et resultat mister de deres smøreegenskaber. Oliesammensætningen skal derfor være optimalt tilpasset disse parametre. Busch tilbyder et bredt udvalg af forskellige olier, så du altid kan vælge den mest velegnede.

Hvad er forskellen på mineralske og syntetiske vakuumpumpeolier og smøremidler?

Mineralske olier dækker simple industrielle applikationer som f.eks. pumpning af luft og ædelgasser samt små mængder vanddamp. De egner sig til lave og moderate driftstemperaturer. Syntetiske olier har bedre egenskaber i relation til viskositet og er derfor mere velegnede til krævende applikationer med større driftsmæssige belastninger (f.eks. syrer og kemikalier) og højere driftstemperaturer. Syntetiske olier har takket være deres højere modstandskraft en levetid, der er op til fire gange længere end konventionelle olier, afhængigt af anvendelsen.

Er der specielle krav til vakuumpumpeolier, når de skal anvendes med fødevarer?

De relevante standarder for hygiejne i fødevareindustrien er EU's direktiv 93/43/EØF og FDA 21 CFR sammen med HACCP-systemet (Hazard Analysis Critical Control Point). Alle syntetiske, fødevaregodkendte olier fra Busch er H1-godkendte – den højeste standard for olier med tilfældig fødevarekontakt.

Hvor ofte skal jeg skifte olie i min vakuumpumpe?

Det afhænger af applikationen (proceskontaminering), driftstilstanden, maskinens tilstand og omgivelsesforholdene. Du kan finde en generel anbefaling i instruktionsmanualen til den pågældende vakuumpumpe. Selvom olie kan opbevares i meget lang tid (op til fire år) under ideelle forhold (hermetisk lukket beholder, stabil temperatur på ca. 20 °C, intet direkte sollys), degraderes den hurtigere, når den bruges i en vakuumpumpe, selv når pumpen ikke er i drift. For at din vakuumpumpe og dens komponenter skal kunne yde mest muligt og have længst mulig levetid, anbefaler vi derfor mindst to olieskift pr. år.

Hvordan ved jeg, hvornår min vakuumpumpes olie skal skiftes?

Det er en god idé at følge anbefalingerne i vakuumpumpens instruktionsmanual. Et tydeligt tegn på, at olien trænger til at blive skiftet, er, at den bliver tykkere, dvs. den oprindelige viskositet øges. Ideelt set bør olien skiftes, før den bliver for tyk. En udbredt misforståelse er, at farven er det endegyldige tegn på, at olien skal udskiftes. Farveændring er dog generelt ikke usædvanligt, og det er ikke umiddelbart et tegn på lavere kvalitet, eller at olien skal skiftes. UV-lys får især olie til at skifte farve. Det kan være et tegn på, at olien er brændt, når den eksponeres for temperaturer, der ligger uden for det tilsigtede intervalområde, eller at den reagerer aggressivt på kontaminering, men det er meget svært at se med det blotte øje. En ændring i vakuumpumpens drift kan også være et tegn på, at olien trænger til at blive skiftet: ændringer i sluttrykket, faldende pumpehastighed/nedpumpningstid eller højere støj- eller vibrationsniveauer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke skifter min vakuumpumpeolie regelmæssigt?

Først går det ud over din vakuumpumpes ydeevne: dårligere sluttryk, længere nedpumpningstider, højere støj- og vibrationsniveauer. Derudover øges slitagen, og metaldelenes korrosionsbeskyttelse reduceres. Hvis olien nedbrydes for meget, og viskositeten øges i kombination med lave temperaturer, kan det føre til startproblemer, da olien ikke længere kan flyde gennem rørtværsnittet på grund af dens tykflydenhed. Hvis motoren stadig har tilstrækkelig kraft til at starte, og koblingerne stadig kan klare belastningen, øges strømforbruget yderligere.

Hvordan kan jeg genkende originale vakuumpumpeolier og smøremidler fra Busch?

Hvis du køber dine olier og smøremidler fra Busch eller fra en autoriseret forhandler, kan du være sikker på, at du får et originalt produkt. Kontroller, at lukningens forsegling ikke er blevet brudt. Originale olier fra Busch har desuden en batchsporingskode og et batchnummer. Hvis disse mangler på etiketten, er det muligvis ikke et originalt produkt fra Busch. Hvis du finder en batchsporingskode og et batchnummer på dit produkt, og du stadig ikke er sikker, kan du sende os batchnummeret, og så kontrollerer vi det for dig.

Hvordan skifter jeg olie på min vakuumpumpe?

Se i din vakuumpumpes instruktionsmanual, hvor der er detaljerede, trinvise instruktioner. Instruktionsmanualen kan downloades fra de respektive produktsider på vores websted.

Hvem kan hjælpe mig med at skifte olien i mine vakuumpumper?

Vores serviceteknikere verden over vil med glæde hjælpe dig. Du skal blot kontakte dit nærmeste Busch servicecenter.

Har vakuumpumpeolie begrænset levetid?

Originale vakuumpumpeolier fra Busch har en levetid på op til fire år fra produktionsdatoen, hvis den opbevares i originale beholdere under de anbefalede opbevaringsforhold:

  • tør og ren opbevaringsplads
  • omgivende temperatur på mellem 0 og 40 °C
  • luftfugtighed < 70 % relativ luftfugtighed, undgå fugtkondensation på beholderen
  • intet direkte sollys (særligt vigtigt for plastikbeholdere)
  • hold beholderen hermetisk forseglet
  • forebyg, at fremmedelementer trænger ind i beholderen

Kan jeg bruge én type olie til alle vakuumpumper?

Nej, den egnede olie afhænger af vakuumpumpen og anvendelsen. Se den respektive instruktionsmanual til din vakuumpumpe, eller kontakt dit nærmeste Busch servicecenter. Vores eksperter vil med glæde hjælpe dig med at vælge den rigtige olie eller det rigtige smøremiddel.

Kan jeg også bruge vakuumpumpeolier fra Busch til tredjeparters vakuumpumper?

Dybest set er svaret ja. Du kan også få gavn af originale olier og smøremidler fra Busch i dine vakuumpumper fra tredjeparter. Olien skal udvælges individuelt til det pågældende mærke og den specifikke anvendelse. Ideelt bør tredjepartsvakuumpumper allerede være uden for garantien. Da Busch ikke kender de nøjagtige specifikationer, og vi ikke har testdata for materialekompatibiliteten med de installerede komponenter, kan vi ikke give nogen garanti, og egnetheden i forhold til anvendelse skal fastlægges empirisk.