Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Væskeringsvakuumpumper
og -kompressorer

3d_animation_liquid_ring_inlet

Typer af væskeringsvakuumpumper

Væskeringsvakuumpumper fås i et- og to-trins versioner. I et-trinsversionen sker kompressionen én gang. I to-trinsversionen komprimeres det pumpede medie igen for at opnå højere vakuumniveauer. Nogle modeller af væskeringsvakuumpumper kan også fungere som en kompressor.

Væskeringvakuumpumper kan, afhængigt af det pumpede medie, køres som et simpelt system med kontinuerlig strømning eller et delvist eller fuldstændigt recirkulationssystem.

Driftsvæsken er oftest vand, men der kan også anvendes andre væsker, hvis proceskravene foreskriver dette.

Produktserier
Maksimalt sluttryk / overtryk
Version
DOLPHIN LX
33 hPa (mbar)
enkelttrins vakuumpumpe (med ventil)
DOLPHIN LT
33 hPa (mbar)
to-trins
DOLPHIN VL
33/130 hPa (mbar)
enkelt- eller to-trins
DOLPHIN LM
130 hPa (mbar)
enkelttrin
DOLPHIN LR
33 hPa (mbar)
enkelttrins (med ventil)
DOLPHIN LB
33 hPa (mbar)
to-trins vakuumpumpe / kompressor
DOLPHIN LA
130 hPa (mbar)
enkelttrin
DOLPHIN LG
160 hPa (mbar)
enkelttrins (med ventil)
DOLPHIN LN
9 bar(g)
enkelt- eller to-trins-kompressor

Stærk og kompakt. Ideel til krævende anvendelser.

Anvendelse

Væskeringsvakuumpumper og -kompressorer anvendes i forskellige brancher. De er velegnede til anvendelser lige fra genindvinding af flaregas til trætørring.

Hver branche og anvendelse har forskellige behov. Kontakt vores Busch eksperter for at finde ud af, hvilken vakuumløsning der passer bedst til dine behov.

Få mere at vide om, hvordan væskeringsteknologi bruges i forskellige anvendelser.

Er din anvendelse ikke nævnt? Tjek vores produktfinder!

Få dit nøglefærdige vakuumsystem med vores DOLPHIN vakuumpumper nu!

Vakuumsystem
Tilpasset dine behov. Herunder installation af rørledninger og kontrolpaneler.

Tilpassede vakuumsystemer

Vores erfaring. Vores succeshistorier.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en væskeringsvakuumpumpe?

Væskeringsvakuumpumper er positive fortrængningspumper, der bruger en væske som tætningsmiddel. Denne væske, også kaldet driftsvæske, er normalt vand. Der kan også anvendes andre væsker, hvis det er nødvendigt for at opfylde betingelserne i processen.

Et kabinet er delvist fyldt med driftsvæske, og vingerne på et excentrisk monteret løbehjul er nedsænket deri. Når løbehjulet roterer, dannes der en væskering på grund af centrifugalkraften. Der dannes kamre mellem løbehjulet og væskeringen, og løbehjulets rotation ændrer deres volumen. Det pumpede medie transporteres i disse kamre, hvor det komprimeres og udstødes via udløbet. Væskeringsvakuumpumper fås i enkelt- og to-trins-versioner. I enkelt-trins versioner sker kompressionen én gang. To-trins versioner komprimerer det pumpede medie to gange for at opnå højere vakuumniveauer.

Driftsvæsken danner en barriere, der forhindrer kontaminering i at trænge ind i vakuumpumpen. Væskeringsvakuumpumper anvendes ofte i processer, hvor der allerede er en væske, der kan bruges som driftsvæske. De er særligt velegnede til brancher som hospitaler og sundhedsfaciliteter, dampgenvinding og håndtering af biogas.

Hvordan fungerer en væskeringsvakuumpumpe?

Væskeringsteknologi er lig med robust konstruktion og et gennemprøvet, meget pålideligt design.

Et excentrisk monteret løbehjul roterer inde i et cylinderhus, der er delvist fyldt med driftsvæske. Løbehjulets lameller nedsænkes i væsken, og centrifugalkraften, som genereres af deres rotation, danner en såkaldt væskering inde i kabinettet.

Det pumpede medie transporteres til rummene mellem lamellerne og væskeringen. Løbehjulets excentriske rotation ændrer disse rums volumen. Derved trækkes gassen ind, hvorefter den komprimeres og udledes.

Vakuumgenerering i væskeringsvakuumpumper forklaret i tre trin

1. Indløb

 • Det pumpede medie kommer ind via indløbsporten.
 • Driftsvæsken fylder delvist det cylindriske kabinet.
 • Lamellerne på et excentrisk monteret løbehjul nedsænkes i væsken.
 • Når løbehjulet roterer kontinuerligt, udøver det en centrifugalkraft, der danner en væskering i kabinettet.

2. Kompression

 • Der dannes mellemrum mellem løbehjulets lameller og væskeringen.
 • Løbehjulets excentriske rotation ændrer hvert rums volumen.
 • Det pumpede medie suges ind i rummene og komprimeres.
 • Kompression udføres én gang i enkelttrins-versioner og to gange i totrins-versioner for at opnå højere vakuumniveauer.

3. Udløb

 • Efter kompression frigives det pumpede medie via udløbet.
 • Udstødning er en blanding af komprimerede gasser og driftsvæske.

Hvad er forskellen på en væskeringsvakuumpumpe og en kompressor?

Kompressorer producerer overtryk, mens vakuumpumper producerer vakuum.

Grundlæggende er en væskeringskompressor opbygget på samme måde som en væskeringsvakuumpumpe. Indløbet og udløbet er blot tilsluttet omvendt.

Hvad er fordelene og ulemperne ved væskeringsvakuumpumper og -kompressorer?

Væskeringsvakuumpumper og -kompressorer fra Busch er robuste, pålidelige og omkostningseffektive. De byder på flere fordele:

 • Velegnede til krævende anvendelser som evakuering af mættede gasser og dampe
 • Driftsvæske kan vælges i henhold til processens krav
 • Bredt udvalg af kabinetmaterialer og akseltætninger
 • Praktisk taget isotermisk kompression
 • Lave støj- og vibrationsniveauer

Vakuumpumper og kompressorer, der anvender denne teknologi, er ikke egnede til processer, hvor dampe ikke må komme i kontakt med driftsvæsken.

Hvad er forskellen mellem en vand-ring vakuumpumpe og en væskeringsvakuumpumpe?

Der er ingen forskel. Det er blot to forskellige navne, der bruges til at betegne den samme teknologi. Navnet væskering angiver dog, at der kan anvendes andre væsker end vand som driftsvæske.

Hvordan vælger jeg den rigtige væskeringsvakuumpumpe?

Der er flere faktorer, der bør tages i betragtning ved valg af den rigtige type væskeringsvakuumpumpe.
Kontakt vores Busch eksperter for at finde ud af, hvilken vakuumpumpe der passer bedst til dine behov.

Hvad gør Busch til en af de førende producenter af væskeringsvakuumpumper og -kompressorer?

Busch har over 40 års erfaring med produktion af væskeringsvakuumpumper.

Vores DOLPHIN LA/LB og LG/LR serier fås med kabinetter af en lang række forskellige metaller.