Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Frysetørring

Frysetørring. Også kendt som lyofilisering. En teknik beregnet til nænsom tørring af produkter. Baseret på den fysiske sublimeringsproces.

freeze_drying_strawberries

Hvordan fungerer frysetørring?

Frysetørring under vakuum anvendes til at tørre følsomme produkter uden at beskadige dem. Dette gøres ved hjælp af et fænomen ved navn sublimering. Hvilket betyder, at vandet går direkte fra fast til gasformig tilstand, mens det er under vakuum.

Frysetørring begynder med at fryse produktet, der skal tørres, ved atmosfærisk tryk. Dette gøres normalt ved hjælp af kryogene, flydende gasser. Derefter sættes det under vakuum. Den frosne fugt i produktet sublimeres og kan nemt udvindes i dampform.

På denne måde kan vandet helt eller delvist fjernes. For eksempel fra føde- og drikkevarer eller følsomme farmaceutiske stoffer. Uden at der er behov for at opvarme produkterne. Dette betyder, at vigtige ingredienser og aromaer konserveres, og produktets egenskaber bibeholdes fuldstændigt. Derfor er det nemt at rehydrere frysetørrede produkter på et senere tidspunkt.

Uanset hvilken tørringsproces du anvender. Vi hjælper dig med at vælge den vakuumløsning, der passer helt perfekt til dine behov.

Busch vakuumteknologi til frysetørring

Uanset hvilken tørringsproces du anvender. Vi hjælper dig med at vælge den vakuumløsning, der passer helt perfekt til dine behov.

Få mere at vide om frysetørring

Hvad er frysetørring/lyofilisering?

Frysetørring er en tretrinsproces: Frysning af produktet, sænkning af temperaturen og derefter fjernelse af isen ved sublimering. På grund af den lave temperatur, der anvendes i forarbejdningen, er kvaliteten af det rehydrerede produkt udmærket. Og produktets oprindelige facon bevares.

Hvordan fungerer industrielle systemer til frysetørring?

Frysetørrere består af tre hoveddele: ·

  • Et kammer, hvor produktet anbringes. De fryses enten før den kommer ind i kammeret eller inden i det. ·
  • En koldfælde (kondensator) til opsamling af det meste af det fjernede opløsningsmiddel eller vand. Det er et vigtigt element, da dets effektivitet i høj grad vil påvirke det nødvendige vakuum og systemets pris. ·
  • Vakuum
Et frosset produkt anbringes i et lufttæt kammer til tørring. En vakuumpumpe sænker lufttrykket inde i kammeret, indtil der er nået et tryk på 1 til 0,5 mbar. Under vakuumbehandling begynder fordampningen af det frosne vand allerede ved -50 til -40° Celsius. Vanddampen suges derefter ud af tørrekammeret af vakuumpumpen og føres ind i en nedstrømskondensator. I denne såkaldte isfælde, der er kølet ned til mindst -70 °C, aflejres vanddampen på en køleslange som is. Størstedelen af fugtigheden fjernes fra produktet under den indledende tørring.

Ved mange levnedsmidler efterfølges primærtørringen af sekundærtørringen. Denne proces fjerner mere restfugt ved at sænke vakuumniveauet til 0,01 mbar eller derunder, mens temperaturen hæves over frysepunktet. Tørrekammeret ventileres derefter til atmosfærisk tryk. Til ventilering anvendes tør luft eller en inertgas, så det tørrede produkt ikke kan absorbere fugt fra den omgivende luft. Til sidst fjernes det tørrede produkt, med et vandindhold på 1-4%, til videre forarbejdning.

Hvor anvendes vakuum i frysetørring?

Frysetørring er ikke mulig uden vakuum, da det ikke kan ske ved omgivende tryk. Det kræver normalt et tryk under 1 mbar. Vakuum anvendes under sublimering ved primærtørring. Og det spiller også en rolle under desorption ved sekundær tørring. Vakuum pumper bruges endvidere til ind- og udgående luftsluser i kontinuerlige frysetørrere. De primære anvendelser af frysetørring omfatter biologiske (f.eks. bakterier og gærsvampe) og biomedicinske processer (f.eks. kirurgiske transplantationer), forarbejdning af fødevarer (f.eks. kaffe) og konservering.

Hvad er fordelen ved vakuumfrysetørring frem for andre teknologier?

Frysetørring gør det muligt skånsomt at fjerne vand fra produkter som f.eks. fødevarer og følsomme lægemidler. Uden opvarmning af de produkter, der skal tørres. Det har flere fordele: Vigtige ingredienser og dufte kan bevares, og produktets egenskaber forbliver uændrede. Frysetørrede stoffer kan derfor let genfugtes senere. I ideelle tilfælde bør du ikke engang kunne se forskel på genfugtede frysetørrede fødevarer og friske fødevarer.

Hvad er de bedste vakuumpumper til frysetørring?

Frysetørring kræver som regel et tryk på under 1 mbar. Til industrielle anvendelser er oliesmurte lamelvakuumpumper i kombination med vakuumboostere en omkostningseffektiv løsning, når der pumpes ikke-korroderende opløsningsmidler. Når det drejer sig om frysetørring i medicinalindustrien, er tørtløbende skruevakuumpumper den foretrukne løsning. De forener et tørt driftsprincip/funktionsprincip med muligheden for CIP (Clean-in-Place). Oliesmurte to-trins lamel-vakuumpumper er anerkendt til frysetørring i laboratorier. Scroll-vakuumpumper er et glimrende, tørt alternativ.

Hvad er de bedste vakuumpumper fra Busch til frysetørring?

R5 vakuumpumper i kombination med en vakuum booster er perfekt egnede til industrielle applikationer, der involverer ikke-korroderende opløsningsmidler. I fødevareindustrien er denne kombination f.eks. den foretrukne løsning. Til frysetørring i medicinalindustrien er COBRA den foretrukne vakuumgenerator på grund af tørpumpeprincippet og muligheden for CIP (Clean-in-Place). COBRA kan anvendes med eller uden en vakuum booster, alt efter de specifikke behov. Til anvendelse i laboratorier foretrækkes den olieomsmurte ZEBRA. Hvis der er behov for en tør løsning, er FOSSA et glimrende alternativ.

Hvad er nogle eksempler på brugen af Busch vakuumteknologi til frysetørring?

Busch vakuumpumper anvendes verden over til frysetørring af fødevarer som frugt, supper og nudler. Vores COBRA, R5og vakuumboostere anvendes til frysetørring af pulverkaffe, hvilket er en hård anvendelse på grund af risikoen for, at der overføres kaffe til vakuumpumperne. De anvendes også til frysetørring af følsomme biologisk aktive stoffer i den farmaceutiske og biofarmaceutiske industri. En mere eksotisk anvendelse er tørring af gamle, vandskadede bøger og ruller. Busch vakuumpumper er endda blevet brugt til at tørre et langskib. Sidstnævnte blev ført op til overfladen fra bunden af en sø, hvor den havde været begravet i århundreder.

Hvad er de vigtigste punkter, der skal tages i betragtning ved køb af et vakuumsystem til frysetørring?

På næste side har vi samlet alle de punkter, der skal tages i betragtning ved indkøb af et vakuumsystem.

Eksempler på anvendelser af frysetørring

Frysetørring i fødevareindustrien

Frysetørring giver for eksempel mulighed for at udvinde vand fra føde- og drikkevarer. Uden opvarmning eller langvarige tørringsprocesser, som kan medføre at næringsstoffer, smagsstoffer og vitaminer går tabt.

Når der anvendes frysetørring under vakuum, påvirkes disse vigtige ingredienser stort set ikke. Og udtrækningen af vand med denne metode forårsager kun en meget lille forandring af fødevarens interne struktur. Ideelt set er rehydrerede, frysetørrede fødevarer næsten umulige at skelne fra friske fødevarer.

Typiske eksempler på frysetørrede fødevarer omfatter ikke bare kaffepulver og andre pulverbaserede drikkevarer, men også krydderier og frugt til brug i mysliblandinger. Nogle gange kommer frysetørrede produkter endda med ud i det ydre rum. Som en vigtig del af astronauternes mad.

Vores løsninger

Frysetørring i medicinalindustrien

Frysetørring er en særligt nænsom proces, der fjerner vandet fra følsomme produkter. Derfor er den ideel til at tørre farmaceutiske stoffer, såsom antibiotika, vacciner eller bakterier. Når de er tørre, er de nemlig lettere at transportere, og samtidig er de mere stabile.

Vandet, der skal fjernes, går direkte fra fast til gasformig tilstand. Derved kan det udvindes uden at opvarme og beskadige stofferne. Og uden at ændre deres produktegenskaber.

Vores løsninger