Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Destillering med vakuum

Vakuumdestillering. En teknik, der anvendes til nænsomt at udskille bestanddele i en væske. Ved at sænke deres kogepunkt med vakuum.

distillation

Hvordan fungerer vakuumdestillering?

Vakuumdestillering er en vigtig proces i den kemiske industri og medicinalindustrien. Men den anvendes også i mange andre sektorer. F.eks. i drikke- og fødevareproduktion til at udskille planteessenser eller til at udskille langkædede kulbrinter i olieraffinaderier.

Destillering anvendes oftest til at udskille komponenter i en flydende blanding. Flydende komponenter har forskellige kogepunkter og fordamper derfor under forskellige driftsbetingelser. Og kan fjernes og udvindes gradvist.
Kogepunktet for de stoffer, der skal udskilles, er lavere under vakuum.

Vakuumdestillering er derfor den foretrukne proces, hvis de bestanddele, der skal udskilles, normalt har et højere kogepunkt eller er eksplosive. Og giver mulighed for udskillelse af stoffer, som ville gå i opløsning ved højere temperaturer.

Busch vakuumteknologi inden for destillering

Vi kan tilbyde dampbestandige, korrosionsfrie vakuumløsninger til brug i destilleringsprocesser. Samt ATEX-versioner til brændbare dampe, gasser og væsker. Takket være vores globale netværk kan vi leve op til andre lokale, eksplosionsbeskyttende bestemmelser. Som f.eks. Ex-Proof, KOSHA osv.

Få mere at vide om vakuumdestillering

Hvordan fungerer vakuumdestillering?

Destillering er en proces til udskillelse af komponenter eller stoffer fra en væskeblanding.
Processen er baseret på forskelle i de forskellige komponenters relative flygtighed.
I vakuumdestillering anvendes der vakuum til at sænke kogepunktet for de stoffer, der skal udskilles.

Hvor kan der vakuum anvendes i destilleringsprocesser?

Nogle bestanddele har meget høje kogepunkter. I dette tilfælde kan vakuum anvendes til at sænke kogepunktet i stedet for at øge temperaturen. Når trykket er sænket til bestanddelens damptryk, kan destilleringsprocessen starte. Denne teknik kaldes vakuumdestillering.

Hvad er fordelene ved vakuumdestillering fremfor atmosfærisk destillering?

Kogepunktet for det stof, der skal udskilles, er lavere under vakuum.
Vakuumdestillering er derfor den foretrukne proces, hvis de bestanddele, der skal udskilles, normalt har et højere kogepunkt eller er eksplosive.

Anvendelse af vakuum i destilleringsprocesser giver derfor adskillige fordele:

 • energibesparelser ved at reducere varmebehovet
 • højere udbytte takket være reducerede, sekundære reaktioner
 • højere driftstid takket være en reduceret kontaminering af udstyret
 • øget sikkerhed takket være en lavere eksplosionsfare
 • mulighed for udskillelse af stoffer, som ville gå i opløsning ved højere temperaturer

Hvilke vakuumpumper egner sig bedst til destillering?

De vakuumpumper, der oftest anvendes til destillering, er tørtløbende skruevakuumpumper. Takket være deres tørtløbende driftsprincip kontamineres procesgasserne ikke.

Væskeringsvakuumpumper kan også bruges. Ved at bruge det destillerede produkt som driftsvæske er der mulighed for kondensering inde i væskeringen, som for eksempel ved regenerering af ethylenglycol (MEG).

Oliesmurte lamelvakuumpumper med enkelt gennemløb er det bedste valg, når en proces er ætsende eller kan polymerisere. Oliesmurte lamelvakuumpumper er en fremragende løsning til lette anvendelser.

Vakuumboostere kan også anvendes til at øge pumpehastigheden og/eller nå et lavere driftstryk.

Hvordan fungerer vakuumdestilleringssystemer?

Vakuumdestilleringssystemer er ofte en kombination af en volumetrisk vakuumpumpe (som COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5) og en kondensator, der anvendes til at opsamle de værdifulde bestanddele. Kondensatoren kan installeres opstrøms eller nedstrøms for vakuumpumpen, i henhold til proceskravene.

Et vakuumdestilleringssystem består normalt af følgende hovedkomponenter:

 • Reaktionsbeholder eller varmer
  Opvarmer blandingen og afkoger den "lette" bestanddel med det laveste kogepunkt.
 • Fraktioneringssøjle
  Forbedrer udskillelsen for at opnå et renere produkt.
 • Kondensator
  Bringer det fordampede medie tilbage til flydende tilstand.
 • Modtagerbeholder
  Samler det rensede medie.
 • Vakuumpumpe
  Reducerer trykket i systemet.

Vakuumsystemet fjerner ikke-kondenserbare elementer og stoffer. Resultatet er et lavere tryk i systemet. Dette resulterer så i en lavere kogetemperatur (betegnet som følbar varme), der går hånd i hånd med energibesparelser og et højere udbytte.

Hvilke hovedfaktorer skal man tage i betragtning ved køb af et vakuumdestilleringssystem?

Der findes ikke nogen løsning, der passer til alle, når man køber et vakuumdestilleringssystem. Der skal tages højde for forskellige parametre for at finde den mest effektive løsning.

En løsning, der giver ro i sindet

Det bedste vakuumsystem er det, som du aldrig behøver bekymre dig om. Det skal levere den påkrævede ydeevne. Og køre gnidningsfrit og pålideligt. Dette opnås med en kombination af den rigtige teknologi integreret i en passende konstruktion. Sammen med den nødvendige beskyttelse og sikkerhedssensorer. De rigtige driftsprocedurer, inklusive opvarmnings- og nedlukningscyklusser, er også nøglefaktorer i en problemfri drift. Et vakuumdestilleringssystem kan også omfatte redundans. For at øge systemets pålidelighed og reducere nedetiden ved at give mulighed for vedligeholdelse uden nedetid i processerne.

Sikkerhed

Et vakuumdestilleringssystem må aldrig udgøre en fare for dine medarbejdere. Dette er særligt vigtigt, når der håndteres eksplosive, brændbare og giftige bestanddele. I dette tilfælde skal vakuumsystemet overholde de lokale eksplosionsforordninger, såsom ATEX, IECEX, Ex-Proof eller KOSHA. Et korrekt niveau for lækagetæthed er også afgørende for at hindre lækage af giftige stoffer. I dette tilfælde anbefales særligt ekstraudstyr, såsom dobbelte mekaniske forseglinger og barrieregasser.

Ejeromkostninger

Normalt er det ikke den bedste tilgang at fokusere på den første investering, når man skal optimere de samlede ejeromkostninger forbundet med et vakuumdestilleringssystem. Der skal tages højde for mange andre parametre. På den ene side at vælge den rigtige teknologi og på den anden side at tilpasse systemdesignet. Man skal først og fremmest tage højde for forbruget af kølevand, driftsvæske, skyllevæske eller andet. Men også for omkostningerne forbundet med spildevandsrensning, f.eks. rensning af vand kontamineret af driftsvæske. Man skal også tage højde for vedligeholdelsens hyppighed og de dermed forbundne omkostninger. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt at betragte vakuumsystemet som en helhed. For små rør kan for eksempel forringe systemets ydeevne markant.

Energieffektivitet

Et vakuumdestilleringssystems energiforbug er afgørende for valget. Afhængigt af driftstrykket kan man overveje forskellige teknologier. Ved lave tryk og store volumenflows kan et flertrinsdesign, der omfatter vakuumboostere, også være en omkostnings- og energieffektiv løsning. En anden afgørende faktor er reguleringen af vakuumbehovet. Nu til dags kan de fleste systemer køre med et variabelt hastighedsdrev for at reducere strømforbruget, når vakuumbehovet er lavt.

Forlænget levetid

Hvis vakuumsystemets levetid skal forlænges, bør der tages flere parametre i betragtning. En af disse er anvendelse af den rigtige teknologi og den rigtige pumpekonfiguration. Dette indbefatter, at der vælges de korrekte tætningsvæsker og konstruktions- og tætningsmaterialer i forhold til de kemikalier, der når frem til vakuumsystemet. En anden parameter er korrekt anvendelse af systemet. I de fleste tilfælde kræves der opvarmnings- og nedlukningscyklusser, inklusive rengøring på stedet (CIP, clean-in-place) for at opretholde en ydeevne i overensstemmelse med fabriksstandarderne.

En systemopgradering giver besparelser

Din proces, inklusive vakuumbehovet, har måske ændret sig. Spørgsmålet er, om dit system stadig opfylder dine behov. Og om det stadig fungerer så energieffektivt som muligt. Når det er på tide at opgradere eller udskifte et vakuumsystem, kan det betale sig at kigge på hele installationen. For at finde muligheder for optimering. Moderne teknologier kan gøre det muligt at spare penge ved at reducere driftsvæskerne og energiforbruget. For eksempel ved at skifte fra dampejektorer til tørre løsninger.

Procesgas

Afhængigt af procesgassens sammensætning kan det måske svare sig at genvinde eller neutralisere den. En tør løsning giver for eksempel mulighed for at genvinde ikke-kontamineret procesgas ved vakuumpumpens udstødning. Hvis man anvender den rigtige driftsvæske, kan en væskeringsvakuumpumpe være et effektivt neutraliseringssystem. APOVAC er for eksempel særligt udviklet til dette formål.

Hvilke vakuumpumper fra Busch er særligt velegnede til destilleringsprocesser?

Valget af vakuumpumpen afhænger af de respektive proceskrav. De mest velegnede produkter er COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK eller R5 vakuumpumper og vakuumboostere.

Findes der eksempler på anvendelse af Busch's vakuumteknologi inden for destillering?

Busch's løsninger anvendes i de fleste vakuumdistilleringsprocesser.
Fra destillering af råolie i raffinaderier til tilberedning af API (aktive farmaceutiske ingredienser) i medicinalindustrien. De anvendes også meget i den agrokemiske industri samt indenfor udvinding og tilberedning af smagsstoffer og aromaer.

Hvordan fungerer destillering af råolie?

Råolien skal nedbrydes i dens komponenter for at kunne fremstille benzin, diesel, flybrændstof eller fyringsolie. Denne proces finder sted i olieraffinaderier ved hjælp af destillering.

Der er behov for to destilleringsprocesser, da råolie indeholder tunge og lette kulbrinter med forskellige kogepunkter. Efter atmosfærisk destillering udføres en anden destillering under vakuum. I dette tilfælde giver vakuumdestillering mulighed for at udskille tunge kulbrinter ved temperaturer, der kun er en anelse højere. Dette minimerer til gengæld krakning i komponenterne og dannelse af uønskede biprodukter.

Vakuumdestillering i den kemiske industri og medicinalindustrien

application_distillation_767x430
Målet for mange processer i den kemiske industri og medicinalindustrien er at opnå rene bestanddele. Destillering er en af de mest anvendte teknikker til ekstrahering af bestanddele fra en reaktionsblanding.

Udførelse af destillering under vakuum baner vej for en mere skånsom bearbejdelse af varmefølsomme stoffer. Takket være lavere procestemperaturer kan destilleringsprocessens udbytte forbedres ved at forhindre polymerisering, krakning eller anden produktnedbrydning. Og der kan opnås væsentlige energibesparelser.

Vakuumdestillering er derfor det perfekte valg til en lang række udskillelsesprocesser i den kemiske industri og medicinalindustrien. Fra produktion af aktive, farmaceutiske ingredienser eller monomerrensning til naturlig ekstrahering af bestanddele. Såvel som til kemisk syntese, bearbejdelse af smagsstoffer og aromaer og meget mere.

Match af produkter

Vakuumdestillering i olie- og gasindustrien

oil_and_gas_767x430
Destillering af råolie

For at kunne fremstille benzin, diesel, flybrændstof eller fyringsolie skal råolie nedbrydes i dens komponenter. Denne proces finder sted i olieraffinaderier ved hjælp af destillering. Der er behov for to destilleringsprocesser, da råolie indeholder tunge og lette kulbrinter med forskellige kogepunkter.

Efter atmosfærisk destillering udføres en anden destillering under vakuum. For at udskille tunge kulbrinter ved temperaturer, der kun er en anelse højere. Dette minimerer krakning i komponenterne og dannelse af uønskede biprodukter.

Match af produkter

Et af vores implementerede vakuumdestilleringssystemer

vacuum_distillation_system
Udfordrende krav
 • Stort volumenflow
 • Driftstryk på 8 mbar

Vores løsning
 • 2-fasede vakuumboostere med kondensator

Produkter i vakuumsystemet

Vakuumdestillering af æteriske olier

capua_fig_1
Vores erfaringer

Capua 1880 bruger vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions til destilleringsprocesserne, der udføres i tyndfilmsfordampere eller korte destillatorer afhængigt af typen af frugt. Alle destillatorer bruger udelukkende COBRA skruevakuumpumper uden driftsvæsker.

De frekvensstyrede vakuumpumper garanterer præcist og pålideligt det påkrævede vakuumniveau, der sammen med temperaturen sikrer den ønskede produktkvalitet.

Implementerede produkter

Læs hele artikler

 • Vakuumteknologi til ekstraktion af cannabinoider

  Vakuumteknologi til ekstraktion af cannabinoider

  Cannabinoider til medicinske anvendelser

  Få mere at vide
 • Essentielle olier og ekstrakter af høj kvalitet takket være vakuumdestillering

  Essentielle olier og ekstrakter af høj kvalitet takket være vakuumdestillering

  Få mere at vide