Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Destillering med vakuum

Vakuumdestillering. En teknik, der anvendes til nænsomt at udskille bestanddele i en væske. Ved at sænke deres kogepunkt med vakuum.

distillation

Hvordan fungerer vakuumdestillering?

Vakuumdestillering er en vigtig proces i den kemiske industri og medicinalindustrien. Men den anvendes også i mange andre sektorer. F.eks. i drikke- og fødevareproduktion til at udskille planteessenser eller til at udskille langkædede kulbrinter i olieraffinaderier.

Destillering anvendes oftest til at udskille komponenter i en flydende blanding. Flydende komponenter har forskellige kogepunkter og fordamper derfor under forskellige driftsbetingelser. Og kan fjernes og udvindes gradvist.
Kogepunktet for de stoffer, der skal udskilles, er lavere under vakuum.

Vakuumdestillering er derfor den foretrukne proces, hvis de bestanddele, der skal udskilles, normalt har et højere kogepunkt eller er eksplosive. Og giver mulighed for udskillelse af stoffer, som ville gå i opløsning ved højere temperaturer.

Busch vakuumteknologi inden for destillering

Vi kan tilbyde dampbestandige, korrosionsfrie vakuumløsninger til brug i destilleringsprocesser. Samt ATEX-versioner til brændbare dampe, gasser og væsker. Takket være vores globale netværk kan vi leve op til andre lokale, eksplosionsbeskyttende bestemmelser. Som f.eks. Ex-Proof, KOSHA osv.

Vakuumdestillering i den kemiske industri og medicinalindustrien

application_distillation_767x430
Målet for mange processer i den kemiske industri og medicinalindustrien er at opnå rene bestanddele. Destillering er en af de mest anvendte teknikker til ekstrahering af bestanddele fra en reaktionsblanding.

Udførelse af destillering under vakuum baner vej for en mere skånsom bearbejdelse af varmefølsomme stoffer. Takket være lavere procestemperaturer kan destilleringsprocessens udbytte forbedres ved at forhindre polymerisering, krakning eller anden produktnedbrydning. Og der kan opnås væsentlige energibesparelser.

Vakuumdestillering er derfor det perfekte valg til en lang række udskillelsesprocesser i den kemiske industri og medicinalindustrien. Fra produktion af aktive, farmaceutiske ingredienser eller monomerrensning til naturlig ekstrahering af bestanddele. Såvel som til kemisk syntese, bearbejdelse af smagsstoffer og aromaer og meget mere.

Match af produkter

Vakuumdestillering i olie- og gasindustrien

oil_and_gas_767x430
Destillering af råolie

For at kunne fremstille benzin, diesel, flybrændstof eller fyringsolie skal råolie nedbrydes i dens komponenter. Denne proces finder sted i olieraffinaderier ved hjælp af destillering. Der er behov for to destilleringsprocesser, da råolie indeholder tunge og lette kulbrinter med forskellige kogepunkter.

Efter atmosfærisk destillering udføres en anden destillering under vakuum. For at udskille tunge kulbrinter ved temperaturer, der kun er en anelse højere. Dette minimerer krakning i komponenterne og dannelse af uønskede biprodukter.

Match af produkter

Et af vores implementerede vakuumdestilleringssystemer

vacuum_distillation_system
Udfordrende krav
  • Stort volumenflow
  • Driftstryk på 8 mbar

Vores løsning
  • 2-fasede vakuumboostere med kondensator

Produkter i vakuumsystemet

Vakuumdestillering af æteriske olier

capua_fig_1
Vores erfaringer

Capua 1880 bruger vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions til destilleringsprocesserne, der udføres i tyndfilmsfordampere eller korte destillatorer afhængigt af typen af frugt. Alle destillatorer bruger udelukkende COBRA skruevakuumpumper uden driftsvæsker.

De frekvensstyrede vakuumpumper garanterer præcist og pålideligt det påkrævede vakuumniveau, der sammen med temperaturen sikrer den ønskede produktkvalitet.

Implementerede produkter

Læs hele artikler