Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Destillation af råolie

For at man kan omdanne råolie til benzin, diesel, flybrændstof og fyringsolie skal den først nedbrydes til komponenter.

crude_oil_distillation

Hvordan fungerer destillation af råolie?

Dette opnår man i olieraffinaderier ved en destilleringsproces: Råolien varmes først op til 370°C i en rørformet ovn ved atmosfærisk tryk, hvilket får den til at fordampe. Råolien overføres derefter til en søjle (destillationssøjle) hvori oliedampene stiger op og nedkøles. Forskellige kulbrinter kondenserer derefter på forskellige niveauer alt efter deres kogepunkter, og kan dermed separeres.

I atmosfæriske destillationsprocesser overstiger temperaturen ikke 400°C, eftersom råoliens komponenter ellers vil blive ødelagt. Men ved disse temperaturer kan man ikke opnå total separation - en blanding af kulbrinter med højt kogepunkt, som kaldes den atmosfæriske rest, bliver liggende i søjlens bund.

Denne restvæske udsættes for en sekundær destillation under vakuum. Ved et formindsket tryk (10 til 50 mbar) sænkes blandingens kogepunkt, hvilket muliggør yderligere separation ved kun lidt højere temperaturer. Processen gør det muligt at udskille følgende værdifulde produkter:
Vakuumgasolie, voksdestillater og vakuumrester som mellemprodukt til yderligere behandling.

VORES MATCHENDE PRODUKTER

COBRA skruevakuumpumper og Dolphin væskeringsvakuumpumper benyttes til vakuumdestillering af råolie. Alt efter brugen, kan de også benyttes i kombination med Panda Roots vakuumboostere eller dampejektorer.