Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Vakuumafgasning

Vakuumafgasning. En teknik til fjernelse af opløst gas fra en væske eller pasta. Ved at sænke trykket i en beholder med massen.

vacuum_degassing

Hvordan fungerer vakuumafgasning?

Afgasning af flydende, pastalignende og fugtige produkter er en af de vigtigste måder at anvende moderne vakuumteknologi på.

Gasser, dampe og fugt udtrækkes fra det forarbejdede materiale. Med vakuum. Resultatet: højere produktkvalitet.

For eksempel: afgasning af plast under ekstrudering.
Indespærret fugt og indespærrede gasser udvindes direkte ved ekstruderskruezonen. Derved forbedres slutproduktets struktur og fysiske egenskaber betydeligt.

Busch vakuumteknologi til afgasning

Vi tilbyder en vifte af standardiserede vakuumsystemer, der er udviklet specielt med henblik på ekstruderingsprocesser. De omfatter udskiller-/filterenheder til kondensering af de udvundne dampe og gasser.

Vores projektingeniører vil anbefale det optimale system. Nøjagtigt tilpasset til din ekstruders kapacitet og råmateriale.

Eksempler med anvendelse af vakuumafgasning

Vakuumafgasning i plastindustrien

Ekstrudering er en hyppigt anvendt proces i plastindustrien til at smelte, blande og homogenisere plastik. Råmaterialet transporteres af en skrue i en opvarmet tønde. Her smeltes plastikken ved friktion og varme til en tyktflydende væske. Denne væske presses så igennem et mundstykke for at få den endelige form.

Den resterende fugt fordamper i løbet af smelteprocessen i ekstruderen. Og på grund af temperatur- og trykstigningen kan gasserne blive sublimeret fra plastikken.

Vakuummet sikrer, at disse indespærrede dampe og gasser udvindes fra den smeltede masse på pålidelig vis. For at sikre et slutprodukt af høj kvalitet uden hulrum eller andre fejl.

Vakuumafgasning i stålindustrien

Vakuumafgasning er efterhånden en yderst vigtig proces i moderne stålproduktion. For eksempel er det den eneste måde at fremstille bestemte kvaliteter af højstyrkestållegeringer på. Til brug i bil-, luft- og rumfartsindustrien samt i jernbanesektoren.

I løbet af produktionsprocessen kan det smeltede stål blive tilført for store mængder brint og kulstof. Disse fejl påvirker stålets styrke og ydeevne og gør det mindre duktilt og dermed mindre formbart.

Før i tiden var det nødvendigt at nedkøle metallet langsomt for at kunne fjerne brinten. Det forlængede produktionsprocessen. Den moderne metode går ud på at udtrække brint under vakuum. For at sikre hurtigere produktionaf stål af høj kvalitet med nøjagtigt definerede egenskaber.

Vores løsninger

Vakuumafgasning i olie- og gasindustrien

Vakuumafluftning er en metode, der i dag er meget udbredt i olie- og gasindustrien. Filtreringssøjler tømmes konstant med vakuumsystemer. Derved udtrækkes ilt og andre gasser.

Ved anvendelser offshore er indsprøjtning af havvand i oliebrønden en vigtig del af råolieproduktionen. Den er ofte afgørende for at opnå og opretholde rentable produktionshastigheder.

Det anvendte vand skal først udluftes. Fordi ilten ville have en skadelig virkning på systemer til fjernelse af sulfat. Alt dette sikrer en stabil og rentabel produktion.

Vores løsninger

Vakuumafgasning i drikkevareindustrien

I mange drikkevarer er en nøjagtig mængde opløst kuldioxid yderst vigtig. Dette gælder ikke kun for produktion af mineralvand, men også sodavand og endda øl. Mængden af CO2 kan dog variere i kildevand.

Der kræves adskillige processer for at løse dette problem. Og i hvert trin spiller vakuum en vigtig rolle.

CO2 udtrækkes først fra kildevandet ved hjælp af et vakuumafluftningssystem. Derefter køles det og gøres flydende. Til sidst, under flaskepåfyldningen, tilføres det igen slutproduktet i nøjagtigt doserede mængder. For at sikre ensartet kvalitet og en opfriskende oplevelse.

Vakuumafgasning i praksis

 • Optimale vandegenskaber i fjernvarmenettet takket være avanceret vakuumteknologi

  Optimale vandegenskaber i fjernvarmenettet takket være avanceret vakuumteknologi

  Elektrizitätswerke Mittelbaden AG & Co. KG

  Få mere at vide
 • Tagsten i høj kvalitet takket være avanceret vakuumteknologi

  Tagsten i høj kvalitet takket være avanceret vakuumteknologi

  Wienerberger GmbH

  Få mere at vide
 • Afgasning ved hjælp af tørtløbende vakuumteknologi

  Afgasning ved hjælp af tørtløbende vakuumteknologi

  CompraXX Teknologicenter

  Få mere at vide
 • Moderne vakuumteknologi til smelteafgasning under ekstrudering

  Moderne vakuumteknologi til smelteafgasning under ekstrudering

  Få mere at vide