Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Vakuumafgasning

Vakuumafgasning. En teknik til fjernelse af opløst gas fra en væske eller pasta. Ved at sænke trykket i en beholder med massen.

vacuum_degassing

Hvordan fungerer vakuumafgasning?

Afgasning af flydende, pastalignende og fugtige produkter er en af de vigtigste måder at anvende moderne vakuumteknologi på.

Gasser, dampe og fugt udtrækkes fra det forarbejdede materiale. Med vakuum. Resultatet: højere produktkvalitet.

For eksempel: afgasning af plast under ekstrudering.
Indespærret fugt og indespærrede gasser udvindes direkte ved ekstruderskruezonen. Derved forbedres slutproduktets struktur og fysiske egenskaber betydeligt.

Busch vakuumteknologi til afgasning

Vi tilbyder en vifte af standardiserede vakuumsystemer, der er udviklet specielt med henblik på ekstruderingsprocesser. De omfatter udskiller-/filterenheder til kondensering af de udvundne dampe og gasser.

Vores projektingeniører vil anbefale det optimale system. Nøjagtigt tilpasset til din ekstruders kapacitet og råmateriale.

Få mere at vide om vakuumafgasning

Hvad er vakuumafgasning?

Hvert stof ændrer sig afhængigt af temperatur og tryk. Blandinger af stoffer kan derfor separeres, når et stof fordamper på et andet punkt end det andet. Under vakuumdrift er fordampning mulig ved lavere temperaturer. Denne teknik kan anvendes ved afgasning. Til at fjerne opløste gasser fra væsker, især vand eller vandige opløsninger.

Ifølge Henrys lov er mængden af opløst gas i en væske proportional med dens delvise tryk. Når en opløsning anbringes under reduceret tryk, bliver den opløste gas derfor mindre opløselig. Sonicering og omrøring under reduceret tryk kan som regel gøre processen mere effektiv. Denne teknik kaldes ofte vakuumafgasning eller blot afgasning.

Hvordan fungerer et vakuumafgasningsystem?

Vakuumafgasningssystemer er ofte en kombination af en vakuumpumpe og en vandlås. Vakuumpumpen sænker trykket inde i systemet. Fælden beskytter vakuumpumpen ved at forhindre væske og partikler i at nå den. Ved tunge kondenserbare belastninger kan der anvendes en kondensator til opsamling af de værdifulde stoffer. Den kan monteres opstrøms eller nedstrøms i forhold til vakuummet i henhold til de pågældende processer.

Hvor anvendes vakuum i afgasningen?

Vakuum anvendes i afgasningsanlæg som extrudere, søjler eller mixere. Vakuumafgasning spiller en vigtig rolle i forskellige applikationer såsom:

 • Havvandsudluftning på offshore-platforme
 • Afgasning af fløde og pasta før aftapning
 • Afgasning af solventer i kemisk industri for at undgå bivirkninger
 • Stål- og metalafgasning giver renere kvalitet
 • Afgasning af plastik for at reducere lugt og forbedre produktets transparens og pålidelighed

Afgasning under vakuum er kun mulig, hvis de substanser, der skal adskilles, har forskellige fordampningspunkter.

Hvad er fordelen ved vakuumafgasning i forhold til andre afgasningsteknologier?

Under vacuum kan gasfordampningen foregå ved lav temperatur. Det giver flere fordele:

 • Energibesparelser sammenlignet med termisk afgasning
 • Tids- og energibesparelse i forhold til pumpe-frost-optøningscyklusser
 • Lavere investeringsomkostninger i forhold til afgasning af membran
 • Mindre forbrug af inertgas i forhold til sparging
 • Beskyttelse af de resterende stoffer mod termisk nedbrydning
 • Adskillelse af komponenter ved definerede fysiske forhold
 • Kontrolleret håndtering af gasdelene
 • Kontrol og evt. reproduktion af driftsbetingelserne

Hvad er den bedste vakuumpumpe til afgasning?

En vigtig forudsætning for at vælge den rigtige vakuumpumpe til afgasning er, at den når det forventede trykområde for procestrinnet. Desuden skal vakuumpumpen kunne håndtere væske og små partikler.

Typiske vakuumpumper til vakuumafgasning er væskeringsvakuumpumper, klovakuumpumper og tørreskruevakuumpumper.

Væskeringsvakuumpumper er det perfekte valg til vakuumafgasning, da vakuumpumpen ofte kommer i kontakt med kondenserbare dampe. Kondenseringen af sådanne dampe i væskeringen er meget effektiv. Tørtløbende skruevakuumpumper er velegnede, når dampene kan fordampes, hvis de ikke er kontaminerede. Oliesmurte lamel-vakuumpumper er glimrende, når man kan undgå ophobning i olien.

Hvad er de bedste vakuumpumper fra Busch til afgasning?

Valget af vakuumpumpe afhænger af den pågældende proces. De mest velegnede og anerkendte Busch produkter til afgasning erMINK,COBRA, DOLPHIN,HUCKEPACK og R5.

Hvad er nogle eksempler på brug af Busch vakuumteknologi til afgasning?

Busch’s løsninger anvendes til alle former for afgasning. DOPHIN vakuumpumper spiller f.eks. en vigtig rolle i processer som afluftning af havvand på offshore platforme eller afgasning af danskvand. Tørtløbende skruevakuumpumper anvendes i medicinalindustrien og kosmetikindustrien til afgasning af fløde og pasta. Vores vakuumteknologi findes også i plastafgasning i blandingsprocesser og i vandafgasning til genanvendelsesprocesser og fødevareanvendelser. Et andet muligt anvendelsesområde er afgasning af opløsningsmidler i den kemiske industri for at undgå uønskede bivirkninger. Men også afgasning af stål og metal for at opnå en renere kvalitet.

Hvad er de vigtigste punkter, der skal tages i betragtning ved køb af et vakuumafgasningssystem?

Du bør tage højde for følgende for at finde den vakuumafgasning, der passer bedst til dine behov:

 • Antal opløste gasser, der skal fjernes
 • Gasudslippets masse- eller volumen-flow
 • Nødvendigt tryk i systemet
 • Driftstemperatur
 • Systemvolumen
 • Behandlingstid til opnåelse af systemtrykket
 • Lækagehastighed for luft i systemet
 • Tilgængeligt tryk, temperatur og gennemstrømning for damp
 • Tilgængelig temperatur og gennemstrømning for kølevand
 • Udgifter til damp og strøm

Når det kommer til pålidelighed, vedligeholdelse og økonomisk effektivitet, traf vi det rigtige valg ved at vælge PLASTEX-afgasningssystemet.
POLYCOMP GMBH

Afgasning af smelt

bada_buehl
Bada AG producerer tekniske termoplaster og termoplastiske elastomerer af høj kvalitet til forskellige brancher. I 2001 var Bada en af de første virksomheder nogensinde, der brugte MINK kloteknologi til afgasning af smelten under ekstrudering.

Udskiftningen af de tidligere anvendte væskeringsvakuumpumper med tørtløbende klovakuumpumper fra MINK-familien førte til muligheden for at udtrække gasser og dampe fra smelten uden brug af driftsvæske.

Med MINK vakuumpumper er det ikke længere nødvendigt at tilføre og aflede vand, og der er ikke længere behov for et kølet vandkredsløb. Alle tilknyttede omkostninger såsom installation, forbrug, kontrol og vedligeholdelse af vandforsyningen kunne dermed elimineres.

Læs hele artiklen

Afgasningsvand

Hver vandkilde indeholder en unik blanding af opløste mineraler og gasser. I store mængder kan nogle af disse forårsage problemer. Vakuumafgasning sikrer, at eventuelle uønskede gasser fjernes, og at vandet opfylder de nødvendige standarder.

I vandbehandlingsanlæg anvendes vakuumafgasning til at rense drikkevand. Gasser som metan og hydrogensulfid fjernes, hvilket giver drikkevandet en ubehagelig smag og lugt og kan være sundhedsskadeligt.

Produktionsfabrikker for føde- og drikkevarer afgasser også det vand, de bruger, for at sikre et slutprodukt af høj kvalitet. Ud over at fjerne gasserne for at gøre vandet sikkert og behageligt at drikke, afgasses også overskydende kuldioxid og ilt, da disse kan føre til oxidation og korrosion i rørledninger.

Vakuumafgasning i drikkevareindustrien

baverages
Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG er en af Tysklands største private brønde.
Væskeringsvakuumpumper blev anvendt på alle påfyldningsanlæg til afgasning af brøndvandet. Energi- og vandforbruget var enormt.

En MINK klovakuumpumpe blev installeret på et anlæg på forsøgsbasis. Det var en succes. Rheinfelsquellen opnåede sit mål om at reducere vandforbruget enormt. Og til sidst konverterede vi tre yderligere påfyldningsanlæg til denne moderne vakuumteknologi.

Læs hele artiklen

Hvordan fungerer vakuumafgasning i drikkevareindustrien?

I mange drikkevarer er en nøjagtig mængde opløst kuldioxid yderst vigtig. Dette gælder ikke kun for produktion af mineralvand, men også sodavand og endda øl. Mængden af CO2 i kildevand kan dog variere.

Der kræves adskillige processer for at løse dette problem. Og i hvert trin spiller vakuum en vigtig rolle.

CO2 udtrækkes først fra kildevandet ved hjælp af et vakuumafluftningssystem. Derefter køles det og gøres flydende. Til sidst, under flaskepåfyldningen, tilføres det igen slutproduktet i nøjagtigt doserede mængder. For at sikre ensartet kvalitet og en opfriskende oplevelse.

Vakuumafgasning i andre industrier

Vakuumafgasning i stålindustrien

Vakuumafgasning er efterhånden en yderst vigtig proces i moderne stålproduktion. For eksempel er det den eneste måde at fremstille bestemte kvaliteter af højstyrkestållegeringer på. Til brug i bil-, luft- og rumfartsindustrien samt i jernbanesektoren.

I løbet af produktionsprocessen kan det smeltede stål blive tilført for store mængder brint og kulstof. Disse fejl påvirker stålets styrke og ydeevne og gør det mindre duktilt og dermed mindre formbart.

Før i tiden var det nødvendigt at nedkøle metallet langsomt for at kunne fjerne brinten. Det forlængede produktionsprocessen. Den moderne metode går ud på at udtrække brint under vakuum. For at sikre hurtigere produktionaf stål af høj kvalitet med nøjagtigt definerede egenskaber.

Vores løsninger

Vakuumafgasning i olie- og gasindustrien

Vakuumafluftning er en metode, der i dag er meget udbredt i olie- og gasindustrien. Filtreringssøjler tømmes konstant med vakuumsystemer. Derved udtrækkes ilt og andre gasser.

Ved anvendelser offshore er indsprøjtning af havvand i oliebrønden en vigtig del af råolieproduktionen. Den er ofte afgørende for at opnå og opretholde rentable produktionshastigheder.

Det anvendte vand skal først udluftes. Fordi ilten ville have en skadelig virkning på systemer til fjernelse af sulfat. Alt dette sikrer en stabil og rentabel produktion.

Vores løsninger

Vakuumafgasning i praksis

 • Mindre vedligeholdelsesindsats takket være avanceret vakuumgenerering

  Mindre vedligeholdelsesindsats takket være avanceret vakuumgenerering

  Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH, Tyskland

  Få mere at vide
 • Genbrug af plastikflasker

  Genbrug af plastikflasker

  Plastikaffald ledes ud i vandet og forurener verdenshavene. Dyr dør af det eller æder små plastikstykker, og plastik ender med at komme ind i menneskefødekæden. En af vores amerikanske kollegers kunder producerer fibre til tekstilindustrien fra plastikflasker, der er smidt skødesløst ud i miljøet.

  Få mere at vide
 • Optimale vandegenskaber i fjernvarmenettet takket være avanceret vakuumteknologi

  Optimale vandegenskaber i fjernvarmenettet takket være avanceret vakuumteknologi

  Elektrizitätswerke Mittelbaden AG & Co. KG

  Få mere at vide
 • Tagsten i høj kvalitet takket være avanceret vakuumteknologi

  Tagsten i høj kvalitet takket være avanceret vakuumteknologi

  Wienerberger GmbH

  Få mere at vide
 • Afgasning ved hjælp af tørtløbende vakuumteknologi

  Afgasning ved hjælp af tørtløbende vakuumteknologi

  CompraXX Teknologicenter

  Få mere at vide
 • Høj pålidelighed og minimal vedligeholdelsesindsats under vakuumgenerering til materialetilførsel

  Høj pålidelighed og minimal vedligeholdelsesindsats under vakuumgenerering til materialetilførsel

  Bada AG

  Få mere at vide
 • Enorme besparelser på vandforbruget takket være moderne vakuumteknologi

  Enorme besparelser på vandforbruget takket være moderne vakuumteknologi

  Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH og Co. KG

  Få mere at vide
 • Moderne vakuumteknologi til smelteafgasning under ekstrudering

  Moderne vakuumteknologi til smelteafgasning under ekstrudering

  Få mere at vide