Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Pneumatisk transport med vakuum og overtryk

Pneumatisk transport. Overførsel af materiale gennem et lukket transportrør. Ved hjælp af luftstrøm. En pulserende kraft overføres på de materialer, der skal transporteres.

pneumatic_conveying

Hvordan fungerer pneumatisk transport?

Pneumatisk transport er en anerkendt og effektiv metode til transport af materialer. For eksempel støv, pulver, granulater og andre fluidiserbare materialer. Hurtigt og pålideligt. Fra et sted på et produktionssted til et andet.

Vi skelner mellem to almindelige teknikker: pneumatisk vakuumtransport og pneumatisk overtrykstransport. Afhængigt af om der anvendes vakuum eller overtryk.

Pneumatisk vakuumtransport

Pneumatisk vakuumtransport bruges til transport af følsomme materialer. For at undgå kontakt med den atmosfæriske luft.
Pneumatiske vakuumsystemer er derfor de foretrukne systemer i fødevare- og medicinalindustrien samt i den kemiske industri. Også til transport af granulater til anvendelse i plastforarbejdning.
Vakuumsystemer kan desuden håndtere fugtige materialer. F.eks. i forbindelse med bortskaffelse af vådt affald eller transport af barkflis.

Pneumatisk overtrykstransport

Tryktransportsystemer ligner deres modstykker, der anvender vakuum. Her bruges der bare overtryk.
Materialerne blæses gennem rørledningerne fra kilden til deres destination. Der kan opnås høje differenstryk med pneumatisk overtrykstransport. Der kan derfor transporteres endnu tungere produkter. For eksempel sand, gips og cement.

Busch vakuumteknologi i pneumatisk transport

Uanset hvilke materialer, der transporteres hos dig. Så tilbyder vi den perfekte vakuum- eller overtryksløsning, der kan transportere dem sikkert og effektivt.

Eksempler på anvendelser af pneumatisk transport

Pneumatisk vakuumtransport af føde- og drikkevarer

Pneumatisk vakuumtransport er en effektiv måde at transportere føde- og drikkevarer på uden risiko for kontaminering. Enten i frit flydende granulat- eller pulverform. Produkterne fluidiseres gennem luftstrømmen, der genereres af vakuumpumpen. Og bevæger sig frit gennem rørledningen til deres destination.

Vakuummet i transportsystemet sikrer, at de transporterede varer kun har minimal kontakt med atmosfærisk ilt. Således bevares produkternes aroma. Transportmediet kan eventuelt være en inert gas som f.eks. CO2. Herved bevares produktets kvalitet og friskhed yderligere.

Vores løsninger

Pneumatisk vakuumtransport af plastgranulat

Pneumatiske vakuumsystemer anvendes ofte i plastindustrien. Til at transportere granulater og additiver ind i procesudstyr. Som f.eks. ekstrudere eller sprøjtestøbningsmaskiner.

Disse transportsystemer har flere fordele: De er rene, effektive og næsten vedligeholdelsesfri. Og giver mulighed for enestående jævn transport. Samtidig undgås for stor slitage eller opløsning af råmaterialet. Pneumatiske vakuumsystemer er desuden relativt lette at omstille. Hvilket reducerer omkostningerne forbundet med ændringer af produktionslinjen.

Vores løsninger

Transport af vådt affald

Pneumatisk transport anvendes ofte i anlæg til vådt affald. Når vådt affald og rester skal bortskaffes eller oparbejdes: på hoteller, hospitaler og i kantiner. Men også på slagterier, i fiskebearbejdningsvirksomheder og på krydstogtskibe.

Et vakuumsystem transporterer det våde affald til en modtagerbeholder. Hvor det skæres, opdeles, homogeniseres og lagres til senere afhentning. Systemet er hygiejnisk, effektivt og miløjvenligt. På den måde kan affald behandles med henblik på produktion af biogas, dyrefoder eller gødning.

Vores løsninger

Pneumatisk vakuumtransport i den kemiske industri og medicinalindustrien

Pneumatisk transport anvendes ofte som en skånsom transportmetode på det kemiske og medicinske marked. Til flytning af råmaterialer, opløsningsmidler, mellemstoffer og færdige pulvere. Med hjælp fra vakuum transporteres de sikkert fra et sted til et andet. Uden nogen risiko for at giftige eller brændbare materialer slipper ud i miljøet under transporten.

Hvis materialer forbundet med høj eksplosionsrisiko skal bearbejdes, øger ATEX-certificerede vakuumpumper sikkerheden yderligere. Produkterne nedbrydes desuden ikke under transporten. Da de transporteres under vakuum, har de kun minimal kontakt med atmosfærisk ilt.

Vores løsninger

Pneumatisk transport i praksis

 • Vakuumpumper til pneumatisk vakuumtransportsystem

  Vakuumpumper til pneumatisk vakuumtransportsystem

  Økonomisk transport af bulkvarer

  Få mere at vide
 • Komplet vakuumforsyning med MINK klovakuumteknologi

  Komplet vakuumforsyning med MINK klovakuumteknologi

  Få mere at vide
 • Op til 70 procent energibesparelser takket være moderne vakuumteknologi til materialefødning

  Op til 70 procent energibesparelser takket være moderne vakuumteknologi til materialefødning

  Få mere at vide