Störst utbud inom vakuumteknik - inga kompromisser behövs

Technology-Vacuum-Pumps.jpg
Teknologi
Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Oljesmorda lamellervakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Tekniken för oljesmorda lamellvakuumpumpar möjliggör en tekniskt enkel design på vakuumpumpen. Den konsekvent djupa vakuumnivån vid kontinuerlig drift säkerställs av smörjning genom återcirkulerande olja, perfekt samordnat material och toppmodern precisionstillverkning. En oljeavskiljare inkluderas som standardutrustning vilket säkerställer ren och oljefri utloppsluft med hjälp av ett sofistikerat extraktionssystem med ett inbyggt returrör för oljan. När pumpen utrustas med en gasballastventil (tillval) kan till och med större mängder ånga extraheras. En backventil i inloppsflänsen hindrar luft från att sugas tillbaka in i vakuum-
kammaren när vakuumpumpen slås av. Pumpen drivs av en högeffektiv flänsmonterad standardmotor.

Produkter:


Dry Claw Vacuum Pumps and Compressors

Vakuumpumpar och kompressorer med kloteknik

Tekniska specifikationer

Vakuumpumpar fungerar enligt principen med roterande klo. De komprimerar torrt och kontaktfritt och därmed utan förslitning. Två klor roterar i motsatta riktningar inuti en cylinder
och suger in och komprimerar ett gasmedium. Klons form är sådan att ett litet kalibrerat utrymme upprätthålls mellan klospetsarna och cylinderväggarna och också mellan intilliggande kloytor.
När klorna roterar med konstant fart sugs gas in, komprimeras och blåses ut under tryck. Vakuumpumpar med roterande klo är luftkylda.

Produkter:


Dry Screw Vacuum Pumps

Vauumpumpar med skruvteknik

Tekniska specifikationer

Vauumpumpar med skruvteknik har två motroterande skruvar samt en cylinder som innesluter och komprimerar det pumpade mediet. Skruvar och cylinder arbetar helt beröringsfritt vilket möjliggör en drift utan smörjmedel eller drivvätska i kompressionsutrymmet.
Den senaste urvecklingen av skruvens design ger avsevärt ökad verkningsgrad vilket ger en stor energibesparing och begränsar höga gastemperaturer vid kompressionen. 

Roots Vacuum Pumps

Boostervakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Innanför höljet på Rootsvakuumpumpar roterar två kolvar synkront. Tack vare de rullande kolvarnas speciella profil och deras exakta tillverkning kommer de inte i kontakt, vare sig med varandra eller höljet. Detta möjliggör att man kan pumpa mediet utan att varken olja eller drivvätska behövs. De två rullande kolvarnas synkrona rotation styrs av ett par kugghjul vid axeländarna i växellådan och skilda från kompressionskammaren. Den inbyggda bypass-ventilen som är standard möjliggör drift runt atmosfärstryck eller vid lågvakuum utan att någon särskild styrenhet behövs. Rootsvakuumpumpar drivs av en direktflänsad elektrisk motor med effektivitetsklass IE2.
 

Produkter:


Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Vakuumpumpar med roterande lameller och torr drift

Tekniska specifikationer

Vakuumpumpar fungerar enligt den beprövade tekniken med roterande lameller. Tack vare de självsmörjande rotorlamellerna behövs inte externt smörjmedel. Kompression äger rum som en del i en fullständigt torr process. En konsekvent hög vakuumnivå vid kontinuerlig drift garanteras av de unika grafitlamellerna i kompressionskammaren, effektiv värmeavledning och den moderna och exakta tillverkningen. En backventil (tillval) hindrar luft från att sugas tillbaka in i vakuumkammaren när vakuumpumpen slås av. Enheten drivs av en motor med hög verkningsgrad.

Produkter:


Rotary Lobe Blowers

Blåsmaskin med roterande lober

Tekniska specifikationer

Trelobiga roterande blåsmaskiner arbetar enligt det beprövade Roots-systemet: två parallella roterande kolvar monterade så att de roterar i motsatta riktningar i ett cylinderhus. Pumpat medium finns i utrymmet mellan rotorerna och cylinderhuset. Det komprimeras, pumpas genom cylinderhuset till gasutloppet där det släpps ut, av den roterande rörelsen. En ljuddämpare med inbyggt filter är ansluten uppströms räknat från fläktsteget. När mediet blivit komprimerat i fläktsteget, flödar det genom utloppsljuddämparen. Drivenheten arbetar med en motor och en
v-rem. V-remsdriften gör att fläkthastigheten kan ställas in exakt efter processens behov.

Produkter:


Liquid Ring Vacuum Pumps

Vakuumpumpar och kompressorer med vätskering

Tekniska specifikationer

Vätskeringvakuumpumpar fungerar normalt med vatten som arbetsmedium. En excentriskt monterad impeller roterar i ett cylinderhus som är delvis fyllt med vätska. Genom impellerns roterande rörelse och den resulterande centrifugalkraften kommer vätskan i cylindern att bilda den så kallade vätskeringen. Gas leds in i utrymmena mellan lamellerna och vätskeringen. Tack vare impellerns excentriska placering utvidgas utrymmena och processgasen sugs in genom sugöppningen. När impellern roterar vidare minskas utrymmena så att gasen komprimeras och släpps ut genom utloppet. Vakuumpumpen kan köras med öppet eller slutet system för vattenomlopp.

Produkter:


Side Channel Blowers

Sidkanalfläktar

Tekniska specifikationer

Sidkanalfläktar arbetar enligt impulsprincipen, d v s kinetisk energi överförs från ett roterande hjul till det medium som pumpas och omvandlas till tryck.Impellern, monterad direkt på drivmotorns axel, bildar tillsammans med aluminiumhöljet en sidkanal, i vilken mediet komprimeras för att sedan blåsas ut genom trycksidans ljuddämpare.

Produkter:


Scroll Vacuum Pumps

Scrollvakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Skrollvakuumpump består av både en fast och en rörlig rulle. När den rörliga rullen rör sig skapas tomrum vid pumpens intag, vilket suger in gasen. När rullen rör sig vidare komprimeras gasen stadigt tills den släpps ut i omgivningen via pumpens utlopp.

Produkter:


Diffusion Vacuum Pumps

Diffusionsvakuumpumpar

Tekniska specifikationer

Grundkomponenten i Rangu diffusionsvakuumpumpar är en cylindrisk pumpenhet med en uppvärmningsbar bottendel. Olja används som pumpvätska och värms upp. Ångan från oljan stiger upp i munstyckessystemet, och leds sedan genom flera ångdimsteg och till sist ut ur systemet under högt tryck. Molekylerna i processgasen fångas upp av de här ångdimmorna och leds nedåt mot förpumpens utlopp.

Produkter: