VacuumSystems-Icon.svg
Vakuumsystem

Vi utformar vakuumsystem för att uppfylla specifika krav från våra kunder. 50 års erfarenhet och samlad kunskap från tusentals installationer inom olika tillämpningsområden ger oss möjlighet att förse våra kunder med bästa tänkbara vakuumlösningar.

Vakuumsystem

Anpassat efter dina behov

Att välja den bästa vakuumlösningen för enskilda tillämpningar
kräver en grundlig förståelse av de faktorer som påverkar valet.
Våra systemingenjörer tar hänsyn till varje krav genom att
utforma skräddarsydda vakuumsystem som är baserade på
deras erfarenheter av tusentals installationer över hela världen.

Processvariabler, specifika mätningar, särskilda lagkrav och miljöfaktorer såsom det lokala klimatet vägs alla in under
varje enskilt systems designprocess, vilket säkerställer
optimala prestanda. Alla Buschs vakuumsystem baseras
på tillförlitlig och beprövad design och kan skräddarsys
för att ge en optimerad lösning för vald tillämpning. På
detta sätt garanteras produktens
prestanda och kvalitet.

Andra viktiga parametrar, inklusive energieffektivitet och lång livslängd, optimeras genom att kombinera de rätta produktvalen
med lämpligaste driftprinciper och konstruktionsmaterial.

Vi har omfattande erfarenhet av att leverera vakuumpumpar och system till ett varierat utbud av tillämpningar till våra kunder världen över. Vi erbjuder total service, från systemplanering till nyckelfärdiga installationer.

Vi driver ett globalt servicenätverk för att installera, driftsätta och underhålla vakuumsystem. Vi har lokala servicecenter i fler än 60 länder, vilket ger oss möjlighet att ge service med korta svarstider
för alla de system vi installerar över hela världen.


VacuumSystems.gif
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt