WarrantyPlus-Service-Icon.svg
Plusgaranti

för vakuumpumpar, kompressorer och fläktar

Plusgaranti

för vakuumpumpar, kompressorer och fläktar

Söker du garanterad tillgänglighet, minimal risk och möjlighet att planera dina kostnader under en bestämd tid?

Med vår Plusgaranti ger vi en enkel, tidsbesparande lösning för att förlänga eller anpassa garantier så att de passar dina krav på bästa sätt.

Du har kanske t.ex. ny utrustning sammansatt av olika komponenter med olika garantier och skulle vilja ha en enda garantitid för hela systemet.

Du kanske just har köpt en ny vakuumpump eller fått översyn eller service på din vakuumutrustning av en auktoriserad leverantör och skulle vilja utöka garantin till att gälla längre än 12 månader?

Du kanske driver verksamhet i olika länder med olika lokala lagar avseende tillverkares garantier och skulle vilja ha en standardiserad garantiregel för hela ditt företag – tre situationer som går att lösa genom Buschs Plusgaranti. Först och främst ger vår Plusgaranti en extra säkerhetsnivå som du kan använda på ett flexibelt sätt. Valet
är ditt, oavsett om du behöver 12 eller 24 månaders utökad garanti!


keyvisual-services-5-3.png

Erbjudandet i detalj

Berätta vad du söker avseende garantiarrangemang eller,
om du föredrar, arbetar vi tillsammans med dig för att ta
fram en garantiplan som grundar sig på dina krav.

På basis av dina behov tar vi fram en skriftlig offert innehållande
alla detaljer avseende din utökade garantitid eller -omfattning.

Naturligtvis innehåller den också en exakt
beskrivning av enskilda förmåner vid garantifall.


Fördelarna i korthet

  • Utökad garanti
  • Minskad stilleståndstid i produktionen
  • Ökad effektivitet i anläggningen
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt