Remanufacture-Service-Icon.svg
Rekonditionering

av vakuumpumpar, kompressorer och fläktar

Rekonditionering

av vakuumpumpar, kompressorer och fläktar

Är det dags att förbättra dina vakuumpumpars, kompressorers eller fläktars prestanda och att återställa trasiga enheter till funktionsdugligt skick?

Med vår rekonditioneringstjänst blir alla vakuumpumpar, kompressorer och fläktar återställda till nyskick med förbättrad prestanda och kapacitet.

Alla servicecentra inom vårt globala servicenätverk följer strikta specifikationer enligt både Buschs egna och ISO:s standarder. Reparationer utförs enligt tillverkares specifikationer och med originalreservdelar.

Våra kunniga servicetekniker har omfattande erfarenhet grundad på tusentals serviceprojekt och backas upp av den samlade kunskapen inom hela Buschs globala servicenätverk. Vi lämnar 12 månaders garanti på alla reparationer.


keyvisual-services-5-8.png

Erbjudandet i detalj

Skicka själv dina vakuumpumpar, kompressorer eller fläktar
för reparation eller så kan vi ordna transport till ditt
närmaste Busch-servicecenter. När vi tagit emot enheten
blir den inspekterad och testad under driftförhållanden.
Enheten plockas sedan isär och alla enskilda delar
inspekteras. Vi noterar allt som inte uppfyller standarder
och använder detta som grund för de
reparationsrekommendationer som vi sänder till dig.

När du beställt de arbeten vi rekommenderat rengörs alla delar
och vi byter ut alla skadade eller slitna delar mot originalreservdelar.
Vid återmontering kalibreras alla delar till de toleranser som
tillverkaren definierat.

Den monterade enheten testas grundligt för att säkerställa att den
är i perfekt skick. Alla testresultat dokumenteras i en servicerapport.
Som avslutning målas alla enheter om. När din enhet återlämnas
eller återinstalleras på plats är den i nyskick, inklusive full
dokumentation om allt arbete och alla testresultat.


Fördelarna i korthet

  • 12 månaders garanti 
  • Fullständig demontering och inspektion av alla delar
  • Tester i enlighet med tillverkarens definierade standarder
  • Enbart originalreservdelar 
  • Hyresprodukter finns tillgängliga som tillfällig ersättning
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt