FieldService-Icon.svg
Fältservice

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

FieldService-Icon-hell.svg

Fältservice

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

Söker du maximal tillgänglighet för din vakuum- och övertrycksutrustning med minimal stilleståndstid till rimlig kostnad?

Vi har svaret! Vi erbjuder fältservice på din utrustning,
vilket garanterar dina systems tillgänglighet tack vare
ett underhållsschema som är anpassat efter dina behov.

Vår fältservice tar hand om alla system, pumpar och komponenter såväl som olika processpecifika krav på individuella tillämpningar.
Vi tar hänsyn till de olika förslitningsdelarnas livscykler och utför rutinservice vid behov, allt planerat med hänsyn till dina krav för
att orsaka så lite produktionsstörning som möjligt.

Därutöver har vi haverisupport dygnet runt, teknisk assistans,
status på systemen och många andra valmöjligheter i syfte
att hålla din produktion så effektiv som möjligt.

Vår fältservice gör att du får tillgång till den omfattande erfarenhet som vårt nätverk av servicetekniker besitter som de har samlat på sig vid service av tusentals vakuumpumpar inom alla industrisegment.

Vi utför bara service i enlighet med tillverkarens specifikationer
och vi använder originalreservdelar.


keyvisual-services-5-1.png

Erbjudandet i detalj

Efter det inledande besöket på din anläggning kommer vi att förklara och diskutera fördelarna med vår fältservice med dig, och din rådgivare från Busch kommer att göra en förteckning över alla dina systemkomponenter samt varje enskild komponents underhållsbehov. Utifrån denna information gör vi en detaljerad offert baserad på de tjänster och tillval du har valt för din utrustning. Så snart du har gjort din beställning kommer vi att börja utföra underhållsarbeten på överenskomna datum och klockslag.

Vi upprätthåller detaljerade protokoll över utfört arbete och förser dig med kopior så snart något arbete utförts, inklusive alla kostnader för reservdelar och förbrukningsmaterial. Vi diskuterar alltid större underhållsarbeten i förväg för att klargöra arbetets typ och omfattning.


Fördelarna i korthet

  • Engångsbesök på din anläggning
  • Förebyggande underhåll och/ eller haverisupport utan att behöva upprätta något kontrakt
  • Minskad risk för oväntade haverier och därmed minskad stilleståndstid i produktionen
  • Fullt utbildade och erfarna serviceingenjörer med fullutrustade servicefordon för att säkerställa reparation vid första försöket
  • Vi använder bara originalreservdelar och allt arbete omfattas av Buschs
    12-månadersgaranti.
  • Fältservice med support för många tillverkares produkter
  • Helt i överensstämmelse med specifikation
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt