InstallationCommissioning-Service-Icon.svg
Installations- och igångsättningstjänst

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

InstallationCommissioning-Service-Icon-hell.svg

Installations- och igångsättningstjänst

för vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar

Nyckelfärdiga installationer för dina vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar – söker du den trygghet och sinnesfrid som följer av en professionell installation?

Vår installations- och igångsättningstjänst installerar och driftsätter dina vakuumpumpar, system, kompressorer och fläktar var som
helst i världen enligt professionell standard.

Professionell installation utförd av oss är mycket mer än "bara"
att skruva ihop och koppla samman din vakuumpump eller
system. När vi utför en installation kontrollerar vi också konfigurationsparametrarna och säkerställer att alla systemkomponenter fungerar korrekt. Vi anser att vår installationstjänst är fullbordad när allting fungerar perfekt
och i enlighet med fördefinierade specifikationer.


keyvisual-services-5-6.png

Erbjudandet i detalj

När du gjort din beställning kommer vi
överens om installationsdatum med dig.

När vi driftsätter ditt system tillhandahåller vi...
 

 • Korrekt montering, med hänsyn tagen till samtliga nödvändiga tekniska aspekter
 • Anslutning till rörledningarna på ingångssidan och, om tillämpligt, på utloppssidan
 • Elektriska installationer (inklusive sensorer och integration med kontrollsystemet om sådant finns) från anläggningens elsystem
 • Korrekt påfyllning av smörjmedel, om så behövs
 • Testkörning, kontroll och dokumentation av data
 • Utbildning i systemdrift för driftspersonal

Fördelarna i korthet

 • Nyckelfärdig överlämning av ett system färdigt att tas i drift
 • Inget extra arbete för era anställda 
 • Ingen risk för igångsättningsproblem 
 • För fristående vakuumpumpar såväl som för vakuumsystem 
 • Garantivalidering
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
Service-Hotline
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Senaste nytt