Beprövad teknologi, beprövad design -
välj den bästa lösningen

RANGU DF 1000 - 2800 A

Rangu är de nya diffusionsvakuumpumparna för högvakuumtillämpningar från Busch. De tre storlekarna på pumpar ur Rangu-serien är idealiska för tillämpningar när det krävs högvakuum upp till <10‒8 hPa (mbar) och högsta möjliga pump- och gasflödeshastigheter.

Robusta och beprövade
Rangu diffusionsvakuumpumpar fungerar enligt den beprövade ångdimmprincipen, och kännetecknas av deras utomordentliga driftsäkerhet. Även under de mest krävande driftförhållanden som skulle förstöra andra vakuumpumpar är Rangu diffusionsvakuumpumpar driftsäkra med genomgående hög prestanda och lång livslängd.

Driftsäker och kostnadseffektiv
Med Rangu diffusionsvakuumpumpar kan nästan alla reaktiva gaser och ångor pumpas. Pumparna har hög verkningsgrad och kräver väldigt lite underhåll.

Rangu diffusionsvakuumpumpar kan köras med ett ingångstryck på mellan 10 och 3 mbar. För att generera förvakuumet rekommenderar vi ett vakuumsystem som består av en beprövad R 5-oljesmord lamellvakuumpump eller en COBRA torrgående skruvvakuumpump. Var och en av dessa modeller ska ha en Roots-vakuumpump som hjälppump. Busch erbjuder ett omfattande utbud av vakuumsystem som ger utmärkta justeringsmöjligheter för generering av förvakuumet för diffusionsvakuumpumparna ur Rangu-serien.

Tillämpningar
Diffusionsvakuumpumparna ur Rangu-serien är det idealiska valet för alla industriella högvakuumtillämpningar, som till exempel:
 

  • Glasbeläggningsenheter
  • Vakuumugnar
  • Metallpläteringar
  • Fysisk ångdeposition (PVD)
  • Ytbehandlingar
  • Tunnfilmsbeläggning

Rangu – överlägsen kapacitet.

Rangu – överlägsen kapacitet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Grundkomponenten i Rangu diffusionsvakuumpumpar är en cylindrisk pumpenhet med en uppvärmningsbar bottendel. Olja används som pumpvätska och värms upp. Ångan från oljan stiger upp i munstyckessystemet, och leds sedan genom flera ångdimsteg och till sist ut ur systemet under högt tryck. Molekylerna i processgasen fångas upp av de här ångdimmorna och leds nedåt mot förpumpens utlopp. Oljeångan kondenserar på innerytan av den vattenkylda pumpenheten och leds tillbaka ner mot botten. Med deras innovativa munstyckskoncept i flera steg erbjuder diffusionsvakuumpumparna ur Rangu-serien en extremt hög och stabil pumphastighet.
 

Ritningens RANGU DF 1000 - 2800 A
RANGU DF 1000 - 2800 A
Pumphastighet

N2 vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

50 Hz 60 Hz
Pumphastighet
Tekniska data RANGU DF 1000 A RANGU DF 1700 A RANGU DF 2800 A
Nominell pumphastighet för N2 10000 l/s 17300 l/s 28000 l/s
Sluttryck < 7·10-8* hPa (mbar) < 7·10-8 hPa (mbar)* < 7·10-8* hPa (mbar)
Rekommenderad storlek på förpumpen 170 m³/h 510 m³/h 510 m³/h
Arbetseffekt 12 kW 24 kW 24 kW
Erforderlig kylvattentemperatur 15 - 26 °C 15 - 26 °C 15 - 26 °C
Uppvärmningstid 45 minutes 60 minutes 60 minutes
Kylvattenförbrukning 300 l/h 800 l/h 800 l/h
Vätskepåfyllning 4,7 l 11,3 l 11,3 l
Max. tryck i förledningen för N2 0,85 hPa (mbar) 0,65 hPa (mbar) 0,71 hPa (mbar)
Vikt ca. 264 kg 612 kg 680 kg
Mått (W x H x Ø) 1030 x 1219 x 630 mm 1173 x 1740 x 800 mm 1673 x 1832 x 1000 mm
Anslutningsfläns tryck-/sugsidan DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K
* med rekommenderad förpump

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
Grundkomponenten i Rangu diffusionsvakuumpumpar är en cylindrisk pumpenhet med en uppvärmningsbar bottendel. Olja används som pumpvätska och värms upp. Ångan från oljan stiger upp i munstyckessystemet, och leds sedan genom flera ångdimsteg och till sist ut ur systemet under högt tryck. Molekylerna i processgasen fångas upp av de här ångdimmorna och leds nedåt mot förpumpens utlopp. Oljeångan kondenserar på innerytan av den vattenkylda pumpenheten och leds tillbaka ner mot botten. Med deras innovativa munstyckskoncept i flera steg erbjuder diffusionsvakuumpumparna ur Rangu-serien en extremt hög och stabil pumphastighet.
 

Ritningens
RANGU DF 1000 - 2800 A
RANGU DF 1000 - 2800 A
Pumphastighet

N2 vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

50 Hz
60 Hz
Pumphastighet
Tekniska data RANGU DF 1000 A RANGU DF 1700 A RANGU DF 2800 A
Nominell pumphastighet för N2 10000 l/s 17300 l/s 28000 l/s
Sluttryck < 7·10-8* hPa (mbar) < 7·10-8 hPa (mbar)* < 7·10-8* hPa (mbar)
Rekommenderad storlek på förpumpen 170 m³/h 510 m³/h 510 m³/h
Arbetseffekt 12 kW 24 kW 24 kW
Erforderlig kylvattentemperatur 15 - 26 °C 15 - 26 °C 15 - 26 °C
Uppvärmningstid 45 minutes 60 minutes 60 minutes
Kylvattenförbrukning 300 l/h 800 l/h 800 l/h
Vätskepåfyllning 4,7 l 11,3 l 11,3 l
Max. tryck i förledningen för N2 0,85 hPa (mbar) 0,65 hPa (mbar) 0,71 hPa (mbar)
Vikt ca. 264 kg 612 kg 680 kg
Mått (W x H x Ø) 1030 x 1219 x 630 mm 1173 x 1740 x 800 mm 1673 x 1832 x 1000 mm
Anslutningsfläns tryck-/sugsidan DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K
* med rekommenderad förpump

Nedladdningar

RANGU DF 1000 - 2800 A

Har du inte hittat en produkt som passar?

Standard News

Senaste nytt