Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

 • r5_ra_0025_f

R5 RA 0025/0040 F

Roterande lameller

allroundenheten för ett flertal vakuumtillämpningar

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara fiberförstärkta lameller av epoxiharts, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tekniska specifikationer

Marknader och tillämpningar

Kemi- och läkemedelsindustrin
 • Filtrering
 • Förångning
 • Destillering
 • Frystorkning
 • Torkning
 • Återvinning av lösningsmedel
 • Pneumatisk transport
Livsmedelsbearbetning
 • Köttpåfyllning
 • Pulverbearbetning
 • Köttskärning
Sjukhus och vårdinrättningar
 • Vakuumassisterad stängning (VAC)
 • Medicinsk sugteknik
 • Vakuumtömning vid kirurgiska tillämpningar
Produktion av litiumjonbatteri
 • Plocka och placera
Olje- och gasindustri
 • Torkning av rörledningar
Förpackning
 • Formsprutning
 • Vätskeförpackning
 • Penningförpackning
 • Blisterförpackning
 • Klippmaskiner
 • Etikettering
 • Kartoneringsmaskiner
 • Brickpackningssystem
 • Trågtätning
 • Termoformande förpackningsmaskiner – formningsstation
 • Förpackningsmaskin, fristående
Plastbearbetning
 • SSP-återvinning
 • Vakuumförpackning
 • Pneumatisk transport
 • Sprutformning
 • Termoformning
 • Hartssprutpressning (RTM)
Träbearbetning
 • Fastspänning på manuella arbetsstationer

Tillbehör

 • Gasballastventil
 • Olika inloppsfilter
 • Filtertryckmätare
 • Oljenivåbrytare
 • Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
 • Vakuumreglerande enhet

Designtillval

 • Aqua – med extra korrosionsbeständig beläggning.
 • ATEX – för användning i områden med explosionsrisk.
 • Oxygen – för transport av gasblandningar med syrehalter över 21 %.