Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

wind_turbine_blades_3

Vindenergi behöver lätta jättar

Vakuum säkerställer stabiliteten hos rotorblad

De enorma bladen i moderna vindturbiner monteras och förformas av olika material. Syntetharts limmar därefter ihop sandwichstrukturen till en stabil enhet. BUSCH vakuumpumpar stöttar denna process.

En av de största utmaningarna inom transportlogistik är transport av rotorblad för vindturbiner från tillverkaren till installationsplatsen. Detta beror på att vindkraftverkets blad är veritabla jättar: när den stora efterfrågan på vindenergi tog fart i början på 2000-talet var rotorblad i genomsnitt omkring 25 meter långa. Numera är det närmare 70 meter för nya turbiner på land och över 80 meter till sjöss som gäller.

Arton gånger acceleration på grund av gravitationen.

Även de största rotorbladen väger däremot inte mer än omkring 25 ton och är ändå otroligt stabila. Vindhastigheter på över 350 kilometer per timme verkar på rotorspetsarna, och centrifugalkrafterna som uppkommer där motsvarar arton gånger gravitationsacceleration. För att säkerställa högsta möjliga energiutbyte får de jättelika vingarna bara deformeras minimalt. Deras styrka beror på materialet de är tillverkade av och den sofistikerade tillverkningsprocessen. Icke vävda material av glas och kolfiber förstärks med balsaträ eller skummaterial, impregneras med syntetharts och ”bakas” samman till en solid komposit.

Avgasning och infusion

Vakuum används två gånger i denna process. Först behöver hartsmassan avgasas eftersom den normalt sett innehåller små luftbubblor som stör nästa produktionssteg och påverkar styrkan hos den sammantagna kompositen efter härdning. Därför exponeras hartsen för ett vakuum som tillförlitligt avlägsnar alla luftfickor.

Nästa steg är vakuuminfusion: den förformade komponenten förseglas med en vakuumfolie och töms. Nu kan atmosfärstrycket pressa den uppvärmda, flytande syntethartsen in i de minsta porerna i sandwichkompositen. Olika vakuumlösningar från BUSCH används i dessa processer. Inte heller den föregående impregneringsprocessen fungerar utan vakuum. Här har fibermattorna för kompositmaterialet redan impregnerats med harts inför monteringen. För att säkerställa att hartsen fördelas optimalt vid härdning under tryck och värme avluftas kompositen dessutom i förväg.
Hur kommer rotorbladen från fabriken till tornet?

De längsta rotorbladen sitter på turbiner långt ute till havs. Den enorma storleken till trots är transporten en förhållandevis enkel sak: fabrikerna där dessa giganter tillverkas är vanligtvis belägna i närheten av närmsta hamn. De kan lasta sina produkter direkt på båtar, på vilka de som mäter 80 meter eller längre inte utgör ett problem.

Situation ser dock något annorlunda ut för turbiner på land, som ofta placeras långt från motorvägar och som endast kan nås via mindre vägar. I synnerhet i blåsiga bergstrakter är slingriga vägar också en faktor. Ett rotorblad som är 50 eller 60 meter långt och som ligger på ett transportfordon kan inte köras runt en stor trafikrondell – och i ännu mindre utsträckning på smala serpentinvägar och trånga bygator.

Det är anledningen till varför speciella transportfordon med en tippmekanism utvecklats för att utföra denna logistiskt sett komplicerade uppgift. Rotorns bas fästs till mekanismen på samma sätt som den senare fästs till vindturbinens maskinhus. Tippmekanismen låter bladet svänga i alla riktningar. I en nästan lodrät position kan den därför också manövreras runt smala svängar, förutsatt att de är fria från träd, broar eller kraftledningar. Med bladet framför sker transporten alltid i snigelfart.