Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuum viktigt för e-mobilitet

Många tillämpningar inom batteriproduktionen

Litiumjon-batterier är hjärtat i e-mobilitet. De viktiga processerna vid tillverkningen av dem sker under vakuum. BUSCH har rätt vakuumpumpar för olika krav.

Litium (Li) är det lättaste av de fasta ämnena och dess elektriskt laddade joner rör sig extremt lätt. Litiumjon-batterier – de som finns i bilar är uppladdningsbara – kan lagra fler laddningar per massenhet än andra batterityper. Det gör dem inte bara till den perfekta energikällan för smartphones och surfplattor utan även för elbilar. De är för närvarande de enda batterierna som möjliggör rimliga körsträckor.

Pasta utan luftfickor

Batteriernas inre består av elektrodfolie som är belagd med en litiumpasta (slam). Råmaterialen i slammet blandas i en mixer. Resultatet ska vara en homogen massa utan luftfickor. För att avlägsna eventuella luftfickor appliceras vakuum till mixern.

När slammet har lagts på måste de belagda elektroderna torka. Fukt i battericellerna skulle leda till försämrad prestanda och förtida åldring. Torkning under vakuum säkerställer att eventuell återstående fukt effektivt reduceras till ett minimum.

Elektrolytfyllning och bildning

Jonerna rör sig mellan elektroderna med hjälp av ett ledande material: elektrolyten. Flytande elektrolyt appliceras med injektionslans. Under den här processen används en definierad tryckprofil för att växla mellan evakuering och spolning med en ädelgas för att fördela massan jämnt i hela cellen. Vätningen av elektroderna för att förbättra strömflödet förbättras också med den här metoden.

Under bildningsprocessen laddas battericellerna elektriskt för första gången. Därmed frigörs gaser som kan vara både giftiga och explosiva. Därför sugs de ut med hjälp av vakuumpumpar.

Slutligen används kvalitetskontrollprocessen för att kontrollera de färdiga battericellerna för läckage. Vid läckage sprids elektrolytlösningen som förångas under vakuum och kan enkelt detekteras. BUSCH hittar den rätta lösningen för olika vakuumteknikkrav som varje enskild tillämpning måste uppfylla.
Tunnare än ett hårstrå

Elektroderna i ett Litiumjon-batteri består av extremt tunn folie. I batterier används litium som anod, uppladdningsbara batterier använder litium-metalloxid som en katod. Oxiden blandas med ett bindemedel eller andra tillsatsmaterial till en homogen pasta (slam). Den appliceras jämnt på aluminiumfolien i beläggningsmaskinen. Den här processen påminner om utskrift med en bläckstråleskrivare. Aluminium är substratet och fungerar som en ledare som absorberar laddströmmen och sedan avger den lagrade elektriciteten igen. Efter beläggningsprocessen transporterar ett rullsystem folien samtidigt som den pressas plan tills de enskilda bladen blir tunnare än ett hårstrå. Ju tjockare beläggning och desto tunnare elektrodfolie desto högre kapacitet har batteriet.