Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Två TYR blåsmaskiner med roterande lober används växelvis dygnet runt. Källa: Osland Havbruk

Pålitlig tillförsel av syre för fiskodlingens biofilter

Osland Havbruk AS

Osland Havbruks produktion och bearbetning av vattenåtervinning

RAS-anläggningen vid Osland Havbruk AS har utvecklats och uppförts av en av de ledande leverantörerna inom produktionsvattenåtervinning i Norge. Anläggningen är uppdelad i två sektioner för hantering av yngel- respektive smoltområdena. Varje område består av sex uppsamlingstankar. Tankarna för yngel är sex meter i diameter och har en total vattenvolym på 339 kubikmeter. Tankarna för smoltodling är tio meter i diameter och rymmer totalt 1 272 kubikmeter vatten. Vattnet recirkulerar med en hastighet på 2 800 m3 per timme. Efter sex månaders drift [november 2016] kan produktionschef Kjetil Rørtveit konstatera att endast två procent av den totala vattenvolymen utgörs av tillsatt färskvatten. Den nya RAS-systemet innebär att Kjetil Rørtveit inte är säsongsberoende och kan producera under perfekta förhållanden året runt. Lax kan därför växa från äggstadiet till smolt tre till fyra gånger per år, vilket gör att 3,5 miljoner smolt kan odlas varje år.

  • Det recirkulerande vattenbrukssystemet (RAS – Recirculating Acuaculture System) är utrustat med en vattenbehandlingsanläggning för yngel och en för smolt (Fig. 1).
  • De består av två mekaniska trumfilter som filtrerar bort smutspartiklar som är större än 40 mikrometer i två steg innan de töms ut som slam.
  • Därefter följer den faktiska biologiska vattenbehandlingen i biofiltret, som är baserat på MBBR-teknik (moving bed biofilm reactor).
  • När vattnet lämnar trumfiltret leds det ut i en tank. Denna tank innehåller biomediet (Fig. 2) som har utformats för att uppnå största möjliga ytarea för minsta möjliga volym.
  • Mediet innehåller ett brett spektrum av mikroorganismer som bryter ned eller omvandlar de organiska ämnen som lösts upp i vattnet. Biofiltrets mikroorganismer omvandlar skadlig ammonium/ammoniak till nitriter och nitrater.

Vår lösning för tillförsel av syre

Mikroorganismernas tillväxt kräver en permanent tillförsel av syre. RAS använder en TYR blåsmaskin med roterande lober från Busch. Två av dessa blåsmaskiner (Fig. 3) installeras direkt på vart och ett av de två biofiltren. Blåsmaskinerna är därför alltid igång växelvis för att säkerställa att biofiltret förses med komprimerad luft som kommer in i botten av tanken. Förutom att tillföra syre håller den komprimerade luften vattnet och bojarna i konstant rörelse när de stiger upp genom vattnet.

Produktionschef Kjetil Rørtveit är mycket nöjd med blåsmaskinerna. Han är särskilt imponerad av hur tysta och pålitliga TYR blåsmaskiner med roterande lober är. Under de första sex månaderna har blåsmaskinerna inte haft några fel eller gått sönder.
Produktionschef Kjetil Rørtveit är mycket nöjd med blåsmaskinerna. Han är särskilt imponerad av hur tysta och pålitliga TYR blåsmaskiner med roterande lober är. Under de första sex månaderna har blåsmaskinerna inte haft några fel eller gått sönder. Ett fel skulle få allvarliga konsekvenser för vattenkvaliteten och därmed för hela RAS-systemet. Han kan även vara trygg med att Busch Vacuum Solutions, som finns i Drøbak utanför Oslo, även har en filial i Bergen: om ett problem uppstår är en Busch servicetekniker snart på plats. Busch ansvarar för underhållet av de installerade blåsmaskinerna och detta görs av en servicetekniker två gånger per året.
Blåsmaskinerna är värda sin vikt i guld och jag litar på dem.
Kjetil Rørtveit, produktionschef på Osland Havbruk AS
De två TYR blåsmaskinerna med roterande lober (Fig. 4) är mycket effektiva tack vare låg energiförbrukning och låga drifts- och underhållskostnader. Ett innovativt ljudisoleringskoncept garanterar tyst drift. Blåsmaskinerna drivs av en energibesparande IE3-motor med kilremmar. Rutininspektionerna är mycket enkla för Kjetil Rørtveit och hans team: såväl föroreningsnivåerna för insugsfilter som oljenivåerna i lager och växellåda läsas av på displayerna från utsidan av det stängda blåsmaskinshöljet.