Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

radiodiagnostics_tomography_cyclotron_4

Strålningspartiklar avslöjar tumören

Radiodiagnostik skapas under vakuum

Positronemissionstomografi (PET) kan urskilja även de minsta magsåren från frisk vävnad. De arbetar under låggradiga radioaktiva isotoper som produceras under vakuum i en cyklotron.

Korrekt bildåtergivning är det första steget på vägen mot att bota en patient. Så är fallet inte minst inom cancermedicinen. Även om patientens tumör oftast är väl synlig kan metastaserna vara små som nålshuvuden. För att säkerställa en framgångsrik behandling behöver vi även kunna få syn på de allra minsta metastaserna. Detta uppnår vi med positronsemissionstomografi. Denna producerar bilder med en liten mängd strålningspartiklar som administereras till patienten i kombination med glukos.

Giriga celler

Tumörceller förbrukar mycket energi och är giriga sockerkonsumenter. Detta gör att de radioaktiva partiklarna ackumuleras i metastaserna. Den spatiöst koncentrerade strålningen är då väl synlig på PE-tomogrammet.

Den här typen av diagnostik använder jämförelsevis harmlösa strålningssubstanser så som fluorisotop 18F. Dess halveringstid är inte mer än 110 minuter, vilket innebär att den förlorar hela radioaktiviteten under en dag. Detta innebär att den behöver produceras just innan den används i en partikelaccelerator, cyklotronen.

Rikta in med protonbombardemang

Inuti cyklotronen finns en vakuumkammare. Där accelereras negativt laddade vätejoner längs en spiralbana med hjälp av starka elektriska fält. När de når änden flyger de igenom en tunn grafit folie där de förlorar sina elektroner och blir positivt laddade protoner. Vändningen av laddningen riktar den samtidigt mot en rak bana.

Den protonstråle som uppstår träffar materialet, utlöser en kärnreaktion i denna och producerar de nödvändiga isotoperna. Vakuum behövs så att varken de negativa jonerna eller de positiva protonerna stöts bort av störande partiklar på vägen. BUSCH Group erbjuder lämpliga lösningar för vakuumgenerering. Utan vakuum skulle jonerna och protonerna avvisas från sin förutbestämda bana och förlora sin energi. Därutöver får fluor, som är extremt reaktivt, inte komma i kontakt med övriga element såsom atmosfäriskt syre.
Är PET-strålning farlig?

Mängden strålning som kroppen exponeras för under positronemissionstomografi påminner om den som sker under en skiktröntgen av bröstkorgen – omkring sju millisievert. Risken denna dos utgör är låg: i en situation där hundra personer exponeras för en strålningsdos på 1 000 millisievert kan fem dödsfall med cancer förväntas. Det betyder att du skulle behöva genomgå ca 150 PET-röntgentillfällen för att ingå i den riskkategorin. Dessutom är det värt att komma ihåg att flertalet PET-undersökningar utförs på (potentiella) cancerpatienter, alltså personer med en i många fall väsentligt kortare förväntad livslängd. Risken med undersökningen uppvägs av den insikt det ger och möjligheten till en bättre och mer målinriktad behandling.