Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Schematisk illustration av extraktionssystemet. Källa: Busch Vacuum Solutions.

Hygienisk avlägsnande av död fisk i RAS

Osland Settefisk SA

Osland Settefisk SA producerar 8 500 ton fisk årligen i sina fiskodlingar i Bjordal på Sognefjord i Norge och i olika havsburar. Sedan juni 2016 har det nya toppmoderna RAS-systemet (Recirculating Aquaculture System) varit i drift i den specialanpassade fiskodlingsanläggningen. Där odlas laxen från det att den kläcks tills de är smolt. För att avlägsna död fisk och föroreningar från tankarna installerade Osland Settefisk ett pneumatiskt extraktionssystem från Busch Vacuum Solutions som säkerställer hygieniskt avlägsnande av död fisk
Osland Settefisk installerade ett pneumatisk extraktionssystem från Busch Vacuum Solutions säkerställer hygieniskt avlägsnande av död fisk
så att de kan bearbetas.

Osland Settefisk produktion

Osland Settefisk grundades 1987 och specialiserar sig på att odla lax och regnbågsöring. Vid havsanläggningarna i Bjordal drivs varje år 3 500 ton öring upp tills de är klara för slakt. Äggen kommer från företagets egna ägg, men laxäggen köps in och blir kvar i företagets kläckeri tills fiskynglen kläcks. Därefter placeras fiskynglen som väger upp till ca tio gram i små utfodringstankar innan de placeras i större odlingstankar, där de når vikter på 40 till 50 gram. På denna anläggning odlas 3,5 miljoner smolt varje år som sedan transporteras med lastbil en kort tur till brunnbåten som för dem till havsburarna. Där går laxarna upp till sin slaktvikt på fyra till sex kilo. Osland Settefisk säljer sedan den levande fisken till slakterier och bearbetningsanläggningar.

Precis som många av deras kunder är Osland Settefisk medlemmar i norska Salmon Group. Detta garanterar en högre kvalitetsstandard för de producerade fiskprodukterna eftersom strikta kvalitetsriktlinjer följs från fisket till den färdiga produkten under odling, utfodring och bearbetning.

Vår lösning för avlägsnande av död fisk

För att snabbt och hygieniskt kunna avlägsna död fisk från utfodrings- och odlingstankarna letade verksamhetschefen Kjetil Rørtveit efter en teknisk lösning som Busch Vacuum Solutions från Drøbak sedan tillhandahöll. De utvecklade ett extraktionssystem som installerades i ett angränsande utrymme.

  • Död eller skadad fisk sjunker till den djupaste delen av tanken där de hela tiden avlägsnas med vatten.
  • Därefter sker transporten till en uppsamlingstank medan vattnet återförs till tanken.
  • Detta gör det möjligt att kontinuerligt kontrollera om det finns död fisk i uppsamlingstanken.
  • Sedan tas de bort manuellt med ett nät och placeras i en inmatningsstation direkt bredvid uppsamlingstanken (Fig. 1).
Inmatningsstationerna vid varje tank är anslutna med rörledningar till extraktionssystemet som finns i ett separat rum (Fig.2). Denna består huvudsakligen av en cyklonseparator, en behållare och en R5 lamellvakuumpump. Denna vakuumpump från Busch upprätthåller kontinuerligt ett vakuum i rörsystemet.

  • Om fisk placeras i en inmatningsstation och ventilen öppnas, avlägsnas de snabbt utan restprodukter med hjälp av rörledningen och transporteras sedan till cyklonseparatorn.
  • När denna har nått en viss fyllnadsnivå kopplar en ventil bort cyklonseparatorn från extraktionssystemet och ventilerar den till atmosfärstryck.
  • En ventil under cyklonseparatorn öppnas och den döda fisken hamnar i behållarna nedanför.
  • Där strimlas fisken och blandas med en doserad blandning av myrsyra och lignosulfonsyra.

Detta gör det möjligt att kontrollera pH-värdet och bromsa oxideringen. Den resulterande substansen används som en biprodukt vid livsmedelstillverkning och extraheras automatisk från mixern till en transportbehållare. Företaget Krüger Kaldnes designade och utvecklade hela RAS. Vakuumexperterna från Busch samarbetade med ingenjörerna hos Krüger Kaldnes för att ta fram en design för avfallsextraktionssystemet.

Fördelar med det nya extraktionssystemet

Busch erbjuder specialdesignade extraktionssystem för fiskodlingsanläggningar av alla storlekar.
Busch erbjuder specialdesignade extraktionssystem (Fig. 3) för alla storlekar av fiskodlingar. Dessa är anslutna till RAS-styrningen så att de är helt inbyggda i driftstyrningen. Totalt fyra inmatningsstationer för död fisk har installerats hos Osland Settefisk. Det maximala avståndet till extraktionsstationen är 50 meter. Alla PVC-extraktionsrör har en diameter på 110 millimeter. För denna anläggningsstorlek använder Busch Vacuum Solutions en R5 lamellvakuumpump med en kapacitet på 100 kubikmeter per timme. Dessa vakuumpumpar finns i många storlekar så att de kan anpassas exakt efter behoven och storleken på extraktionssystemen.

Tack vare systemkontrollen är det möjligt att installera en förhållandevis liten vakuumpump, vilket påverkar energiförbrukningen positivt.