Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Hålla utgrävningarna torra

Avvattning med vakuum håller grundvattnet borta

Där traditionella metoder är otillräckliga kan vakuumpumpar sänka vattennivån på byggarbetsplatser. Busch erbjuder särskilt effektiva vakuumpumpar för detta ändamål.

Grundvatten är centralt för vår överlevnad. Även om hög vattennivå välkomnas som något positivt så kan det utgöra ett stort störningsmoment i ett byggnadsprojekt. Av denna anledning är utgrävningar på fuktig mark ofta utrustade med stapelväggar eller så pumpas vattnet ut regelbundet.

Grus eller lera?

En ännu effektivare lösning är att sänka vattennivån i det område som omger byggarbetsplatsen innan arbetet påbörjas. I genomtränglig terräng, så som sandiga eller grusiga jordar, kan gravitationskraften skynda på denna process. Brunnar pumpas intill utgrävningsplatsen så att vatten kan strömma automatiskt och helt enkelt pumpas ut.

I tätare terräng – till exempel jord med en högre andel lera eller mylla – fungerar inte denna metod. I det fallet kan tillförsel av vakuum förbättra flödet. För avvattning med vakuum förs sugledningar på 15 till 30 centimeter i diameter ner upprättstående i marken. Deras väggar är genomträngliga för vatten och skyddas av filtermaterial som hindrar partiklarna från att tränga igenom dem. Beroende på jordens densitet förs sugledningar in i intervaller på en till två meter.

Grundvattensugning

De enskilda ledningarna sammaförs av en sugledning ovan jord och kopplas ihop till ett förvaringskärl. Vakuumpumpen kopplas sedan till detta förvaringskärl. I detta fall med större byggarbetsplatser och långa ringkretsar kan även flera kärl och vakuumpumpar användas. Vakuumpumpen genererar vakuum både inuti kärlet och i hela systemet. Detta säkerställer att grundvattnet sugs ut ur de omgivande jordlagren och in i ledningarna och därifrån för vidare transport till förvaringskärlet. När förvaringskärlet är fyllt med vatten aktiveras en vattenpump automatiskt. Denna tömmer kärlet och transporterar vattnet genom ledningarna och släpper ut det tillräckligt långt bort för att det inte ska rinna tillbaka igen som grundvatten. Busch erbjuder ett utbud av vakuumpumpar för sänkning av vattennivån.

Hur mycket grundvatten handlar det om?

Hydrologer har beräknar att de översta två kilometrarna av jordskorpan innehåller omkring 22,6 miljoner kubikkilometer grundvatten. Över tre fjärdedelar av detta vatten är fossilt grundvatten som finns djupt nere under marken där det separerades från vattenkretsloppet tusentals år sedan. Endast en väldigt liten del är äldre än 50 år och är förbundet med den konstanta förnyelsecykeln genom regn och ytvatten.

Ju längre ner i jordskorpans nedre lager vattnet kommer – en process som kallas underjordiska flödet – desto mer ändras vattnets sammansättning under en rad olika processer. Det tar till exempel upp koldioxid från marklevande organismer och avger kalciumkarbonat samtidigt som det blir allt hårdare. Om flödet får fortsätta tillräckligt länge elimineras mikroorganismer som bakterier och virus nästan helt och håller. Dessa processer är vad som omnämns grundvattnets självreningsprocess. Skadliga ämnen kan dock också följa med ner i grundvattnet under denna process och begränsa dess lämplighet som drickvatten.