Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Bild: © www.stock.adobe.com - Alexander Raths.

Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

Block House Fleischerei GmbH har ett uttalat mål om ökad energieffektivitet och mindre utsläpp av växthusgaser. Denna producent av hamburgare och färska köttprodukter har uppnått betydande energibesparingar och lägre CO2 -utsläpp med 36,1 ton per år genom att omorganisera vakuumförsörjningen för fem vakuumlinjer. Den viktigaste komponenten i denna nya vakuummatning är ett centralt vakuumsystem från Busch. Tack vare sin design och sitt sofistikerade styrsystem förbrukar det betydligt mindre energi än de vakuumpumpar som tidigare var installerade direkt i förpackningsmaskinerna.

Om Block House

1973 grundades slakteriet Block House av Eugen Block och de kvalitetsstandarder som Block etablerade då gäller än idag. IFS-certifieringen bekräftar den höga kvaliteten på köttet och hamburgarna. Kvalitetsstämpeln garanterar även att endast kött som kommer från nötkreatur som uppfötts på lämpligt sätt används. Köttet kommer främst från nötkreatur av Angus- och Hereford-ras.

Block House-slakteriet tar ansvar för miljö och hållbarhet samt följer strikta kvalitetsstandarder. Energiledningssystemet är ISO 50001-certifierat och ingår i projektet ”Companies for Resource Conservation” i Hamburg.

Termoformande förpackningsmaskiner

Så tidigt som 2013 analyserades vakuummatningen i förpackningsmaskinerna med avseende på energi och man kom då fram till att besparingar var möjliga. Som en följd av detta utrustades fem förpackningslinjer, var och en med en termoformningsmaskin, med en vakuumpump med roterande lameller som förpump och en extra vakuumbooster. Vakuumpumparna monterades i närheten av förpackningsmaskinerna och befann sig därmed nära arbetsplatserna. Det gjorde att vakuumpumparnas spillvärme hamnade direkt i produktionsområdena. För att bibehålla den låga rumstemperatur som krävs av hygienskäl var det nödvändigt att öka effekten i luftkonditioneringssystemet. Bullerföroreningarna på arbetsplatsen var ytterligare en nackdel.

Utöver energibesparingar och sänkta utsläpp av CO2 hade Block House-slakteriet därför ytterligare en målsättning: att säkerställa att vakuumpumparna hade hög tillgänglighet och att vakuumpumparna skulle flyttas bort från produktionsområdena för att undvika spillvärme och buller på arbetsplatsen. Dessutom bör underhållspersonal om möjligt inte beträda dessa områden.

Vår lösning

Tillsammans med vakuumspecialister från Busch utvecklades ett koncept för en energibesparande lösning som helst även skulle åtgärda de övriga nackdelarna. Teamet kom snabbt överens om att ett centralt vakuumsystem var den perfekta lösningen för förpackningsmaskinerna. Grunden för designen av det centrala vakuumsystemet var fem befintliga termoformningsmaskiner, som endast behöver vakuum för själva förpackningsprocessen eftersom basfolien inte sugs in i formarna med vakuum utan istället blåses in i formarna med tryckluft.

Det nya centrala vakuumsystemet (fig. 3) har använts sedan september 2015. Huvudkomponenterna är fyra R5 oljesmorda vakuumpumpar med roterande lameller med fyra Panda boosterpumpar. En vakuummodul som består av en vakuumpump med roterande lameller och en boosterpump fungerar endast som reserv och används endast om underhåll behöver utföras under drift. Det centrala vakuumsystemet återfinns en våning ned, under produktionsområdena i ett separat rum och är därmed helt separerat från produktionen.
Förpackningskammaren evakueras i två steg med hjälp av två vakuummatningslinjer. Det finns ett konstant så kallat grovvakuum med 30 millibar i en linje. Det möjliggör en snabb evakuering till denna ”grovvakuumnivå”. Därefter kopplar systemet till den andra linjen med en vakuumnivå på 4 millibar. Denna metod med tvåstegstryckutjämning ger korta cykeltider. Det finns bufferttankar mellan det centrala vakuumsystemet och förpackningsmaskinerna som ser till att den vakuumnivå som krävs alltid finns tillgänglig i linjerna.

Systemet drivs behovsstyrt. De individuella vakuummodulerna slås på och av vid signaler från trycksändarna. Det nya styrsystemet och en energiförbrukning som är 9,9 kilowatt lägre jämfört med den gamla decentraliserade matningen har Block House-slakteriet lyckats uppnå energibesparingar på 4 356 euro per år. Energibesparingen motsvarar utsläpp av 22,8 ton CO2 -utsläpp (fig. 4).

Fördelar med central vakuumförsörjning

Frank Damast, teknisk chef på Block House-slakteriet, är övertygad om att det nya centrala vakuumsystemet från Busch har gett dem den mest avancerade vakuumtekniken och att det nya systemet är överlägset den tidigare vakuummatningen med tanke på underhållskraven och risken för haverier.

Den modulära designen innebär att vakuumtillförseln praktiskt taget inte kan haverera. Den extra vakuummodulen ger även extra säkerhet.

Energibesparingar och lägre CO2 -utsläpp

Installationen av vakuumsystemet i ett separat rum på nedre plan ger energibesparingar på 23.100 kWh för kylningen av produktionsområdet. Det motsvarar en årlig kostnadsbesparing på 2 541 euro eller CO2 -utsläpp som är 13,3 ton lägre. Tillsammans innebär de sänkta energikostnaderna för den centrala vakuummatningen och kylningen en sammanlagd besparing på 6 897 euro. Den sammanlagda minskningen av CO2 -utsläpp uppgår till 36,1 ton. Det centrala vakuumsystemet hanterar för närvarande fem förpackningsmaskiner men är utformat för anslutning av två ytterligare maskiner. Dessutom har cykeltiderna blivit kortare.

Hamburg stad subventionerade införandet av ett innovativt och energibesparande vakuumsystem genom sitt program ”Companies for Resource Conservation”. Det gav Block House-slakteriet ett kvitto på att det centrala vakuumsystemet från Busch var den bästa lösningen för vakuummatning.

Underhåll av det centrala vakuumsystemet utförs en gång per år av en servicetekniker från Busch som på förhand samordnar sitt besök med produktionsteknikerna. Genom att det centrala vakuumsystemet är kopplat till styrsystemet för driftprocessen kan det ständigt övervakas och möjliga avvikelser omedelbart identifieras. Det innebär också att strömförbrukningen kan visas automatiskt och dokumenteras.
Mer fakta om Block House Fleischerei GmbH

Block House Fleischerei GmbH är ett företag som tillhör Block Foods AG. Vid denna moderna anläggning för köttbearbetning i Hamburg styckas djurkropparna och köttet skärs till portionsbitar som sedan används till hamburgare och carpaccio (fig. 2). Nästan 100 medarbetare arbetar i enskift, även om hamburgerproduktionen görs i tvåskift. Vissa av produkterna går till Block House, företagets egen kedja med grillrestauranger. Köttet serveras på de flesta av deras 49 restauranger runtom i Tyskland. Men kött som möras, skivas och förpackas på Block House-slakteriet i Hamburg serveras även på Block House-restauranger i Spanien, Portugal, Österrike och Schweiz. Sammanlagt betjänas årligen över sex miljoner gäster i dessa restauranger. Merparten av produkterna levereras till grossister, återförsäljare och restaurangbranschen. Kunderna återfinns främst i Tyskland och dess grannländer.