Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Fig. 1: En central vakuumförsörjning hos Fuyao Europe levererar vakuum för åtta vindruteproduktionslinjer. Källa: Busch Vacuum Solutions.

Energieffektiv vakuumförsörjning i produktionen av vindrutor

På den moderna tillverkningsanläggningen i Leingarten, Tyskland, producerar Fuyao Europe monteringsfärdiga glasfönster för bilindustrin från råglas. För att hålla uppe vindrutorna under slutarbetet valde Fuyao Europe en exceptionellt effektiv och snabb metod för vakuumgenerering.
En central vakuumförsörjning från Busch Vacuum Solutions levererar vakuum för att säkerställa säker hantering på de åtta produktionslinjerna för vindrutor.
Fuyao Europe GmbH är det europeiska dotterbolaget för Fuyao Glass Industry Group. Företaget grundades i Kina 1987 och producerar bilglas. De processas till ett stadium som gör det möjligt för biltillverkare att installera dem direkt i sina fordon. Med totalt 25 000 anställda har Fuyao Group blivit en av världens största producenter av bilglas. Leingarten produktionsanläggning i Baden-Württemberg, som öppnades 2017, är utrustad med avancerad produktionsteknologi. Anläggningen levererar till europeiska fordonstillverkare, däribland VW Group, BMW, Audi, Ford och Opel.A. Fabriken kör en treskiftsmodell för dygnet runt-produktion.
I denna strävan efter en kontinuerligt slimmad produktion är CTO Torben Ludwig ständigt på jakt efter nya, innovativa tekniska lösningar. Han var ute efter ett sätt att reducera starttiderna för vindruteproduktion. Vindrutor tillverkas på åtta produktionslinjer. Dessa har en fäst- och monteringsanordning som används till att hålla den insatta vindrutan i rätt läge. Tätningsprofilen för EPDM-gummi (etylenpropylendienmonomer) fästs därefter på vindrutorna när de sitter i dessa anordningar. Vattentankens profil fästs till rutans nedre kant. Denna profil säkerställer att regnvatten rinner bort via de avsedda kanalerna.
Vindrutornas form skiljer sig åt beroende på varumärke och fordonets modellserie. Detta innebär att en viss fäst- och monteringsanordning används för respektive varumärke och att varje modell och denna anordning behöver bytas varje gång som en annan produkt ska bearbetas. Förr var var och en av dessa anordningar utrustade med en egen vakuumpump som skulle kopplas till varje gång som anordningen byttes ut.
För att snabba på den här processen rekommenderade vakuumspecialister från Busch att istället använda central vakuumförsörjning. Detta centrala system, som kopplas in via rörledningar, levererar vakuum för samtliga åtta anordningar, vilket görs till en enkel sak tack vare snabbmekanismer. Dessutom kan en central vakuumförsörjning av detta slag bidra till en hel del energibesparingar.
CTO Torben Ludwig valde denna lösning som sedan installerades och togs i drift i september 2019.
Utöver rejält kortade installationstider blev snart andra fördelar uppenbara. Där åtta oljesmorda vakuumpumpar med en nominell ström på 2,2 kW vardera tidigare kördes dygnet runt, finns det numera en behovsdriven central vakuumförsörjning med tre MINK klovakuumpumpar. Klovakuumpumparna dimensionerades generöst avseende framtida planer att lägga till fler fäst- och monteringsanordningar. För närvarande körs endast en av de tre MINK klovakuumpumparna i taget, där en andra klovakuumpump kan aktiveras kortvarigt för att täcka behovstoppar. Tack vare den behovsdrivna driften levererar systemet endast så mycket prestanda som det faktiskt finns behov av. En mellanliggande vakuumbuffert ser till att den erforderliga vakuumnivån tillförs direkt till anordningarna vid behov.
Vart och en av de tre MINK klovakuumpumparna drivs av en motor med en märkström på 5,5 kW. I praktiken kör dock endast en av de tre vakuumpumparna konstant. En andra vakuumpump kör inte längre än halva drifttiden. Jämfört med de åtta originalvakuumpumparna och deras 2,2 kW drivenheter, som körde permanent under de tre skiften, har detta gett
en energibesparing på över 50 procent.
En annan fördel är att den centrala vakuumförsörjningen installeras i ett separat rum. Detta eliminerade buller- och värmeemissioner vid arbetsstationerna.
MINK klovakuumpumpar från Busch arbetar helt torrt. Detta innebär att det inte finns någon olja eller andra driftsvätskor i kompressionskammaren. Detta innebär att underhållet är minimalt. Jämfört med oljesmorda vakuumpumpar kräver de alltså inget av det underhållsarbete som förknippas med driftolja, det vill säga byte av olja, filter eller tätningar, vilket eliminerar förbundna kostnader för inköp och avfallshantering av driftvätskor.
Vakuumsystemet har en redundant driftmodell. Detta säkerställer maximal driftsäkerhet å ena sidan, och å andra sidan att det finns tillräckliga kraftreserver för att ansluta fler vakuumförbrukare. Dessutom kan systemet utökas när som helst. Det behovsdrivna styrsystemet har utvecklats för att säkerställa att alla tre MINK klovakuumpumpar har samma antal drifttimmar.