Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Effektiv återvinning av matrester

Vakuumförångning reducerar vattenhalten i biogasavfall

Stora mängder fermenteringsrester samlas i biogasanläggningar. Med hjälp av vakuumpumpar, varav många produceras av BUSCHblir dessa rester enklare att hantera och kan omvandlas till värdefulla biprodukter.

Biogas består huvudsakligen av metan (CH4). Denna molekyl utgörs av en kolatom och fyra väteatomer. Under förbränning frigörs fyra gånger fler vattenmolekyler än CO2. Även om det är en växthusgas förblir den en del av en säker cykel. Anläggningen från vilken det organiska källmaterialet härrör från hade tidigare absorberat koldioxid från luften.

Rester med hög vattenhalt

Endast en del av materialet går över i gasfom. Ett ämne som är känt som fermenteringsrester stannar kvar i systemet. Det har en hög vattenhalt och är oftast flytande, i synnerhet om systemet körs på flytgödsel. Teoretiskt sett lämpar sig denna avfallsprodukt som gödningsmedel. Fermenteringsrester i vätskeform är underställda samma förhållanden som själva flytgödseln. I exempelvis Tyskland behöver det först lagras i flera månader och därefter endast användas i begränsad omfattning.

Lagring av allt större mängder fermenteringsrester är dyrt och tar upp massor av plats. Därför är det vettigt att minska mängden genom att extrahera vatten ur materialet. Eftersom biogasanläggningar ofta kombineras med blockvärmekraftverk kan deras spillvärme användas till att förånga vattnet. För att uppnå ökad energieffektivitet genomförs denna process med fördel i vakuumkammare.

Rent vatten och koncentrat

Det förångade vattnet kondenseras när värmen har cirkulerats. Det återstående koncentratet av fermenteringsrester innehåller alla näringsämnen från källmaterialet. Det kan nu torkas, komposteras och användas som ekologiskt gödselmedel.

Vakuum gör så mycket mer än reducera energiförbrukningen. Eventuella restgaser som lämnar materialet förs tillbaka in i biogasanläggningen för vidare användning. Eftersom anläggningen måste vara hermetiskt sluten reduceras även stickande lukt till ett minimum. Beroende på storlek och design kan man sätta in en typ av vakuumpump eller flera olika typer i kombination för vakuumgenerering. BUSCH erbjuder ett brett sortiment av tillval så att du alltid hittar den bästa lösningen.

Vad har spetälska med biogas att göra?

Västvärlden upptäckte biogas som energikälla efter oljekrisen på 1970-talet. Det nuvarande uppsvinget för biogas tog inte fart förrän i början av det nya millenniet, och accelererade främst som en följd av de skenande klimatförändringarna. Den allra första biogasanläggningen installerades redan 1859 i en koloni för spetälska i Bombay – numera mer känd som staden Mumbai (Indien). I den engelska staden Exeter användes biogas från avloppsvatten i gasdrivna gatulyktor från 1895 och framåt. Även i andra städer samlades biogas från avloppsreningsanläggningar och matades in i det lokala gasnätverket. På andra håll användes gasen till att driva fordonsparker. Exempelvis så drevs sophanteringssystemet i Zurich med biogas fram till 1973. I länder som Indien, Kina, Sydkorea, Taiwan, Malaysia och Botswana använder många hushåll, varav de flesta på landsbygden, mindre biogasanläggningar för sitt privata energibehov. Gasen används i första hand för matlagning.