Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Känsliga trådar håller däcken i form

Vakuum underlättar exakt hantering av textilkord

Väven i bildäck måste vara exakt placerad under tillverkningen. Vakuum kan användas för att ta upp och perfekt placera den tillskurna delen. Vakuumsystem från BUSCH används av ledande däcktillverkare.

Textilkord, ståltråd och en speciell gummiblandning är de tre huvudkomponenterna i ett bildäck. De monteras med en sofistikerad process och smälts sedan samman till en stabil enhet med vulkanisering. Textilkorden formas av ett oändligt nät som består av många syntetfibrer.

Radiellt däckmönster

Fibrerna bäddas in i ett tunt lager gummi. Den här processen sker i det man kallar för en mangel, som består av en uppsättning cylindrar och valsar. Det bildade nätet kapas i önskad bredd vinkelrätt mot trådmönstret och rullas samman till en textilrulle för fortsatt bearbetning. Mellanprodukten är tunnare än en millimeter och ger ändå armerande stöd.

Textilkorden fästs i det innersta gummilagret. Mönstret löper tvärs mot rörelseriktningen – därmed radiellt. Därmed upprätthålls däckens form även om det inre trycket är högt, och påverkar avsevärt bärkapaciteten. Upphängningen och körkarakteristiken är också beroende av textilkordens stabilitet.

Vakuumpump eller vakuumsystem

Vakuumteknik används för att hantera det känsliga materialet i skärmaskinen. Pick&place-maskinen använder en vakuumgrip för att ta den skurna delen och förbereda den för nästa bearbetningssteg. Det är här precisionen är viktig: exakt positionering är viktigt för att säkerställa jämna anslutningar och perfekt runda däck.

Skärmaskinerna kan utrustas individuellt med lämpliga vakuumpumpar. Ett centralvakuumsystem kan vara fördelaktigt om flera skärmaskiner är i drift. BUSCH erbjuder såväl separata enheter och centralsystem som ett helt paket. Vakuumexperter konsulterar kunderna för att analysera de olika tillämpningarna och planera den optimala lösningen.
Fördelarna i siffror

Busch installerade ett centralvakuumsystem för textilkord pick&place till en däcktillverkare i Tyskland. Maskinerna hade tidigare utrustats med sina egna sidokanalfläktar. Bullernivån för de här enheterna uppgick till 94 dB som är jämförbart med en bilningsmaskin på tio meters avstånd. Med det nya vakuumsystemet kan bullernivån för vakuumförsörjningen inte mätas eftersom det drunknar i bullret från de andra maskinerna.

Den behovsdrivna styrningen justerar vakuumpumparnas varvtal efter det aktuella behovet. Det minskar även effektförbrukningen. Den stänger av hela systemet om det inte behöver hålla några textilremsor. Sidokanalsfläktarna som kör konstant har en effektförbrukning på 15 kWh. Som en jämförelse klarar hela vakuumsystemet sig på ungefär 400 watt per timme i genomsnitt. Så elkostnaden för vakuumgenereringen minskade med ungefär 95 procent. Underhållsarbetet minskade också avsevärt.