Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

metallic_coating_plastics_2

Krispiga chips och glänsande kopplingar

Metallskikt appliceras till plast under vakuum

Från kompositfolier till duschmunstycken och reflektorer är vi omgivna av plast med metallyta. De produceras ofta med BUSCH vakuumpumpar.

Hårda, glänsande och hermetiskt slutna

För att förhindra att potatischips blir härskna och gamla är de flesta chipspåsarna belagda med ett ultratunt skikt av aluminium. Det gör plastfolien ogenomtränglig för luft, vattenånga och UV-ljus. Det gör även så att inga smakämnen försvinner via diffusion, något som kan hända med folier av ren plast.

En stor del av det som ser ut som metall är i själva verket belagd plast. Detta är också faller med exempelvis de flesta glänsande badrumsarmaturer i krom. Förutom att det ger ett mer tilltalande utseende är metallskiktets roll att ge ett hårt, mekaniskt skyddande yttre skikt. För andra produkter ligger fokus på visuella egenskaper så som foliespeglar eller reflektorer på strålkastare hos fordon. I dessa applikationer behövs ytor som reflekterar ljuset fullständigt i en bestämd riktning.

Ångning eller sputtring?

Tyger och andra, icke vävda material kan också förses med metallbeläggning, till exempel för isoleringsmaterial eller för funktionskläder. Utöver aluminium används många andra metaller så som titan, järn, guld och silver. De behöver förångas eller förvandlas till joner för att kunna appliceras till mjuka eller värmekänsliga plastmaterial. Metallånga och -joner kan deponeras på ämnena i extremt fina skikt.

Processerna som används för detta ändamål kallas för PVD-beläggning. Många BUSCH vakuumpumpsmodeller kan installeras i PVD-system eller kombineras med dem. Metallerna förångas i dessa system med hjälp av värme, elektronstråle eller laserstråle eller sputtras via bombardemang med argonjoner, och samtidig distribution, atom för atom, mot målobjektet. Under högt vakuum kan temperaturer hållas låga, störningar kan undvikas och lagren kan alltid appliceras jämnt.
Hur fungerar PVD-beläggning?

Med hjälp av PVD-beläggning kan arbetsstycken förses med en enhetlig beläggning, oftast endast några nanometer till mikrometer tjock. Förutom metaller används keramiska material eller karbon – exempelvis i form av grafit – som beläggningsmaterial. Arbetsstycket (ämnet) och beläggningsmaterialet placeras i en tömd kammare. Där går det solida beläggningsmaterialet över till ett gastillstånd, eller vanligare uttryckt, ”förångas”.

Detta kan ske termiskt (genom uppvärmning) eller med hjälp av elektron- eller laserstrålar. Beläggningsmaterialet kan också omvandlas till en gasliknande substans genom atomisering. I den här processen bombarderas materialet av joner från en inert ädelgas – oftast argon. Gasjonerna accelereras av en stark elektrisk spänning i en sådan grad att de slår ut de enskilda atomerna när de träffar materialet.

Det gashaltiga beläggningsmaterialet riktas sedan mot målobjektet. Partiklarna avsätts där. De stannar inte kvar i den position de träffar, utan förflyttas längs ytan och hamnar på en plats med särskilt hög bindningsenergi. Detta skapar mycket enhetliga skikt som perfekt efterliknar konturen hos den ursprungliga ytan.