Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Fig. 1: Rörledningar från ett kylvattenbehandlingssystem i en industrianläggning. Källa: Aquatherm.

Fullständig vakuumförsörjning med MINK klovakuumteknik

Aquatherm är världens ledande tillverkare av PP-R (polypropylene random copolymer) rörsystem för anläggningsteknik och byggnadsservice. På huvudanläggningen i Attendorn och filialen i Radeberg tillverkar Aquatherm årligen 38 000 000 meter rör och över 40 miljoner gjutna delar som exempelvis kopplingar för rörkonstruktioner. På anläggningen i Attendorn förlitar sig Aquatherm på MINK klovakuumteknik från Busch Vacuum Solutions för transport av material från externa silor till extruderingslinjerna, samt för avgasning av smält material i extruderns skruvsektioner och använder uteslutande MINK vakuumpumpar i hela produktionsprocessen.

Om Aquatherm

Aquatherm är världsledande tillverkare av plaströrledningssystem tillverkade av PP-R (fig. 1). Bland användningsområdena finns dricksvattentillämpningar, värmesystem, sprinklersystem, luftkonditioneringssystem. Produktutbudet omfattar mer än 17 000 artiklar i sju produktionslinjer. Aquatherms produkter finns i många olika byggnader och fartyg över hela världen. Bland dessa kan nämnas Elbphilharmonie i Hamburg, Kranhäuser i Köln, Mall of Berlin, Europeiska patentverket i Haag, Agbar-tornet i Barcelona, olika anläggningar som använts vid OS i Aten, Peking, Sydney och Vancouver, flera större hotell och resmål, däribland de internationella hotellkedjorna Hyatt, Hilton och Marriott, Blue Waters lägenhetshotell i Dubai och Dubai Frame samt AIDA-kryssningsfartygen.

För att säkerställa att produkterna finns tillgängliga över hela världen och tillhandahålla lokal service har Aquatherm ett nära och långvarigt samarbete med partner i mer än 70 länder världen över. Företaget har mer än 600 anställda i Tyskland, Italien, Storbritannien, USA och Kanada. Företaget har uteslutande tillverkning i sin huvudanläggning i Attendorn och i Radeberg, som båda ligger i Tyskland. Idag är det den andra generationen av detta familjeföretag, som grundades 1973, som leder företaget.

Om installationen

För mer än 20 år sedan övergick Aquatherm från vakuumgenerering med konventionella oljesmorda vakuumpumpar för materialtransport till att använda MINK klovakuumteknik, som då var en ny teknik. Fördelarna var då lika självklara för ledningen som de är idag: MINK klovakuumpumpar arbetar utan driftsvätskor och ger därmed en fullständig torrkompression av inloppsluften. De rörliga delarna i MINK vakuumpumpar har inte kontakt med varandra. På så sätt uppstår ingen friktion som kräver smörjning av delarna. Ingen friktion innebär även inget slitage. För Markus Korth, som ansvarar för underhåll, innebär det att han inte behöver byta reservdelar eller bekymra sig om arbeten med driftsvätskor som exempelvis olja. Eftersom Aquatherm kör på treskift, sju dagar i veckan, måste vakuumförsörjningen fungera tillförlitligt dygnet runt. Därför byter ett internt underhållsteam årligen olja i vakuumpumparna som en förebyggande åtgärd.

Idag använder Aquatherm totalt 29 MINK klovakuumpumpar för materialtransport och försörjer totalt 22 materialtransportkretsar med vakuum. Samtliga vakuumpumpar (fig. 2) är placerade i ett maskinrum och är lättåtkomliga. Under de senaste 20 åren har antalet MINK klovakuumpumpar ökat parallellt med Aquatherms framgång och den därmed förenade produktionsökningen.
Denna vakuumteknik ger ytterligare en fördel: klovakuumtekniken har den högsta effektivitetsfaktorn av alla mekaniska vakuumpumpar. Genom att eliminera intern friktion och därmed behovet av driftsvätskor är MINK klovakuumpumpar extremt energieffektiva. Den enda åtgärd som Aquatherm vidtagit, sedan de första MINK vakuumpumparna levererades för 20 år sedan, är att IE1-motorerna har bytts mot dagens standardmotorer med energieffektivitetsklass IE3.

Om processen

PP-R levereras till Aquatherm som råmaterial i pelletsform och bearbetas sedan för att skapa en förrådsblandning med hjälp av tillsatser, stabilisatorer och pigment i blandningsextrudrar.

Den polyolefin-baserade termoplasten PP-R är, tack vare sin höga värme- och extraktionsstabilitet, extremt lämplig att använda i dricksvatten- och värmeinstallationer. När den används i dricksvatteninstallationer har dess fullständiga korrosionsbeständighet stor betydelse av hygieniska skäl. Rörledningssystemen används även för tillämpningar i tryck- och vakuumledningar.

Vid tio av nitton extrudrar (fig. 3) avgasas smält PP-R med hjälp av MINK klovakuumpumpen. Ett standfilter från Busch direkt monterat på extrudern förhindrar vattenånga, restmonomerer och andra biprodukter och nedbrytningsprodukter från kemiska reaktioner, temperaturbelastning och skjuvspänning i det smälta materialet från att komma in i vakuumpumpen, vilket potentiellt skulle leda till klyvning.
I mer än 17 år har Aquatherm även använt MINK klovakuumpumpar för avgasning av smält material. De tio extrudrarna som måste avgasas är var och en parallellanslutna till två MINK klovakuumpumpar som ständigt är i drift. Dessa båda vakuumpumpar är också uppställda i ett separat maskinrum. Av säkerhetsskäl är ett inloppsfilter installerat direkt på vakuumpumpens gasinlopp. Om det skulle uppstå sprickor inuti vakuumpumpen, vilket kan hända, står de två vakuumpumparna tillgängliga som en reserv och kan kopplas in direkt. Kontaminerade eller spruckna vakuumpumpar kan enkelt demonteras, rengöras och återmonteras av underhållsteamet. Efter det är de direkt driftklara. Underhållschef Markus Korth säger:
Vår underhållspersonal kan demontera MINK klovakuumpumpar på 20 minuter.
Underhållsarbetet, och därmed underhållskostnaderna, är avsevärt lägre än för de tidigare använda vakuumpumparna med vätskering. De använder vatten som driftsvätska, som måste kontrolleras dagligen och fyllas på vid behov. Vidare kräver hela vattencirkulationssystemet regelbunden rengöring. Korrekt avfallshantering av driftsvattnet tog också extra tid och orsakade ytterligare kostnader. Efter att ha använt MINK klovakuumteknik i ungefär 20 år är teamet på Aquatherm mycket nöjda. Den höga graden av driftsäkerhet och pålitlighet samt den höga ekonomiska effektiviteten – tack vare energieffektiv drift och låga underhållskostnader – talar för sig själv.