Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum Technology AG banar väg för strategiskt samarbete

Buschgruppens ledning har tillsammans med styrelsen hos Pfeiffer Vacuum Technology AG (Pfeiffer Vacuum) kommit överens om att sluta ett strategiskt samarbetsavtal (relationsavtal) och inleda detaljerade förhandlingar.
  • Företagen inleder förhandlingar om ett samarbetsavtal med fokus på områdena inköp, försäljning och service, forskning och utveckling samt IT
  • Överenskommelsen ska främja en gemensam marknadsutveckling som gynnar bägge parter
  • Detta kommer att ge kunderna ett bredare produktutbud
  • Buschgruppen bekräftar sitt långsiktiga åtagande och ökar aktieinnehavet i Pfeiffer Vacuum till över 50 procent
Ett samarbete planeras särskilt inom områdena inköp, försäljning, forskning och utveckling samt IT. I samband med det planerade samarbetet meddelar Pangea GmbH, ett helägt dotterbolag till Busch SE, att man ökat aktieinnehavet i Pfeiffer Vacuum till över 50 procent. Det planerade samarbetsavtalet innebär att Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum kan ha ett tätare samarbete och utnyttja synergieffekter till ömsesidig nytta. Detta kan bana väg för initiativ som gemensamt koordinerade projekt, vilket kan öka innovationskraften hos båda parterna och stärka deras respektive konkurrensställning på den stärkta marknaden för vakuumteknik.

Buschgruppen och Pfeiffer Vacuum har en kompletterande produktportfölj och i framtiden kan det bli aktuellt med samarbeten som ger kunderna ett ännu större produktutbud. Buschgruppen är ledande specialist på industrivakuum, något som exempelvis används inom förpackningsindustrin. Pfeiffer Vacuum fokuserar istället på högvakuum, något som exempelvis krävs för analysutrustning, inom forskning och utveckling, ytbeläggningsindustrin och halvledarindustrin.
Vi gläder oss över dagens lansering av det planerade samarbetet, som vi nu kommer att utarbeta i detalj tillsammans med ledningen för Pfeiffer Vacuum. Avtalet möjliggör synergieffekter inom utvalda områden med utsikten att stärka marknadsnärvaron för både Pfeiffer Vacuum och Buschgruppen. Våra kunder kan därmed dra nytta av vårt mer omfattande produktutbud för olika användningsområden och av våra gemensamma marknadssatsningar. Detta steg och det ökade aktieinnehavet på över 50 procent innebär att vi samtidigt stärker vårt långsiktiga engagemang i Pfeiffer Vacuum.
Sami Busch, Managing Partner of the Busch group
Genom det strategiska samarbetet med Buschgruppen, exempelvis inom forsknings- och utvecklingsprojekt, men även inom upphandling, IT och säljprocesser, kan vi åstadkomma accelererad tillväxt och en gynnsammare konkurrenssituation under de kommande åren. Samarbetet skulle också ge utomordentlig stöttning åt vår nuvarande tillväxtstrategi, som utgår från ett treårigt investeringsprogram med en volym på 150 miljoner euro.
Dr. Eric Taberlet, CEO för Pfeiffer Vacuum
Under de kommande veckorna ska de båda företagen komma överens om hur ramen för det planerade samarbetsavtalet ska se ut samt utvärdera potentialen för tillväxt och synergi på utvalda områden.