Nära samarbete mellan Busch AG och Busch Frankrike för att rädda liv

På bara en vecka utrustade Busch Schweiz, tillsammans med Busch Frankrike, två schweiziska sjukhus med extra vakuumsystem. Vi levererade ett triplexvakuumsystem med tre R5 lamellvakuumpumpar till...
Vakuumsystemen installerades direkt och är redo för drift. I båda fallen används vakuumsystemen för att utöka den befintliga vakuumförsörjningen för att klara den förväntade anstormningen av intensivvårdspatienter med coronaviruskomplikationer.  Busch Schweiz har ett nära samarbete...
Kategorier

Efficiency in Vacuum

Lär av vår erfarenhet!
Optimera dina vakuumprocesser med vårt "5 Elements of Efficiency" - koncept.

LÄS MER