Utmärkelsen Busch Innovation in Vacuum Award Tilldelas Dilo

Dilo Armaturen und Anlagen GmbH har tilldelats ”Busch Innovation in Vacuum Award” från Busch Vacuum Solutions. Priset är ett kvitto på Dilos pionjärarbete inom gashantering. Dilo var det första...
Busch Vacuum Solutions har delat ut den här utmärkelsen sedan 2013 och premierat företag och individer som tagit fram särskilt innovativ vakuumteknik och därigenom bidragit positivt till människor och miljö. Presentationen av Innovation in Vacuum Award 2019 i våras senarelades till september...
Kategorier

Efficiency in Vacuum

Lär av vår erfarenhet!
Optimera dina vakuumprocesser med vårt "5 Elements of Efficiency" - koncept.

LÄS MER