Modern vakuumteknik för avgasning under extrudering

Som plastspecialist är företaget PolyComp GmbH både legotillverkare och licensierad producent av komplexa tekniska plaster. Produktutbudet omfattar varma plaster och hållfasta tekniska...
PolyComp grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Norderstedt i utkanten av Hamburg, Tyskland. År 2013 togs PolyComp över av den Hamburg-baserade Feddersen-gruppen, vilken är inriktad på global handel med kemiska och tekniska produkter. PolyComps kärnverksamhet omfattar blandning av...
Kategorier

Efficiency in Vacuum

Lär av vår erfarenhet!
Optimera dina vakuumprocesser med vårt "5 Elements of Efficiency" - koncept.

LÄS MER