Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Efektivní, tichá a robustní: dmychadla jsou ideální volbou pro procesy, které vyžadují proudění vzduchu při konstantním rozdílovém tlaku. Ať už se jedná o akvakulturu, čištění odpadních vod nebo pneumatickou dopravu, Busch má pro vaši aplikaci to správné dmychadlo.

Potřebujete-li, aby v procesu proudil vzduch, můžete si vybrat mezi dmychadlem a kompresorem. Rozdíl je v tlaku: Kompresory stlačují vzduch do malého prostoru, takže je vzduch hustší. Naopak dmychadla s ním pohybují jen mírným zvýšením tlaku. V důsledku toho je tlakový poměr dmychadla mnohem nižší než u kompresoru, takže je provoz levnější a energeticky efektivnější. Pokud potřebujete řešení s vyšším tlakem, najděte si všechny relevantní informace o kompresorech.

Průmyslová dmychadla od společnosti Busch

Provozní princip dmychadel

Jednoduše řečeno, dmychadla pracují tak, že zachytí vzduch, aby se zvýšil jeho tlak, a potom ho uvolňují. Přesný provozní princip závisí na typu dmychadla.

Typy průmyslových dmychadel

rotary_lobe_technology_animation_2d_thumnbnail

Rotační pístová dmychadla

Rotační pístové dmychadlo je typem objemového dmychadla a funguje na principu Rootsova dmychadla. Produkuje vysoký průtok vzduchu při nízkém tlaku. Uvnitř válcového pláště jsou souběžně namontovány dva rotační písty. Tyto trojlopatkové písty se otáčejí v protichůdných směrech. Rotace pístů zachycuje vzduch nebo plyn v prostoru mezi rotory a pláštěm a potom jej dopravuje k výstupu. Tam je vzduch vypuštěn, nyní s vyšším tlakem.
side_channel_technology_animation_2d_thumnbnail

Dmychadla s bočním kanálem

Dmychadla s bočním kanálem přenášejí kinetickou energii otáčejícího se oběžného kola do vzduchu či plynu a přeměňují ji na tlak. Oběžné kolo je namontované na hřídeli motoru. Spolu se speciálně tvarovaným pláštěm utváří boční kanál.

Vzduch nebo plyn je nasáván do bočního kanálu a stlačován. Jednostupňová dmychadla s bočním kanálem jej vypouští po jednom otočení. Dvoustupňová dmychadla jej po jednom otočení přepravují do druhého stupně. Zde je opět stlačen a poté vypuštěn. To má za následek vysoké rozdílové tlaky.

Dmychadlo s bočním kanálem zajišťuje proměnlivý průtok vzduchu při nižším tlaku než rotační pístové dmychadlo, ale při vyšším tlaku než ventilátor.

Už jste si jistí?

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vybrat to správné dmychadlo pro vaši aplikaci.

Technické aspekty výběru dmychadel

Při rozhodování o tom, které dmychadlo váš proces potřebuje, je velmi důležitá důkladná analýza vaší aplikace. Mezi klíčové faktory, které je třeba zohlednit, se řadí:
compressors_landingpage_1

Průtok a tlak

Měli byste vybrat dmychadlo, které vytváří pouze takový tlak, který je pro váš proces potřebný. Tím se snižuje spotřeba energie a zvyšuje se účinnost, což znamená nižší provozní náklady než u dmychadla nebo kompresoru, které pracují při vyšším výkonu.
compressors_landingpage_2

Provozní podmínky

Vaše rozhodování mohou ovlivnit podmínky, za kterých bude dmychadlo pracovat. Technologie s malým půdorysem je ideální, pokud je ve výrobním úseku málo místa. Je třeba vzít v úvahu také další faktory, jako jsou množství prachu, vlhkost vzduchu a teplo.
compressors_landingpage_3

Počáteční investice versus ROI

Nejnižší nákupní cena nemusí nutně znamenat nejnižší provozní náklady. Při rozhodování o zakoupení dmychadla byste měli vzít v úvahu jak počáteční investici, tak provozní náklady během celého životního cyklu dmychadla, tak abyste dosáhli maximální návratnosti investice. Energetická účinnost zde může hrát roli: Energeticky účinná technologie může vyžadovat vyšší počáteční výdaje, ale povede k nižším dlouhodobým nákladům na energii.
compressors_landingpage_4

Hladiny hluku

Kde se dmychadlo nachází ve vztahu k lidem? Blízkost k lidem znamená potřebu tiššího dmychadla pro udržení pohodlného pracovního prostředí. Dmychadla od společnosti Busch mají vnitřní tlumiče, což z nich činí ideální volbu pro instalaci v bezprostřední blízkosti pracovních stanic. To má také pozitivní vliv na náklady na instalaci: není nutné používat speciální zvukotěsné plochy nebo dlouhé potrubí.
compressors_landingpage_5

Servis a podora

Kolik servisu bude vaše dmychadlo vyžadovat a jaké úrovně služeb poskytují výrobci? Některé starší technologie dmychadel mohou vyžadovat, aby byly jednotky odvezeny zpět výrobci k servisu, opravě nebo renovaci. Výsledkem jsou dlouhé odstávky. Dmychadla od společnosti Busch mají komponenty s nízkými nároky na údržbu, jako jsou ložiska s doživotním mazáním a bezkontaktní oběžná kola. Tím je zajištěno, že každoroční servis bude minimální.

Hlavní použití dmychadel

Stlačený vzduch s nízkým tlakem je zapotřebí pro řadu průmyslových aplikací. Patří mezi ně pneumatická přeprava, čištění odpadních vod a akvakultura:

Často kladené dotazy

Jak fungují dmychadla?

Dmychadla pracují na principu zvyšování tlaku. Přesný provozní princip závisí na typu dmychadla. Dmychadlo s bočním kanálem přenáší kinetickou energii rotačního oběžného kola do vzduchu nebo plynu a přeměňuje ji na tlak. Rotační pístové dmychadlo funguje jinak. Dva trojlopatkové písty se pohybují v protichůdných směrech. Rotace pístů zachycuje vzduch nebo plyn, stlačuje ho a přenáší do dalšího stupně nebo do výstupu.

Co jsou provzdušňovací dmychadla?

Provzdušňovací dmychadla se používají při čištění odpadních vod. Zajišťují provzdušňování za účelem podpory aerobního rozkladu a udržují pevné látky suspendované v aktivních kalových nádržích. Pro provzdušňování se nepoužívá žádná specifická technologie dmychadla: uvedený pojem odkazuje pouze na způsob použití dmychadla.

Co jsou průmyslová dmychadla?

Průmyslová dmychadla jsou zařízení, která poskytují velký průtok vzduchu nebo plynu pro specifické průmyslové použití. Tento vzduch má o něco vyšší tlak než okolní vzduch a je koncentrován do jednoho specifického směru. Tento název odkazuje na způsob použití, nikoli na specifickou technologii dmychadla.

Jaký je rozdíl mezi ventilátorem a dmychadlem?

Ventilátory i dmychadla cirkulují vzduch. Ventilátor pohybuje vzduchem nebo plynem s velmi nízkým zvýšením tlaku a obvykle cirkuluje vzduch v širokém prostoru, například v místnosti. Dmychadlo zase soustředí proud vzduchu v jednom konkrétním směru při mírně vyšším tlaku.

Jaký je rozdíl mezi kompresorem a dmychadlem?

Přestože kompresor i dmychadlo vytvářejí přetlak, používají různé metody a dosahují různých výsledků. Dmychadlo používá k vytlačení plynu určitým směrem mírný nárůst tlaku. Kompresor zvyšuje tlak plynu jeho stlačením do malého prostoru, takže plyn je pak hustší.

Jaký je rozdíl mezi vývěvou a dmychadlem?

Rozdíl je v tlaku. Dmychadlo se používá, když je zapotřebí přetlak (foukání), zatímco vývěva se používá, když je vyžadováno sání.

Jaký je rozdíl mezi fukarem na listí a průmyslovými a provzdušňovacími dmychadly?

Fukary na listí a průmyslová dmychadla pracují na stejném principu a používají stejnou technologii – pouze způsob jejich instalace je jiný. Průmyslová a provzdušňovací dmychadla jsou trvale instalovaná průmyslová zařízení a mohou využívat jakoukoli formu technologie dmychadel. Fukar na listí je druh odstředivého dmychadla, které bylo speciálně navrženo pro přemisťování listí v zahradě nebo veřejném prostoru. Musí být proto přenosné, přiměřeně lehké a snadno použitelné.

DMYCHADLA OD SPOLEČNOSTI BUSCH V PRAXI