Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Odpowiedzialność w firmie Busch

ŚRODOWISKO NATURALNE, SPOŁECZEŃSTWO, ŁAD (ESG)

Jako firma rodzinna, Busch nie odpowiada przed interesariuszami. Ale odpowiadamy sami przed sobą. I poważnie traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu. Nigdy nie tracimy z oczu tego, co dla nas ważne: ludzi. Angażujemy się na rzecz naszych społeczności, środowiska, naszych klientów i pracowników. Dążymy do tego, aby stworzyć dla nich wszystkich lepszy świat. Widzimy to jako naszą odpowiedzialność.

Nasz Kodeks postępowania

Nasza misja biznesowa jest oparta na integralności. Nasz Kodeks postępowania przekazuje nasze wartości. Nie prowadzimy działalności za wszelką cenę. Jesteśmy całkowicie przekonani, że trwały, długookresowy sukces ekonomiczny jest nierozerwalnie związany z przestrzeganiem przepisów, norm etycznych i wartości moralnych. Odpowiedzialne działanie jest więc podstawowym warunkiem do osiągnięcia sukcesu i stanowi integralną część kultury naszej firmy.

Nasze historie. Na całym świecie.

responsibility_hero_article

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w firmie Busch

W kwietniu 2014 roku dołączyłam do firmy Busch GVT jako menedżer ds. operacyjnych. Na tym stanowisku byłam odpowiedzialna za produkcję, inżynierię produkcji, jakość, logistykę i planowanie procesów. Po upływie dwóch i pół roku poproszono mnie o zostanie dyrektor generalną.

Podczas całej mojej kariery, a także teraz – na stanowisku dyrektorskim, stale zdaję sobie sprawę, jak istotni są moi pracownicy.

To ludzie tworzą firmę. Jak zarządzasz ludźmi, tak tworzysz firmę.