Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Uczniowie uczą się w klasach stworzonych przez stowarzyszenie Karanjorro e.V. w Senegalu. Źródło: Karanjorro e.V.

Grupa Busch wspiera projekt edukacyjny w Afryce

Stowarzyszenie Karanjorro e.V. z Aßlar w środkowej Hesji angażuje się w tworzenie możliwości edukacyjnych w regionach wiejskich Senegalu. Skupia się w szczególności na umożliwieniu dziewczętom i młodym kobietom uczęszczania do szkoły. Busch Group wsparła stowarzyszenie wpłatą w wysokości 1000 euro.

Na sawannie Senegalu brakuje wielu podstawowych rzeczy: wody, energii elektrycznej, opieki zdrowotnej, a przede wszystkim edukacji. Aby nauczyć się czytać i pisać, dzieci w wieku zaledwie sześciu lat muszą dwie godziny iść do najbliższej szkoły – w każdą stronę, każdego dnia, w ciemności i przez suchy, zapylony teren.

„Niebezpieczeństwa na takiej trasie przerażają większość rodziców, a co za tym idzie, dzieci w okolicy nie mają szans na edukację. Wyznaczyliśmy sobie zadanie, aby to zmienić w ramach naszego projektu – ponieważ każdy zasługuje na tę szansę”, mówi Bernd-Michael Langer, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Karanjorro e.V. z Aßlar w środkowej Hesji. Tutaj znajduje się również siedziba Pfeiffer Vacuum, spółki Busch Group. Dla działającego na całym świecie przedsiębiorstwa rodzinnego zaangażowanie w takie projekty społeczne jest bardzo ważne. Dlatego Busch Group okazała wsparcie stowarzyszeniu, przekazując wpłatę w wysokości 1000 euro.

Zaangażowanie w edukację i równe szanse

Karanjorro e.V. jest zaangażowane w działalność na sawannie Senegalu w celu zapewnienia wszystkim dostępu do edukacji. Jej założycielami jest małżeństwo Gisela Langer-Simon i Bernd-Michael Langer z Aßlar, którzy w 2010 roku z własnej inicjatywy otworzyli szkołę „Ecole Latyr Diouf” w regionie M'bour – około 80 kilometrów na południe od Dakaru. Szkoła nazwana jest na cześć Latyra Dioufa, lidera regionu Windethioulaye w samym sercu sawanny. Aby umożliwić realizację projektu, przekazał 2000 metrów kwadratowych swoich gruntów rolnych. Początkowo była to tymczasowa sala lekcyjna na świeżym powietrzu z kanistrami na ropę jako miejscami do siedzenia, a z czasem przekształciła się w atrakcyjne miejsce z sześcioma salami lekcyjnymi, w których uczy się około 120 uczniów w sześciu klasach. Na terenie szkoły znajdują się również studnia, pomieszczenie do opieki medycznej i kilka nowo posadzonych drzew.
Instytucja poświęca szczególną uwagę miejscowym młodym kobietom i dziewczętom, które dzięki szkole jako pierwsze zdają właśnie egzaminy końcowe w stolicy regionu Thies. Sukces, który podkreśla znaczenie równego dostępu do edukacji i nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia przedsiębiorstw. „Bardzo nas cieszy, że Grupa Busch jest zaangażowana w zapewnienie edukacji oraz równych szans, i bardzo dziękujemy za pomoc. Nasze małe stowarzyszenie polega na zaangażowaniu społecznym przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu finansowemu stworzymy w naszej szkole nowe pomieszczenie dla nauczycieli. To pozwoli nam realizować planowane przez nas popołudniowe lekcje. Do tej pory nie mogliśmy ich zaoferować, ponieważ droga nauczycieli do szkoły i z niej jest zbyt długa. Znacznie poprawi to lokalne warunki pracy, a tym samym jakość nauczania”, wyjaśnia Bernd-Michael Langer.